เนื้อเพลง Chyna Whyte คำอ่านไทย Foxy Brown

Ya’ll know me right?
(ยอล โนว์ มี ไร๊ท)
I’m that same b*tch ya’ll n*ggas want for half price
(แอม แดท เซม บี *tch ยอล เอ็น *ggas ว้อนท ฟอร์ ฮาล์ฟ ไพร๊ซ์)
Same b*tch ya’ll n*ggas be blamin’ all ya’ll problems on
(เซม บี *tch ยอล เอ็น *ggas บี เบรมมิน ออล ยอล โพร๊เบล่ม ออน)
I’m the reason why half ya’ll n*ggas
(แอม เดอะ รี๊ซั่น วาย ฮาล์ฟ ยอล เอ็น *ggas)
Can’t even go in your mom’s crib no more
(แค็นท อี๊เฝ่น โก อิน ยุร มัม คริบ โน โม)

Uh..I’m the type of b*tch leave a n*gga nose stiff
(อา แอม เดอะ ไท๊พ อ็อฝ บี *tch ลี๊ฝ อะ เอ็น *gga โน้ส ซทิฟ)
And get his hos hit, make his toes shift
(แอนด์ เก็ท ฮิส โฮซ ฮิท , เม้ค ฮิส โท ชิฟท์)
Tell the mans and them, look, ya’ll ain’t have sh*t
(เทลล เดอะ แมน แซน เด็ม , ลุ๊ค , ยอล เอน แฮ็ฝ ฌะ *ที)
Til ya’ll motherf*ckers switch and smoke this sh*t
(ทิล ยอล motherf*ckers สวิทช์ แอนด์ สโม๊ค ดิส ฌะ *ที)

The reason Mike f*cked around and moped his b*tch
(เดอะ รี๊ซั่น ไมค เอฟ *cked อะราวนฺดฺ แอนด์ ม็อพ ฮิส บี *tch)
In his jones, little son Troy is loc’ed and sh*t
(อิน ฮิส โจเนส , ลิ๊ทเทิ่ล ซัน ทรอย อีส loced แอนด์ ฌะ *ที)
I ain’t the cause of n*ggas with knives that tote this sh*t
(ไอ เอน เดอะ ค๊อส อ็อฝ เอ็น *ggas วิธ ไนฝส แดท tote ดิส ฌะ *ที)
It’s when they spit cause n*ggas came up real short with they sh*t
(อิทซ เว็น เด ซพิท ค๊อส เอ็น *ggas เคม อั๊พ เรียล ช๊อร์ท วิธ เด ฌะ *ที)

And I’m on a n*gga little novicane, straight to the brain
(แอนด์ แอม ออน อะ เอ็น *gga ลิ๊ทเทิ่ล novicane , สเทร๊ท ทู เดอะ เบรน)
Shoot it up and get both his nose and toes at the same
(ชู๊ท ดิธ อั๊พ แอนด์ เก็ท โบทรฺ ฮิส โน้ส แอนด์ โท แอ็ท เดอะ เซม)
N*gga’s gave me nickname, Chyna, last name Whyte
(เอ็น *ggas เกฝ มี นีคเนม , Chyna , ล๊าสท เนม Whyte)
Guaranteed to have your ass open first nigh
(แกแรนที ทู แฮ็ฝ ยุร อาซ โอ๊เพ่น เฟิร์สท ไน)

Bad b*tch, slanted eyes, powered with white
(แบ้ด บี *tch , ซแล็นท อาย , พ๊าวเว่อร์ วิธ ไว๊ท)
Somethin’ special, not your average baddest little thing in sight
(ซัมติน สเพ๊เชี่ยล , น็อท ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ แบดเดส ลิ๊ทเทิ่ล ทริง อิน ไซ๊ท)
I know this dude, Ritz, that f*cked with a b*tch
(ไอ โนว์ ดิส ดยูด , Ritz , แดท เอฟ *cked วิธ อะ บี *tch)
Get you right, matter of fact, dude could get her half price
(เก็ท ยู ไร๊ท , แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , ดยูด เคิด เก็ท เฮอ ฮาล์ฟ ไพร๊ซ์)

