เนื้อเพลง Stereo คำอ่านไทย Story of the Year

We’re all part of them
(เวีย ออล พาร์ท อ็อฝ เด็ม)
Of this thoughtless world
(อ็อฝ ดิส โตเลส เวิลด)
A generation bought and sold
(อะ เจเนอะเรฌัน บอท แอนด์ โซลด)
Buy a reproduced stolen copy package
(บาย อะ รีพโระดยูซ ซโทเล็น ค๊อพพี่ แพคคิจ)
We’ve been taught to love
(หวีบ บีน ทอท ทู ลัฝ)
This robotic formula
(ดิส robotic ฟ๊อร์มิวล่า)
Built to please ignorant minds uncultured masses
(บิลท ทู พลีซ อีกโนะแร็นท ไมนด์ uncultured แมสเซซ)
And we know
(แอนด์ วี โนว์)
That our ears should failed us now
(แดท เอ๊า เอียร เชิด เฟล อัซ นาว)

Stereo stereo tired bullsh*t dressed in gold
(ซเทริโอ ซเทริโอ ไทร์ bullsh*ที เดรส อิน โกลด์)
Withstand the youth
(วีธซแทนด เดอะ ยู๊ธ)
Find the pieces
(ไฟนด์ เดอะ พี๊ซ)
Stereo stereo in the world that you’ve created
(ซเทริโอ ซเทริโอ อิน เดอะ เวิลด แดท ยู๊ฟ คริเอท)
Follow the pieces
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ พี๊ซ)

We’re all bought and sold
(เวีย ออล บอท แอนด์ โซลด)

Radio waves
(เร๊ดิโอ เว๊ฝ)
They still transmit the same
(เด สทิลล ทรานซมิท เดอะ เซม)
Replica that which will stand this indecay
(เรพลิคะ แดท วิช วิล สแทนด์ ดิส indecay)
And as we resee
(แอนด์ แอส วี resee)
And open our eyes to this
(แอนด์ โอ๊เพ่น เอ๊า อาย ทู ดิส)
Uniform and standard model being said
(ยู๊นิฟอร์ม แอนด์ สแท๊นดาร์ด โม๊เด็ล บีอิง เซ็ด)
We consume
(วี คอนซูม)
Well our hearts have failed us now
(เวลล เอ๊า ฮาร์ท แฮ็ฝ เฟล อัซ นาว)

Stereo stereo tired bullsh*t dressed in gold
(ซเทริโอ ซเทริโอ ไทร์ bullsh*ที เดรส อิน โกลด์)
Withstand the youth
(วีธซแทนด เดอะ ยู๊ธ)
Find the pieces
(ไฟนด์ เดอะ พี๊ซ)
Stereo stereo in the world that you’ve created
(ซเทริโอ ซเทริโอ อิน เดอะ เวิลด แดท ยู๊ฟ คริเอท)
Follow the pieces
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ พี๊ซ)

But do we know?
(บั๊ท ดู วี โนว์)

That we’ve all been bought and sold
(แดท หวีบ ออล บีน บอท แอนด์ โซลด)
Yeah, bought and sold
(เย่ , บอท แอนด์ โซลด)
We’ve all been bought and sold
(หวีบ ออล บีน บอท แอนด์ โซลด)
Yeah, bought and sold
(เย่ , บอท แอนด์ โซลด)
We’ve all been sold
(หวีบ ออล บีน โซลด)
To a world that failed us
(ทู อะ เวิลด แดท เฟล อัซ)

Stereo stereo tired bullsh*t dressed in gold
(ซเทริโอ ซเทริโอ ไทร์ bullsh*ที เดรส อิน โกลด์)
Withstand the youth
(วีธซแทนด เดอะ ยู๊ธ)
Find the pieces
(ไฟนด์ เดอะ พี๊ซ)
Stereo stereo in the world that you’ve created
(ซเทริโอ ซเทริโอ อิน เดอะ เวิลด แดท ยู๊ฟ คริเอท)
Follow the pieces
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ พี๊ซ)

Stereo stereo tired bullsh*t dressed in gold
(ซเทริโอ ซเทริโอ ไทร์ bullsh*ที เดรส อิน โกลด์)
Withstand the youth
(วีธซแทนด เดอะ ยู๊ธ)
Find the pieces
(ไฟนด์ เดอะ พี๊ซ)
Stereo stereo in the world that you’ve created
(ซเทริโอ ซเทริโอ อิน เดอะ เวิลด แดท ยู๊ฟ คริเอท)
Follow the pieces
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ พี๊ซ)

We’re all bought and sold
(เวีย ออล บอท แอนด์ โซลด)
We’re all bought and sold
(เวีย ออล บอท แอนด์ โซลด)
We’ve been bought
(หวีบ บีน บอท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stereo คำอ่านไทย Story of the Year

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น