เนื้อเพลง G is for Girl (A-Z) คำอ่านไทย Ciara

From A to Z
(ฟรอม มา ทู ซี)
G is for girl like gangsta
(จี อีส ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)
G is for girl like gangsta
(จี อีส ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)
[Where I fit in is G]
([ แวร์ ไอ ฟิท อิน อีส จี ])

” A ” is what them boys say when they callin me
(” อะ ” อีส ว๊อท เด็ม บอย เซย์ เว็น เด คอลลิน มี)
Buzzing all around me like a ” B ” ee
(บัซซิง ออล อะราวนฺดฺ มี ไล๊ค เก ” บี ” อี)
They must be trippin when they follow me
(เด มัสท์ บี ทริพพิน เว็น เด ฟ๊อลโล่ว มี)
Boy, I dont answer nothin but ” C ”
(บอย , ไอ ด้อนท์ แอ๊นเซ่อร นอทติน บั๊ท ” ซี “)
Talkin like you’re ridin on ” D ” ‘s
(ทอคกิ่น ไล๊ค ยัวร์ ริดอิน ออน ” ดี ” เอส)
But I cant call you daddy if you’re tank is on ” E ”
(บั๊ท ไอ แค็นท คอลลํ ยู แดดดิ อิ๊ฟ ยัวร์ แท๊งค อีส ออน ” อี “)
Little fella ” F ” ‘in wit me
(ลิ๊ทเทิ่ล เฟลลา ” เอฟ ” อิน วิท มี)
Show me some respect
(โชว์ มี ซัม เรสเพ๊คท)
Cuz baby boy im a ” G ”
(คัซ เบ๊บี้ บอย แอม มา ” จี “)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)
Dont make em like me anymore so we in danger
(ด้อนท์ เม้ค เอ็ม ไล๊ค มี แอนนี่มอ โซ วี อิน แด๊งเจ้อร์)
So at ease little guy we outrank ya
(โซ แอ็ท อี๊ส ลิ๊ทเทิ่ล กาย วี outrank ยา)
And when da g’s come around just put ya hands up
(แอนด์ เว็น ดา จีส คัม อะราวนฺดฺ จั๊สท พุท ยา แฮนด์ อั๊พ)
G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)
Listen when I speak dont talk til I say so
(ลิ๊สซึ่น เว็น นาย สพี๊ค ด้อนท์ ท๊อล์ค ทิล ไอ เซย์ โซ)
Real G’s work hard for the cake so
(เรียล จีส เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ฟอร์ เดอะ เค้ก โซ)
G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)

H is for ” h ” old up
(เฮส อีส ฟอร์ ” เฮส ” โอลด์ อั๊พ)
” I ” dont want you tryna run up on me like a ” J ”
(” ไอ ” ด้อนท์ ว้อนท ยู ทายนา รัน อั๊พ ออน มี ไล๊ค เก ” เจ “)
Cant believe he showed up
(แค็นท บีลี๊ฝ ฮี โชว์ อั๊พ)
Try to out G but thats o ” K ” ay
(ธราย ทู เอ๊าท จี บั๊ท แด้ท โอ ” เค ” ไอ)
L is for ” l ” isten when I speak
(แอล อีส ฟอร์ ” แอล ” isten เว็น นาย สพี๊ค)
M is for the ” m ” ajor when yall use it in the streets
(เอ็ม อีส ฟอร์ เดอะ ” เอ็ม ” ajor เว็น ยอล ยู๊ส อิท อิน เดอะ สทรีท)
N is for ” n ” uthin boy I do this in my sleep
(เอ็น อีส ฟอร์ ” เอ็น ” uthin บอย ไอ ดู ดิส ซิน มาย สลี๊พ)
O is for ” o ” riginal cuz I’m OG
(โอ อีส ฟอร์ ” โอ ” riginal คัซ แอม OG)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)
Dont make em like me anymore so we in danger
(ด้อนท์ เม้ค เอ็ม ไล๊ค มี แอนนี่มอ โซ วี อิน แด๊งเจ้อร์)
So at ease little guy we outrank ya
(โซ แอ็ท อี๊ส ลิ๊ทเทิ่ล กาย วี outrank ยา)
And when da g’s come around just put ya hands up
(แอนด์ เว็น ดา จีส คัม อะราวนฺดฺ จั๊สท พุท ยา แฮนด์ อั๊พ)
G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)
Listen when I speak dont talk til I say so
(ลิ๊สซึ่น เว็น นาย สพี๊ค ด้อนท์ ท๊อล์ค ทิล ไอ เซย์ โซ)
Real G’s work hard for the cake so
(เรียล จีส เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ฟอร์ เดอะ เค้ก โซ)
G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)

