เนื้อเพลง The Power of God คำอ่านไทย LL Cool J

Somethin real smooth
(ซัมติน เรียล สมู๊ธ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Yeah
(เย่)
We’ll get into the groove
(เวลล เก็ท อิ๊นทู เดอะ กรูฝ)
Power of God move
(พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ก๊อด มู๊ฝ)
Somethin real smooth
(ซัมติน เรียล สมู๊ธ)
Somethin you need to take heed to
(ซัมติน ยู นี๊ด ทู เท้ค ฮี ทู)

A basehead cleaned up his act
(อะ เบสเฮด คลีน อั๊พ ฮิส แอ๊คท)
He stopped smokin crack and took his soul back
(ฮี สต๊อปพฺ สโมกิน แคร๊ค แอนด์ ทุค ฮิส โซล แบ็ค)
Decided, he could find a much better way to live
(ดีไซด์ , ฮี เคิด ไฟนด์ อะ มัช เบ๊ทเท่อร์ เวย์ ทู ไล้ฝ)
You know the way – positive
(ยู โนว์ เดอะ เวย์ โพ๊สิถีฝ)
Without all the negative chemicals and drugs
(วิธเอ๊าท ดอร์ เดอะ เน๊กาถีฝ เคมอิแค็ล แซน ดรัก)
Without all the hangin with the envious thugs
(วิธเอ๊าท ดอร์ เดอะ แฮนจิ้น วิธ ดิ เอนเฝียซ ธัก)
Never before was a man so far behind
(เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์ วอส ซา แมน โซ ฟาร์ บีฮายน์)
And came back to rule for a long time
(แอนด์ เคม แบ็ค ทู รูล ฟอร์ รา ลอง ไทม์)
Positive will explode when you light me
(โพ๊สิถีฝ วิล เอ็กซโพลด เว็น ยู ไล๊ท มี)
My enemies lurked, and they held the dagger tightly
(มาย อียีมีสฺ เลิค , แอนด์ เด เฮ็ลด เดอะ แดกเกอะ ไททลิ)
Wanted to taste my blood, but they got scarred
(ว้อนท ทู เท๊ซท มาย บลัด , บั๊ท เด ก็อท สเกลี่)
When they felt the power of God
(เว็น เด เฟ็ลท เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ก๊อด)

Wickedness got crushed when the Lord came
(วีคคิดเน็ซ ก็อท ครัช เว็น เดอะ หลอร์ด เคม)
Down with the King, cause he’s evil and vain
(เดาน วิธ เดอะ คิง , ค๊อส อีส อี๊ฝิ่ล แอนด์ เฝน)
He doesn’t understand the power of a ???
(ฮี ดัสอินท อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ อะ)
Doesn’t realize I’m rollin with a team
(ดัสอินท รีแอะไลส แอม โรลลิน วิธ อะ ทีม)
Avengin angels will come and burn
(Avengin แอ๊งเจล วิล คัม แอนด์ เบิร์น)
All those who saw, but refused to learn
(ออล โฑส ฮู ซอว์ , บั๊ท รีฟิ๊วส ทู เลิร์น)
He has no color, no shape, and no form
(ฮี แฮ็ส โน คัลเออะ , โน เชพ , แอนด์ โน ฟอร์ม)
And like I told you before, I’m just gettin warm
(แอนด์ ไล๊ค ไก โทลด ยู บีฟอร์ , แอม จั๊สท เกดดิน วอร์ม)
Get up, get down, get on it, it ain’t that hard
(เก็ท อั๊พ , เก็ท เดาน , เก็ท ออน หนิด , อิท เอน แดท ฮาร์ด)
You can feel the power of God
(ยู แคน ฟีล เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ก๊อด)

Money is small and the soul stands tall
(มั๊นนี่ อีส สมอลล์ แอนด์ เดอะ โซล สแทนด์ ทอลล์)
All those who don’t realize this, fall
(ออล โฑส ฮู ด้อนท์ รีแอะไลส ดิส , ฟอลล์)
The mind of a drunken fool is a useless tool
(เดอะ ไมนด์ อ็อฝ อะ ดรังคเอ็น ฟูล อีส ซา ยูสเหลด ทูล)
And it’s cool to be in school
(แอนด์ อิทซ คูล ทู บี อิน สคูล)
And overcome and overpower, but still uplift
(แอนด์ โอเฝ่อร์คัม แอนด์ โอเฝอะเพาเออะ , บั๊ท สทิลล อัพลิฟท)
Your mind is a gift
(ยุร ไมนด์ อีส ซา กิฟท)
You’re somebody, whether you know it or not
(ยัวร์ ซัมบอดี้ , ฮเวทเออะ ยู โนว์ อิท ออ น็อท)
Outside the weather is hot
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ เว๊เธ่อร อีส ฮอท)
People walk around with their minds in a daze
(พี๊เพิ่ล ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วิธ แดร์ ไมนด์ ซิน อะ เดส)
Never take the time to stop and give praise
(เน๊เฝ่อร์ เท้ค เดอะ ไทม์ ทู สท๊อพ แอนด์ กี๊ฝ เพรส)
You’re lucky to live in this world
(ยัวร์ ลัคคิ ทู ไล้ฝ อิน ดิส เวิลด)
Even the starvin boys and girls
(อี๊เฝ่น เดอะ starvin บอย แซน เกิร์ล)
Cause life is a gift in itself
(ค๊อส ไล๊ฟ อีส ซา กิฟท อิน อิทเซลฟ)
And only certain people are blessed with good health
(แอนด์ โอ๊นลี่ เซ๊อร์เท่น พี๊เพิ่ล อาร์ เบล๊ส วิธ กู๊ด เฮ็ลธ)
I’m Uncle L, but you can call me Todd
(แอม อั๊งเคิ่ล แอล , บั๊ท ยู แคน คอลลํ มี Todd)
I can feel the power of God
(ไอ แคน ฟีล เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ก๊อด)

