เนื้อเพลง Un’h to You คำอ่านไทย Tamia

Can I have a moment just to talk to you?
(แคน นาย แฮ็ฝ อะ โม๊เม้นท จั๊สท ทู ท๊อล์ค ทู ยู)
Let me just explain what I been goin’ through
(เล็ท มี จั๊สท เอ็กซเพลน ว๊อท ไอ บีน โกอิน ทรู)
So fine you are
(โซ ไฟน ยู อาร์)
Got my mind messed up
(ก็อท มาย ไมนด์ เมส อั๊พ)
You got me thinkin’ things most blissfully
(ยู ก็อท มี ติ้งกิน ทริง โมซท บลีซฟุลิ)
Tell me if you want me
(เทลล มี อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี)

Un’h, when I think of you
(Unh , เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
Un’h, makes me wanna do
(Unh , เม้ค มี วอนนา ดู)
Un’h, crazy things when I’m alone with you
(Unh , คเรสิ ทริง เว็น แอม อะโลน วิธ ยู)
Un’h, when the lights go out
(Unh , เว็น เดอะ ไล๊ท โก เอ๊าท)
Un’h, that’s when I’m all about
(Unh , แด้ท เว็น แอม ออล อะเบ๊าท)
Un’h, un’h, to you
(Unh , unh , ทู ยู)

If you wanna see what’s really goin’ on
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ซี ว๊อท ริแอ็ลลิ โกอิน ออน)
Don’t you wanna find the spot that turns me on
(ด้อนท์ ยู วอนนา ไฟนด์ เดอะ สพอท แดท เทิร์น มี ออน)
I can tell you’ve got what it takes
(ไอ แคน เทลล ยู๊ฟ ก็อท ว๊อท ดิธ เท้ค)
To satisfy me
(ทู แซ๊ททิซไฟ มี)
I must admit it baby, oh oh
(ไอ มัสท์ แอ๊ดมิท ดิธ เบ๊บี้ , โอ โอ)

When I start to fantasize
(เว็น นาย สท๊าร์ท ทู แฟนทาซาย)
You were there rubbin’ on my thighs
(ยู เวอ แดร์ รับบิน ออน มาย ไธ)
Touchin’ me, and kissin’ me
(ทัชชิน มี , แอนด์ คิซซิน มี)
Feels so real, like you’re here with me
(ฟีล โซ เรียล , ไล๊ค ยัวร์ เฮียร วิธ มี)

Un’h, when I think of you
(Unh , เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
Un’h, makes me wanna do
(Unh , เม้ค มี วอนนา ดู)
Un’h, crazy things when I’m alone with you
(Unh , คเรสิ ทริง เว็น แอม อะโลน วิธ ยู)
Un’h, when the lights go out
(Unh , เว็น เดอะ ไล๊ท โก เอ๊าท)
Un’h, that’s when I’m all about
(Unh , แด้ท เว็น แอม ออล อะเบ๊าท)
Un’h, un’h, to you
(Unh , unh , ทู ยู)

Un’h, when I think of you
(Unh , เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
Un’h, makes me wanna do
(Unh , เม้ค มี วอนนา ดู)
Un’h, crazy things when I’m alone with you
(Unh , คเรสิ ทริง เว็น แอม อะโลน วิธ ยู)
Un’h, when the lights go out
(Unh , เว็น เดอะ ไล๊ท โก เอ๊าท)
Un’h, that’s when I’m all about
(Unh , แด้ท เว็น แอม ออล อะเบ๊าท)
Un’h, un’h, to you
(Unh , unh , ทู ยู)

When I start to fantasize
(เว็น นาย สท๊าร์ท ทู แฟนทาซาย)
You were there rubbin’ on my thighs
(ยู เวอ แดร์ รับบิน ออน มาย ไธ)
Touchin’ me, and kissin’ me
(ทัชชิน มี , แอนด์ คิซซิน มี)
Feels so real, like you’re here with me
(ฟีล โซ เรียล , ไล๊ค ยัวร์ เฮียร วิธ มี)

Oh baby
(โอ เบ๊บี้)
[For the playin’ n*ggas]
([ ฟอร์ เดอะ เพลย์ยิน เอ็น *ggas ])
[For the playin’ n*ggas]
([ ฟอร์ เดอะ เพลย์ยิน เอ็น *ggas ])
[For the playin’ n*ggas]
([ ฟอร์ เดอะ เพลย์ยิน เอ็น *ggas ])
[For the playin’]
([ ฟอร์ เดอะ เพลย์ยิน ])
Un’h, un’h
(Unh , unh)
[For the playin’ n*ggas]
([ ฟอร์ เดอะ เพลย์ยิน เอ็น *ggas ])
Un’h, un’h
(Unh , unh)
[For the playin’ n*ggas]
([ ฟอร์ เดอะ เพลย์ยิน เอ็น *ggas ])
Un’h, un’h
(Unh , unh)
[For the playin’ n*ggas]
([ ฟอร์ เดอะ เพลย์ยิน เอ็น *ggas ])
Un’h, un’h
(Unh , unh)
When I think of you
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ยู)

Un’h, when I think of you
(Unh , เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
Un’h, makes me wanna do
(Unh , เม้ค มี วอนนา ดู)
Un’h, crazy things when I’m alone with you
(Unh , คเรสิ ทริง เว็น แอม อะโลน วิธ ยู)
Un’h, when the lights go out
(Unh , เว็น เดอะ ไล๊ท โก เอ๊าท)
Un’h, that’s when I’m all about
(Unh , แด้ท เว็น แอม ออล อะเบ๊าท)
Un’h, un’h, to you
(Unh , unh , ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Un’h to You คำอ่านไทย Tamia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น