เนื้อเพลง I’m a Soldier คำอ่านไทย Young Buck feat 50 Cent

[50 Cent:]
([ 50 เซ็นท : ])
Yeeh…
(Yeeh)
Im’a Soldier, I Done Told Ya, Don’t Make Me F*ck You Up
(แอมอา โซ๊ลเจ้อร์ , ไอ ดัน โทลด ยา , ด้อนท์ เม้ค มี เอฟ *ck ยู อั๊พ)
Leave You Head Bust, Im’a Head Busta, Man I Don’t Give A F*ck
(ลี๊ฝ ยู เฮด บัซท , แอมอา เฮด บัสตร้า , แมน นาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Im’a Soldier, I Done Told Ya, Don’t Make Me F*ck You Up
(แอมอา โซ๊ลเจ้อร์ , ไอ ดัน โทลด ยา , ด้อนท์ เม้ค มี เอฟ *ck ยู อั๊พ)
Leave You Head Bust, Im’a Head Busta, Man I Don’t Give A F*ck
(ลี๊ฝ ยู เฮด บัซท , แอมอา เฮด บัสตร้า , แมน นาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

[Young Buck:]
([ ยัง บั๊ค : ])
I Come From A Small Town, Where Organised Crime Is The Rule
(ไอ คัม ฟรอม มา สมอลล์ ทาวน์ , แวร์ Organised ไคร์ม อีส เดอะ รูล)
You Kill N*gga’s Without Permission, N*gga’s Gon’ Kill You
(ยู คิลล์ เอ็น *ggas วิธเอ๊าท เพอมีฌอัน , เอ็น *ggas ก็อน คิลล์ ยู)
We Bang The Rags Too, Red And Blue, That Sh*t Aint Only On The Westside Fool
(วี แบง เดอะ แร๊ก ทู , เร้ด แอนด์ บลู , แดท ฌะ *ที เอน โอ๊นลี่ ออน เดอะ เวตซาด ฟูล)
Surrounded By Section 8 Houses And The Projects
(เซอร์ราวนด์ บาย เซ๊คชั่น 8 เฮ้าส แซน เดอะ โพร๊เจ็คท)
A Place Where You Make The Wrong Turn, You’re Gettin Robbed At
(อะ เพลส แวร์ ยู เม้ค เดอะ รอง เทิร์น , ยัวร์ เกดดิน รอบ แอ็ท)
We All Targets Standin Out On The Street Corner
(วี ออล ทาเก็ท แสตนดิน เอ๊าท ออน เดอะ สทรีท ค๊อร์เน่อร์)
Thats Why You See The Lil’ Kids With The Heat On ‘Em
(แด้ท วาย ยู ซี เดอะ ลิล คิด วิธ เดอะ ฮีท ออน เอ็ม)
Police Pull Up, Hop Out When They Can’t Catch Us
(โพลิ๊ซ พูลล อั๊พ , ฮ็อพ เอ๊าท เว็น เด แค็นท แค็ทช อัซ)
They Never Even Get A Change To Say ” Park Your Weapons ”
(เด เน๊เฝ่อร์ อี๊เฝ่น เก็ท ดา เช้งจํ ทู เซย์ ” พาร์ค ยุร เว๊พ่อน “)
Liquor Stores Never Close, The Whole Hood High
(ลิ๊เคว่อร สโทร์ เน๊เฝ่อร์ โคลส , เดอะ โฮล ฮุด ไฮฮ)
N*ggas Know When Its ” Roll ” , The Whole Hood Ride
(เอ็น *ggas โนว์ เว็น อิทซ ” โรลล ” , เดอะ โฮล ฮุด ไรด์)
We On That Bishop And Jude Sh*t
(วี ออน แดท บิ๊ฉอพ แอนด์ Jude ฌะ *ที)
I’ll Put This 4-5 In Your Mouth Like A Toothpick [You B*tch]
(แอล พุท ดิส 4 5 อิน ยุร เม๊าธ ไล๊ค เก Toothpick [ ยู บี *tch ])
The South Ain’t Safe No Mo’, So Get A Gun
(เดอะ เซ๊าธ เอน เซฟ โน โม , โซ เก็ท ดา กัน)
And Pray To God That U Make It To See 21
(แอนด์ เพรย์ ทู ก๊อด แดท ยู เม้ค อิท ทู ซี 21)

[50 Cent:]
([ 50 เซ็นท : ])
Im’a Soldier, I Done Told Ya, Don’t Make Me F*ck You Up
(แอมอา โซ๊ลเจ้อร์ , ไอ ดัน โทลด ยา , ด้อนท์ เม้ค มี เอฟ *ck ยู อั๊พ)
Leave You Head Bust, Im’a Head Busta, Man I Don’t Give A F*ck
(ลี๊ฝ ยู เฮด บัซท , แอมอา เฮด บัสตร้า , แมน นาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Im’a Soldier, I Done Told Ya, Don’t Make Me F*ck You Up
(แอมอา โซ๊ลเจ้อร์ , ไอ ดัน โทลด ยา , ด้อนท์ เม้ค มี เอฟ *ck ยู อั๊พ)
Leave You Head Bust, Im’a Head Busta, Man I Don’t Give A F*ck
(ลี๊ฝ ยู เฮด บัซท , แอมอา เฮด บัสตร้า , แมน นาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