Youknowmsayin
(Youknowmsayin)
And G is the seventh letter made
(แอนด์ จี อีส เดอะ เซฝเอ็นธ เล็ทเท่อร์ เมด)
Yeah
(เย่)
G is the seventh letter made
(จี อีส เดอะ เซฝเอ็นธ เล็ทเท่อร์ เมด)

The power of God
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ก๊อด)

Yeah
(เย่)

The babies, we gotta teach em, and hold em
(เดอะ เบบีสฺ , วี กอททะ ที๊ช เอ็ม , แอนด์ โฮลด์ เอ็ม)
Send em to school, so we can teach em, and mold em
(เซ็นด เอ็ม ทู สคูล , โซ วี แคน ที๊ช เอ็ม , แอนด์ โมลด์ เอ็ม)
Shape em, and make em take form
(เชพ เอ็ม , แอนด์ เม้ค เอ็ม เท้ค ฟอร์ม)
Cause their mind is like a ball of clay when it’s wet and warm
(ค๊อส แดร์ ไมนด์ อีส ไล๊ค เก บอล อ็อฝ เคลย์ เว็น อิทซ เว๊ท แอนด์ วอร์ม)
Harmless and innocent
(ฮามเล็ซ แซน อิ๊นโนเซ้นท)
Until they’re taught to be violent, and militant
(อันทิล เดรว ทอท ทู บี ไฝ๊โอเล้นท , แอนด์ มีลอิแท็นท)
This mentality gotta be erased by faith
(ดิส เม็นแทลอิทิ กอททะ บี อีเรส บาย เฟท)
The 12th hour is comin, we’re close to the 8th
(เดอะ 12th เอาเอ้อร์ อีส คัมอิน , เวีย โคลส ทู เดอะ 8th)
Get a chapter, and gain some knowledge
(เก็ท ดา แช๊พเท่อร์ , แอนด์ เกน ซัม นอลเอ็จ)
If not from the Bible or Koran, get a book from college
(อิ๊ฟ น็อท ฟรอม เดอะ ไบบล ออ โคะราน , เก็ท ดา บุ๊ค ฟรอม ค๊อลลิจ)
It’s not about bein black or white
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท บีนโพล แบล๊ค ออ ไว๊ท)
It’s about everybody bein a right
(อิทซ อะเบ๊าท เอวี่บอดี้ บีนโพล อะ ไร๊ท)
I pulled out my mic, and the devil got hit hard
(ไอ พูลล เอ๊าท มาย ไมคะ , แอนด์ เดอะ เด๊ฝิ้ล ก็อท ฮิท ฮาร์ด)
He felt the power of God
(ฮี เฟ็ลท เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ก๊อด)

And G is the seventh letter made
(แอนด์ จี อีส เดอะ เซฝเอ็นธ เล็ทเท่อร์ เมด)
Power of god
(พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ก๊อด)
G is the seventh letter made
(จี อีส เดอะ เซฝเอ็นธ เล็ทเท่อร์ เมด)

That was just a word to the wise
(แดท วอส จั๊สท ดา เวิร์ด ทู เดอะ ไว๊ส)
Uprise
(Uprise)
Cause we definitely gotta unify
(ค๊อส วี เดฟอินิทลิ กอททะ ยูนิไฟ)
And we need unity in times like these
(แอนด์ วี นี๊ด ยูนิทิ อิน ไทม์ ไล๊ค ฑิส)
We got to stick together
(วี ก็อท ทู สทิ๊ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
Cause we as a people
(ค๊อส วี แอส ซา พี๊เพิ่ล)
All people
(ออล พี๊เพิ่ล)
Gotta make it to the promised land
(กอททะ เม้ค อิท ทู เดอะ พรอมอิซ แลนด์)
Peace
(พี๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Power of God คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น