P is for ” p ” laya say pretty please
(พี อีส ฟอร์ ” พี ” laya เซย์ พริ๊ทที่ พลีซ)
Bow down when you standin in front of a ” q ” ueen
(บาว เดาน เว็น ยู แสตนดิน อิน ฟร๊อนท อ็อฝ อะ ” คิว ” ueen)
R is for ” r ” un, im the one, you ” s ” econd to me
(อาร์ อีส ฟอร์ ” อาร์ ” ยูเอ็น , แอม ดิ วัน , ยู ” เอส ” econd ทู มี)
Just cuz I been hot since the ” t ” urn of the century
(จั๊สท คัซ ไอ บีน ฮอท ซิ๊นซ เดอะ ” ที ” เอิน อ็อฝ เดอะ เซ๊นจูรี่)
Yo ” u ” can ask around, I be gettin that paper
(โย ” ยู ” แคน อาสคฺ อะราวนฺดฺ , ไอ บี เกดดิน แดท เพ๊เพ่อร์)
On a ” v ” aca I be gone for a week
(ออน อะ ” วี ” aca ไอ บี กอน ฟอร์ รา วี๊ค)
Put you on the ground, ” x ” in out all my haters
(พุท ยู ออน เดอะ กราวนด์ , ” เอ๊กซฺ ” อิน เอ๊าท ดอร์ มาย เฮเดอ)
Wh ” y ” waste time, layin round, catchin ” z ” ‘s
(Wh ” วาย ” เวซท ไทม์ , เลย์อิน ราวนด , แคซชิน ” ซี ” เอส)
Watch me break it down
(ว๊อทช มี เบร๊ค อิท เดาน)

G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)
Dont make em like me anymore so we in danger
(ด้อนท์ เม้ค เอ็ม ไล๊ค มี แอนนี่มอ โซ วี อิน แด๊งเจ้อร์)
So at ease little guy we outrank ya
(โซ แอ็ท อี๊ส ลิ๊ทเทิ่ล กาย วี outrank ยา)
And when da g’s come around just put ya hands up
(แอนด์ เว็น ดา จีส คัม อะราวนฺดฺ จั๊สท พุท ยา แฮนด์ อั๊พ)
G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)
Listen when I speak dont talk til I say so
(ลิ๊สซึ่น เว็น นาย สพี๊ค ด้อนท์ ท๊อล์ค ทิล ไอ เซย์ โซ)
Real G’s work hard for the cake so
(เรียล จีส เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ฟอร์ เดอะ เค้ก โซ)
G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)

G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)
Dont make em like me anymore so we in danger
(ด้อนท์ เม้ค เอ็ม ไล๊ค มี แอนนี่มอ โซ วี อิน แด๊งเจ้อร์)
So at ease little guy we outrank ya
(โซ แอ็ท อี๊ส ลิ๊ทเทิ่ล กาย วี outrank ยา)
And when da g’s come around just put ya hands up
(แอนด์ เว็น ดา จีส คัม อะราวนฺดฺ จั๊สท พุท ยา แฮนด์ อั๊พ)
G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)
Listen when I speak dont talk til I say so
(ลิ๊สซึ่น เว็น นาย สพี๊ค ด้อนท์ ท๊อล์ค ทิล ไอ เซย์ โซ)
Real G’s work hard for the cake so
(เรียล จีส เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ฟอร์ เดอะ เค้ก โซ)
G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)

G stands for girl like gangsta
(จี สแทนด์ ฟอร์ เกิร์ล ไล๊ค แก๊งซดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง G is for Girl (A-Z) คำอ่านไทย Ciara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น