[Young Buck:]
([ ยัง บั๊ค : ])
You Gon’ Make Me Crawl Through Your Backyard, And Cut Off Your Lightswitch
(ยู ก็อน เม้ค มี ครอล ทรู ยุร แบคคีหยาด , แอนด์ คัท ออฟฟ ยุร Lightswitch)
Kick In Your Back Door, And Take All That White Sh*t
(คิ๊ค อิน ยุร แบ็ค ดอร์ , แอนด์ เท้ค ออล แดท ไว๊ท ฌะ *ที)
N*ggas Know What To Do When Im Around
(เอ็น *ggas โนว์ ว๊อท ทู ดู เว็น แอม อะราวนฺดฺ)
Go Put Ya’ Pack Up, And Pick Up Ya’ 4 Pound, It’s Bout To Go Down
(โก พุท ยา แพ็ค อั๊พ , แอนด์ พิค อั๊พ ยา 4 เพานด , อิทซ เบาท ทู โก เดาน)
Buck Back On That Bullsh*t, He Even Got His Baby Momma Walkin With A Full Clip
(บั๊ค แบ็ค ออน แดท Bullsh*ที , ฮี อี๊เฝ่น ก็อท ฮิส เบ๊บี้ มอมมา วอคกิน วิธ อะ ฟูล คลิพ)
F*cked A Couple R&B Hoes, But Now It’s Back To The Hoodrats
(เอฟ *cked อะ คั๊พเพิ่ล อาร์ &บี โฮ , บั๊ท นาว อิทซ แบ็ค ทู เดอะ ฮูดัท)
They Lick A N*gga D*ck And Know Where That Good At
(เด ลิค กา เอ็น *gga D*ck แอนด์ โนว์ แวร์ แดท กู๊ด แอ็ท)
Money Don’t Make A N*gga Change
(มั๊นนี่ ด้อนท์ เม้ค เก เอ็น *gga เช้งจํ)
It’s Just The N*ggas That Ain’t Neva’ Had Nuthin Start Doin Strange Thangs
(อิทซ จั๊สท เดอะ เอ็น *ggas แดท เอน นีฝวา แฮ็ด นัทติน สท๊าร์ท โดย สเทร๊งจ เตง)
They Say I Must Like Beef, Cuz 50 Got 50 Enemies
(เด เซย์ ไอ มัสท์ ไล๊ค บี๊ฟ , คัซ 50 ก็อท 50 อียีมีสฺ)
But If They Fight Him, They Gotta Fight Me
(บั๊ท อิ๊ฟ เด ไฟ้ท ฮิม , เด กอททะ ไฟ้ท มี)
Come Ride Through These 3rd Row’s,
(คัม ไรด์ ทรู ฑิส 3rd โรว์ ,)
And Let Me Show Ya How I Puttin’ In Work Goals
(แอนด์ เล็ท มี โชว์ ยา ฮาว ไอ พันดิน อิน เวิ๊ร์ค โกล)
The 4-4 Bulldog Small Enought To Fit In A N*gga Boot
(เดอะ 4 4 Bulldog สมอลล์ เอนนาฟ ทู ฟิท อิน อะ เอ็น *gga บู๊ท)
So It’s Wherever, Whenever, Whatever You Wanna Do [N*gga]
(โซ อิทซ ฮแวเรฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ , ฮว็อทเอฝเออะ ยู วอนนา ดู [ เอ็น *gga ])

[50 Cent:]
([ 50 เซ็นท : ])
Im’a Soldier, I Done Told Ya, Don’t Make Me F*ck You Up
(แอมอา โซ๊ลเจ้อร์ , ไอ ดัน โทลด ยา , ด้อนท์ เม้ค มี เอฟ *ck ยู อั๊พ)
Leave You Head Bust, Im’a Head Busta, Man I Don’t Give A F*ck
(ลี๊ฝ ยู เฮด บัซท , แอมอา เฮด บัสตร้า , แมน นาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Im’a Soldier, I Done Told Ya, Don’t Make Me F*ck You Up
(แอมอา โซ๊ลเจ้อร์ , ไอ ดัน โทลด ยา , ด้อนท์ เม้ค มี เอฟ *ck ยู อั๊พ)
Leave You Head Bust, Im’a Head Busta, Man I Don’t Give A F*ck
(ลี๊ฝ ยู เฮด บัซท , แอมอา เฮด บัสตร้า , แมน นาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

Im’a Soldier, Left, Right, Left, Right, Left
(แอมอา โซ๊ลเจ้อร์ , เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท)
Im’a Soldier, Left, Right, Left, Right, Left
(แอมอา โซ๊ลเจ้อร์ , เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท)
Im’a Soldier
(แอมอา โซ๊ลเจ้อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m a Soldier คำอ่านไทย Young Buck feat 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น