เนื้อเพลง Forget About The World คำอ่านไทย Gabrielle

You Had To Take The Time
(ยู แฮ็ด ทู เท้ค เดอะ ไทม์)
Cos You Had To Make Up Your Mind
(คอซ ยู แฮ็ด ทู เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)
You Really Didn’t Want To Choose
(ยู ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู ชู๊ส)
But You Had Too Much To Lose
(บั๊ท ยู แฮ็ด ทู มัช ทู ลู้ส)
Time Was Passing By
(ไทม์ วอส พาซซิง บาย)
Didn’t Have It On Your Side
(ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อิท ออน ยุร ไซด์)
Knew What You Had To Do
(นยู ว๊อท ยู แฮ็ด ทู ดู)
To Win Sometimes You Gotta Lose
(ทู วิน ซัมไทม์ ยู กอททะ ลู้ส)

They Tried To Change Your Mind
(เด ทไร ทู เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Told You How To Live Your Life
(โทลด ยู ฮาว ทู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)
And They Told Stories
(แอนด์ เด โทลด สตอยสฺ)
Stories That Shouldn’t Be Told
(สตอยสฺ แดท ชูดดึ่น บี โทลด)

It Was You Against The World
(อิท วอส ยู อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
But You Chose To Hold On To Your Girl
(บั๊ท ยู โชส ทู โฮลด์ ออน ทู ยุร เกิร์ล)
You Gotta Believe That She’s The One Worth Fighting For
(ยู กอททะ บีลี๊ฝ แดท ชี ดิ วัน เวิร์ธ ไฟท์ดิง ฟอร์)

Forget About The World
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เวิลด)
And Worry About The Girl
(แอนด์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ เกิร์ล)
Not What They Say
(น็อท ว๊อท เด เซย์)
Not What They Say Your Future Holds For You
(น็อท ว๊อท เด เซย์ ยุร ฟิ๊วเช่อร์ โฮลด์ ฟอร์ ยู)
Forget About The World
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เวิลด)
And Worry About The Girl
(แอนด์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ เกิร์ล)
Not What They Say
(น็อท ว๊อท เด เซย์)
Not What They Say The Future Holds For You
(น็อท ว๊อท เด เซย์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ โฮลด์ ฟอร์ ยู)

Had Problems In The Past
(แฮ็ด โพร๊เบล่ม ซิน เดอะ พาสท์)
There’s No Use In Looking Back
(แดร์ โน ยู๊ส อิน ลุคอิง แบ็ค)
The Future Holds So Much For You
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ โฮลด์ โซ มัช ฟอร์ ยู)
Go To The Light And Pass On Through
(โก ทู เดอะ ไล๊ท แอนด์ เพซ ออน ทรู)

You Had A Stronger Love
(ยู แฮ็ด อะ สตองเกอร์ ลัฝ)
Outside Forces Weren’t Enough
(เอ๊าทไซ้ด ฟอร์ซ เวินท์ อีน๊าฟ)
Tried Their Best To Tear Apart
(ทไร แดร์ เบ๊สท์ ทู เทียร์ อะพาร์ท)
A Love They Hoped Would Never Last
(อะ ลัฝ เด ฮ็อพ เวิด เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท)

So They Tried To Change Your Mind
(โซ เด ทไร ทู เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Told You How To Live Your Life
(โทลด ยู ฮาว ทู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)
And They Told Stories
(แอนด์ เด โทลด สตอยสฺ)
Stories That Shouldn’t Be Told
(สตอยสฺ แดท ชูดดึ่น บี โทลด)

It Was You Against The World
(อิท วอส ยู อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
So You Chose To Hold On To Your Girl
(โซ ยู โชส ทู โฮลด์ ออน ทู ยุร เกิร์ล)
But You Gotta Believe That She’s The One Worth Fighting For
(บั๊ท ยู กอททะ บีลี๊ฝ แดท ชี ดิ วัน เวิร์ธ ไฟท์ดิง ฟอร์)

Forget About The World
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เวิลด)
And Worry About The Girl
(แอนด์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ เกิร์ล)
Not What They Say
(น็อท ว๊อท เด เซย์)
Not What They Say Your Future Holds For You
(น็อท ว๊อท เด เซย์ ยุร ฟิ๊วเช่อร์ โฮลด์ ฟอร์ ยู)
Forget About The World
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เวิลด)
And Worry About The Girl
(แอนด์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ เกิร์ล)
Not What They Say
(น็อท ว๊อท เด เซย์)
Not What They Say Your Future Holds For You
(น็อท ว๊อท เด เซย์ ยุร ฟิ๊วเช่อร์ โฮลด์ ฟอร์ ยู)

You Gotta Hold On To What You Want
(ยู กอททะ โฮลด์ ออน ทู ว๊อท ยู ว้อนท)
What You’ve Been Fighting For
(ว๊อท ยู๊ฟ บีน ไฟท์ดิง ฟอร์)
You Gotta Believe In It Hold On
(ยู กอททะ บีลี๊ฝ อิน หนิด โฮลด์ ออน)

Until You Can Fight No More
(อันทิล ยู แคน ไฟ้ท โน โม)
You Gotta Hold On
(ยู กอททะ โฮลด์ ออน)
And You Will See
(แอนด์ ยู วิล ซี)
See Your Destiny
(ซี ยุร เดซทินิ)
Then You Will Know
(เด็น ยู วิล โนว์)
Which Way To Go
(วิช เวย์ ทู โก)

Forget About The World
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เวิลด)
And Worry About The Girl
(แอนด์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ เกิร์ล)
Not What They Say
(น็อท ว๊อท เด เซย์)
Not What They Say The Future Holds For You
(น็อท ว๊อท เด เซย์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ โฮลด์ ฟอร์ ยู)
Forget About The World
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เวิลด)
And Worry About The Girl
(แอนด์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ เกิร์ล)
Not What They Say
(น็อท ว๊อท เด เซย์)
Not What They Say Your Future Holds For You
(น็อท ว๊อท เด เซย์ ยุร ฟิ๊วเช่อร์ โฮลด์ ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forget About The World คำอ่านไทย Gabrielle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น