เนื้อเพลง Behind Closed Doors คำอ่านไทย Rise Against

Chairs thrown and tables toppled,
(แชร์ ธโรน แอนด์ เท๊เบิ้ล ท๊อพเพิ่ล ,)
Hands armed with broken bottles,
(แฮนด์ อาร์ม วิธ บโรเค็น บ๊อทเทิ่ล ,)
Standing no chance to win but,
(ซแทนดิง โน แช้นซํ ทู วิน บั๊ท ,)
We’re not running, we’re not running.
(เวีย น็อท รันนิง , เวีย น็อท รันนิง)

There’s a point I think we’re missing,
(แดร์ ซา พ๊อยท์ ไอ ทริ๊งค เวีย มีซซิง ,)
It’s in the air we raise our fists in,
(อิทซ ซิน ดิ แอร์ วี เร้ส เอ๊า ฟิซท ซิน ,)
In the smiles we cast each other,
(อิน เดอะ สไมล์ วี แค๊สทํ อีช อ๊อเธ่อร์ ,)
My sister, my brother.
(มาย ซิ๊สเท่อร์ , มาย บร๊าเท่อรํ)

About the time we gave up hope and
(อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ วี เกฝ อั๊พ โฮพ แอนด์)
We never find these locks still open,
(วี เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ ฑิส ล๊อค สทิลล โอ๊เพ่น ,)
Stumbling on stones unturned,
(สตัมบลิง ออน สโทน อันเทินด ,)
The hurt we feel, we all have found.
(เดอะ เฮิร์ท วี ฟีล , วี ออล แฮ็ฝ เฟานด)

The lives we’ve lost in such a change,
(เดอะ ไล้ฝ หวีบ ล็อซท อิน ซัช อะ เช้งจํ ,)
but all they see is treason
(บั๊ท ดอร์ เด ซี อีส ทรีสน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Although we have no obligation to stay alive
(ออลโทร วี แฮ็ฝ โน ออบลิเกฌัน ทู สเทย์ อะไล๊ฝ)
On broken backs we beg for mercy, we will survive
(ออน บโรเค็น แบ็ค วี เบ๊ก ฟอร์ เม๊อร์ซี่ , วี วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)
[Break out] I won’t be left here
([ เบร๊ค เอ๊าท ] ไอ ว็อนท บี เล๊ฟท เฮียร)
Behind closed doors.
(บีฮายน์ โคลส ดอร์)

Bonfires burn like beacons,
(บอนไฟร เบิร์น ไล๊ค บีคัน ,)
Guiding the lost and weakened.
(กายดิง เดอะ ล็อซท แอนด์ วีคเอ็น)
Flames dance on crashing waves,
(เฟลม แด๊นซ์ ออน แคร๊ชชิง เว๊ฝ ,)
Guiding ships who’ve gone a stray
(กายดิง ชิพ โอฝ กอน อะ ซทเร)

Time out, let’s stop and think this through,
(ไทม์ เอ๊าท , เล็ท สท๊อพ แอนด์ ทริ๊งค ดิส ทรู ,)
We’ve all got better things to do,
(หวีบ ออล ก็อท เบ๊ทเท่อร์ ทริง ทู ดู ,)
A talk in circles run in place,
(อะ ท๊อล์ค อิน เซ๊อร์เคิ้ล รัน อิน เพลส ,)
Answers inches from my face.
(แอ๊นเซ่อร อินเชด ฟรอม มาย เฟซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Black eyes, broken fingers,
(แบล๊ค อาย , บโรเค็น ฟิ๊งเก้อร ,)
Blood drips and I let it run
(บลัด ดริพ แซน ดาย เล็ท ดิธ รัน)
down my lips and to my swollen gums
(เดาน มาย ลิพ แซน ทู มาย ซโวลเล็น กัม)
When hope is non-existent,
(เว็น โฮพ อีส นอน เอ็กสีซเท็นท ,)
Our instincts all scream ” Run ” ,
(เอ๊า อิ๊นสทิ้งท ซอร์ สครีม ” รัน ” ,)
We never turn our backs or even bite our tongue.
(วี เน๊เฝ่อร์ เทิร์น เอ๊า แบ็ค ออ อี๊เฝ่น ไบ้ท์ เอ๊า ทั๊ง)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Behind Closed Doors คำอ่านไทย Rise Against

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น