No sh*t, she got a crew that ain’t nothin’ nice, dime sh*t
(โน ฌะ *ที , ชี ก็อท ดา ครู แดท เอน นอทติน ไน๊ซ์ , ไดม ฌะ *ที)
Had ya’ll motherf*ckers believin’ that ya’ll can fly and sh*t
(แฮ็ด ยอล motherf*ckers บีลิฝวิน แดท ยอล แคน ฟลาย แอนด์ ฌะ *ที)
Matter fact Mel, used to f*cka girl Trish gal
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท Mel , ยู๊ส ทู เอฟ *cka เกิร์ล Trish แก็ล)
Unique hit little E and bomb bags heroin
(ยูนี๊ค ฮิท ลิ๊ทเทิ่ล อี แอนด์ บอมบฺ แบ๊ก เฮโระอิน)
Now they assed out, in the hood massed out
(นาว เด อาซ เอ๊าท , อิน เดอะ ฮุด แมสส เอ๊าท)
Gave a rex and Tim’s f*cked up with they gats out
(เกฝ อะ เร็คซ แอนด์ ทิม เอฟ *cked อั๊พ วิธ เด แกท เอ๊าท)
With no love
(วิธ โน ลัฝ)

” Ill Nana, Ill Nana, I need ten dollars, Ill Nana ”
(” แอล Nana , แอล Nana , ไอ นี๊ด เท็น ดอลเลอะ , แอล Nana “)
” Baby, I can’t give you no more money ”
(” เบ๊บี้ , ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู โน โม มั๊นนี่ “)
” What you mean you can’t give me no money? ”
(” ว๊อท ยู มีน ยู แค็นท กี๊ฝ มี โน มั๊นนี่ “)
” Man, boy, where’s my TV? ”
(” แมน , บอย , แวร์ มาย ทีวี “)
” Nana, I smoked the TV ”
(” Nana , ไอ สโม๊ค เดอะ ทีวี “)

Uh, no love, changed a few thugs, new drugs
(อา , โน ลัฝ , เช้งจํ อะ ฟิว ธัก , นิว ดรัก)
N*ggas started stashin’ things on Mother Gasten
(เอ็น *ggas สท๊าร์ท สแตชิน ทริง ออน ม๊าเธ่อร์ Gasten)
Hottest sh*t to hit the streets, divide the peeps
(ฮอทเดว ฌะ *ที ทู ฮิท เดอะ สทรีท , ดิไฝด เดอะ พีพ)
Divide crew love, f*ck trees, now it’s OZ’s
(ดิไฝด ครู ลัฝ , เอฟ *ck ทรี , นาว อิทซ OZs)

Small leaks and n*ggas with false leads and nose bleeds
(สมอลล์ ลี๊ค แซน เอ็น *ggas วิธ ฟอลซ ลี๊ด แซน โน้ส บลีด)
Wein popped, pop shells and close sales
(Wein พอพทฺ , พ็อพ เชลล์ แซน โคลส เซล)
B*tches, they nose frail, got the word that coke sale
(บี *tches , เด โน้ส ฟเรล , ก็อท เดอะ เวิร์ด แดท โคค เซล)

Uh, flip it once you can match a n*gga bail
(อา , ฟลิพ อิท วั๊นซ ยู แคน แหมทช์ อะ เอ็น *gga เบล)
Uh, flip it twice you officially on
(อา , ฟลิพ อิท ทไวซ ยู ออฟฟิตเชอรี่ ออน)
Had the richest n*ggas f*cked up, kissin’ your thong
(แฮ็ด เดอะ richest เอ็น *ggas เอฟ *cked อั๊พ , คิซซิน ยุร ธอง)
Mystery’s on
(มิ๊สเทอรี่ ออน)

Uh, flip it three times, you straight, crib on a lake
(อา , ฟลิพ อิท ทรี ไทม์ , ยู สเทร๊ท , คริบ ออน อะ เล้ค)
Crystal and cheese cake, cock s*cker D shake, n*ggas flake
(ครีซแท็ล แอนด์ ชี๊ส เค้ก , ค๊อค เอส *cker ดี เช้ค , เอ็น *ggas ฟเลค)
Huh, flip it once more, you’re leary, huh
(ฮู , ฟลิพ อิท วั๊นซ โม , ยัวร์ leary , ฮู)
Feds in your ass, skid money don’t make money
(เฟ็ด ซิน ยุร อาซ , ซคิด มั๊นนี่ ด้อนท์ เม้ค มั๊นนี่)
What happened to get money? the b*tches
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู เก็ท มั๊นนี่ เดอะ บี *tches)
The cars, and brick money
(เดอะ คารํ , แอนด์ บริ๊ค มั๊นนี่)
The spot on Bain Bridge
(เดอะ สพอท ออน Bain บริดจ)
Ya’ll n*ggas ain’t claimin’ sh*t now, huh
(ยอล เอ็น *ggas เอน คลีมมิน ฌะ *ที นาว , ฮู)
Ya’ll know me now, f*cked up in the game
(ยอล โนว์ มี นาว , เอฟ *cked อั๊พ อิน เดอะ เกม)
No love, no love
(โน ลัฝ , โน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chyna Whyte คำอ่านไทย Foxy Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น