เนื้อเพลง Long Haired Lady คำอ่านไทย Paul McCartney

Well, well, well, well, well,
(เวลล , เวลล , เวลล , เวลล , เวลล ,)
do you love me like you know you ought to do?
(ดู ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู โนว์ ยู อ๊อธ ทู ดู)
Well, well, well, well, well,
(เวลล , เวลล , เวลล , เวลล , เวลล ,)
or is this the only thing you want me for?
(ออ อีส ดิส ดิ โอ๊นลี่ ทริง ยู ว้อนท มี ฟอร์)
Well, I’ve been meaning to talk to you about it for sometime,
(เวลล , แอฝ บีน มีนนิง ทู ท๊อล์ค ทู ยู อะเบ๊าท ดิธ ฟอร์ ซัมไทม์ ,)
Sweet little lass, you are my long haired lady.
(สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล ลาส , ยู อาร์ มาย ลอง แฮร์ เล๊ดี้)

Who’s the lady that makes that brief occasional laughter?
(ฮู เดอะ เล๊ดี้ แดท เม้ค แดท บริ๊ฟ อ็อคเคฉะแน็ล ลาฟเทอะ)
She’s the lady we wears those flashing eyes.
(ชี เดอะ เล๊ดี้ วี แวร์ โฑส แฟ๊ดชิง อาย)
Who’ll be taking her ome when all the dancing is over?
(อ๊าว บี เทคอิง เฮอ โอม เว็น ออล เดอะ แด็นซิง อีส โอ๊เฝ่อร)
I’m the lucky man she will hypnotize.
(แอม เดอะ ลัคคิ แมน ชี วิล ฮีพโนะไทส)

Long haired lady. Long haired lady.
(ลอง แฮร์ เล๊ดี้ ลอง แฮร์ เล๊ดี้)

Ah, love is long, love is long, love is long.
(อา , ลัฝ อีส ลอง , ลัฝ อีส ลอง , ลัฝ อีส ลอง)
Ah, when you’re wrong, love is long, love is long.
(อา , เว็น ยัวร์ รอง , ลัฝ อีส ลอง , ลัฝ อีส ลอง)

Well, well, well, well, well,
(เวลล , เวลล , เวลล , เวลล , เวลล ,)
do you love me like you know you ought to do?
(ดู ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู โนว์ ยู อ๊อธ ทู ดู)
Well, well, well, well, well,
(เวลล , เวลล , เวลล , เวลล , เวลล ,)
or is this the only thing you want me for?
(ออ อีส ดิส ดิ โอ๊นลี่ ทริง ยู ว้อนท มี ฟอร์)
Well, I’ve been meaning to talk to you about it for sometime,
(เวลล , แอฝ บีน มีนนิง ทู ท๊อล์ค ทู ยู อะเบ๊าท ดิธ ฟอร์ ซัมไทม์ ,)
Sweet little lass, you are my long haired lady.
(สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล ลาส , ยู อาร์ มาย ลอง แฮร์ เล๊ดี้)

Bells are buzzing about my sweet delectable baby,
(เบลล์ แซร์ บัซซิง อะเบ๊าท มาย สวี้ท delectable เบ๊บี้ ,)
Birds are humming about their big surprise.
(เบิร์ด แซร์ ฮัมมิง อะเบ๊าท แดร์ บิ๊ก เซอร์ไพร๊ส)
Who’s your favorite person, dear phenomenal lady?
(ฮู ยุร เฟเฝอะริท เพ๊อร์ซั่น , เดียร์ ฟินนอมอิแน็ล เล๊ดี้)
I belong to the girl with flashing eye.
(ไอ บีลอง ทู เดอะ เกิร์ล วิธ แฟ๊ดชิง อาย)

Long haired lady. Long haired lady.
(ลอง แฮร์ เล๊ดี้ ลอง แฮร์ เล๊ดี้)

Ah, sing your song, love is long, love is long.
(อา , ซิง ยุร ซ็อง , ลัฝ อีส ลอง , ลัฝ อีส ลอง)
Ah, love is long, love is long, love is long
(อา , ลัฝ อีส ลอง , ลัฝ อีส ลอง , ลัฝ อีส ลอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Long Haired Lady คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น