เนื้อเพลง Can’t Slow Down คำอ่านไทย Lionel Richie

I know what’s on your mind.
(ไอ โนว์ ว๊อท ออน ยุร ไมนด์)
You feel you’re wasting time.
(ยู ฟีล ยัวร์ เวซทิง ไทม์)
Wanna talk about it?
(วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ)
You feel there’s something wrong.
(ยู ฟีล แดร์ ซัมติง รอง)
Don’t feel like holding on.
(ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค โฮลดิง ออน)
You better think about it.
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
You say you jest can’t see.
(ยู เซย์ ยู เจ็ซท แค็นท ซี)
Don’t lay that hurt on me.
(ด้อนท์ เลย์ แดท เฮิร์ท ออน มี)
What I’m trying baby.
(ว๊อท แอม ทไรอิง เบ๊บี้)
Got something on my mind.
(ก็อท ซัมติง ออน มาย ไมนด์)
Something I’ve got to find.
(ซัมติง แอฝ ก็อท ทู ไฟนด์)
I’m on the move baby.
(แอม ออน เดอะ มู๊ฝ เบ๊บี้)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
You see I [can’t slow down]
(ยู ซี ไอ [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Got to keep movin’ baby [can’t slow down]
(ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน เบ๊บี้ [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
No I [can’t slow down]
(โน ไอ [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Oh [can’t slow down]
(โอ [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Got to keep movin’ on, oh baby.
(ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน ออน , โอ เบ๊บี้)

I’m out here on the run.
(แอม เอ๊าท เฮียร ออน เดอะ รัน)
Trying to get things done.
(ทไรอิง ทู เก็ท ทริง ดัน)
Can you hear me baby?
(แคน ยู เฮียร มี เบ๊บี้)
You think my love’s nowhere.
(ยู ทริ๊งค มาย ลัฝ โนแวร์)
You think I just don’t care.
(ยู ทริ๊งค ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์)
Are you kidding baby?
(อาร์ ยู คิดดิง เบ๊บี้)
Don’t make me play no games.
(ด้อนท์ เม้ค มี เพลย์ โน เกม)
Too hard to just stay sane.
(ทู ฮาร์ด ทู จั๊สท สเทย์ เซน)
You know that time won’t wait
(ยู โนว์ แดท ไทม์ ว็อนท เว้ท)
Why should I hesitate.
(วาย เชิด ดาย เฮ๊สิเทท)
Got to do it baby.
(ก็อท ทู ดู อิท เบ๊บี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’m working hard tryin’ to pull it together.
(แอม เวิคกิง ฮาร์ด ทายอิน ทู พูลล อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
You know I’ve got to right now.
(ยู โนว์ แอฝ ก็อท ทู ไร๊ท นาว)
’cause girl I can’t quit once I get started,
(ค๊อส เกิร์ล ไอ แค็นท ควิท วั๊นซ ไอ เก็ท สท๊าร์ท ,)
I’ve got to make it somhow…
(แอฝ ก็อท ทู เม้ค อิท ซัมฮาว)
Ah, [I got to keep movin’, I can’t stop movin’]
(อา , [ ไอ ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน , ไอ แค็นท สท๊อพ มูฝวิน ])
[I got to keep movin’, I can’t stop]
([ ไอ ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน , ไอ แค็นท สท๊อพ ])
[I got to keep movin’, I can’t stop movin’]
([ ไอ ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน , ไอ แค็นท สท๊อพ มูฝวิน ])
[I got to keep movin’, I can’t stop]
([ ไอ ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน , ไอ แค็นท สท๊อพ ])
Oh,[I got to keep movin’, I can’t stop movin’]
(โอ , [ ไอ ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน , ไอ แค็นท สท๊อพ มูฝวิน ])
[I got to keep movin’, I can’t stop]
([ ไอ ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน , ไอ แค็นท สท๊อพ ])
That’s right [I got to keep movin’, I can’t stop movin’]
(แด้ท ไร๊ท [ ไอ ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน , ไอ แค็นท สท๊อพ มูฝวิน ])
That’s right [I got to keep movin’, I can’t stop]
(แด้ท ไร๊ท [ ไอ ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน , ไอ แค็นท สท๊อพ ])
[can’t slow down]
([ แค็นท สโลว์ เดาน ])
[can’t slow down]
([ แค็นท สโลว์ เดาน ])
[can’t slow down]
([ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Oh,[can’t slow down]
(โอ , [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
[can’t slow down]
([ แค็นท สโลว์ เดาน ])
[can’t slow down]
([ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Baby
(เบ๊บี้)

Ooh girl I’m all fired up.
(อู้ เกิร์ล แอม ออล เฟอ อั๊พ)
Ooh girl I’m all fired up.
(อู้ เกิร์ล แอม ออล เฟอ อั๊พ)
Just can’t get enough, girl of it, ah
(จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ , เกิร์ล อ็อฝ อิท , อา)
Girl I’m on the one, ’cause I keep on keepin’ on.
(เกิร์ล แอม ออน ดิ วัน , ค๊อส ไอ คี๊พ ออน คริพปิน ออน)
Oh yeah, oh.
(โอ เย่ , โอ)
You see I [can’t slow down]
(ยู ซี ไอ [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Got to keep movin’ baby
(ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน เบ๊บี้)
Oh [can’t slow down]
(โอ [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Ooh, just [can’t slow down]
(อู้ , จั๊สท [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
[can’t slow down]
([ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Can’t stop baby [can’t slow down]
(แค็นท สท๊อพ เบ๊บี้ [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Ooh, alright [can’t slow down]
(อู้ , ออลไร๊ท [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Ah running, [can’t slow down]
(อา รันนิง , [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Running, running baby [can’t slow down]
(รันนิง , รันนิง เบ๊บี้ [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Ooh, [can’t slow down]
(อู้ , [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Got to keep movin’ [can’t slow down]
(ก็อท ทู คี๊พ มูฝวิน [ แค็นท สโลว์ เดาน ])
Ooh yeah girl [can’t slow down]
(อู้ เย่ เกิร์ล [ แค็นท สโลว์ เดาน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Slow Down คำอ่านไทย Lionel Richie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น