เนื้อเพลง And Now My Lifesong Sings คำอ่านไทย Casting Crowns

I once was lost, but now I’m found
(ไอ วั๊นซ วอส ล็อซท , บั๊ท นาว แอม เฟานด)
I once was lost, but now I’m found
(ไอ วั๊นซ วอส ล็อซท , บั๊ท นาว แอม เฟานด)
So far away, but I’m home now
(โซ ฟาร์ อะเวย์ , บั๊ท แอม โฮม นาว)
I once was lost, but now I’m found
(ไอ วั๊นซ วอส ล็อซท , บั๊ท นาว แอม เฟานด)
And my lifesong sings
(แอนด์ มาย lifesong ซิง)

I once was blind, but now I see
(ไอ วั๊นซ วอส ไบลนฺดฺ , บั๊ท นาว ไอ ซี)
I once was blind, but now I see
(ไอ วั๊นซ วอส ไบลนฺดฺ , บั๊ท นาว ไอ ซี)
I don’t know how, but when He touched me
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว , บั๊ท เว็น ฮี ทั๊ช มี)
I once was blind, but now I see
(ไอ วั๊นซ วอส ไบลนฺดฺ , บั๊ท นาว ไอ ซี)

And now my lifesong sings
(แอนด์ นาว มาย lifesong ซิง)
And now my lifesong sings
(แอนด์ นาว มาย lifesong ซิง)
And now my lifesong sings
(แอนด์ นาว มาย lifesong ซิง)

I once was dead, but now I live
(ไอ วั๊นซ วอส เด้ด , บั๊ท นาว ไอ ไล้ฝ)
I once was dead, but now I live
(ไอ วั๊นซ วอส เด้ด , บั๊ท นาว ไอ ไล้ฝ)
Now my life to You I give
(นาว มาย ไล๊ฟ ทู ยู ไอ กี๊ฝ)
Now my life to You I give
(นาว มาย ไล๊ฟ ทู ยู ไอ กี๊ฝ)
Now my life to You I give
(นาว มาย ไล๊ฟ ทู ยู ไอ กี๊ฝ)

Hallelujah
(เฮลเลวลูยา)
Hallelujah
(เฮลเลวลูยา)
Let my lifesong sing to You
(เล็ท มาย lifesong ซิง ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง And Now My Lifesong Sings คำอ่านไทย Casting Crowns

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น