เนื้อเพลง Who You Are คำอ่านไทย Jessie J

I stare at my reflection in the mirror:
(ไอ ซแท แอ็ท ไม ริฟเคลฌัน อิน เดอะ มีเรอะ :)
Why am I doing this to myself?
(ฮไว แอ็ม ไอ ดูอิง ที ทู ไมเซลฟ)
Losing my mind on a tiny error,
(โรซิง ไม ไมนด ออน อะ ไทนิ เอเรอะ ,)
I nearly left the real me on the shelf.
(ไอ เนียลิ เล็ฟท เดอะ ริแอ็ล มี ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
No, no, no, no, no…
(โน , โน , โน , โน , โน)

Don’t lose who you are in the blur of the stars!
(ด้อนท์ ลูส ฮู ยู อาร์ อิน เดอะ บเลอ อ็อฝ เดอะ ซทา !)
Seeing is deceiving, dreaming is believing,
(ซีอิง อีส ดิซีฟวิง , ดรีมมิง อีส บีลีฝวิง,)
It’s okay not to be okay.
(อิทซ โอเค น็อท ทู บี โอเค)
Sometimes it’s hard to follow your heart.
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู ฟอลโล ยุร ฮาท)
Tears don’t mean you’re losing, everybody’s bruising,
(เทีย ด้อนท์ มีน ยัวร์ โรซิง , เอวี่บอดี้ บลูซิง,)
Just be true to who you are!
(จัซท บี ทรู ทู ฮู ยู อาร์ !)
[who you are [11x]]
([ ฮู ยู อาร์ [ 11x ] ])

Brushing my hair—do I look perfect?
(บรัซชิงไม แฮร์-ดู ไอ ลุค เพ๊อร์เฟ็คท)
I forgot what to do to fit the mould, yeah!
(ไอ เฟาะกอท ฮว็อท ทู ดู ทู ฟิท เดอะ โมลด , เย่ !)
The more I try the less it’s working, yeah
(เดอะ โม ไอ ทไร เดอะ เล็ซ อิทซ เวิคกิง , เย่)
‘Cause everything inside me screams
(คอส เอ๊วี่ติง อีนไซด มี ซครีม)
No, no, no, no, no…
(โน , โน , โน , โน , โน)

Don’t lose who you are in the blur of the stars!
(ด้อนท์ ลูส ฮู ยู อาร์ อิน เดอะ บเลอ อ็อฝ เดอะ ซทา !)
Seeing is deceiving, dreaming is believing,
(ซีอิง อีส ดิซีฟวิง , ดรีมมิง อีส บีลีฝวิง,)
[adsense]
It’s okay not to be okay.
(อิทซ โอเค น็อท ทู บี โอเค)
Sometimes it’s hard to follow your heart.
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู ฟอลโล ยุร ฮาท)
But tears don’t mean you’re losing, everybody’s bruising,
(บัท เทีย ด้อนท์ มีน ยัวร์ โรซิง , เอวี่บอดี้ บลูซิง,)
There’s nothing wrong with who you are!
(แฑ นัธอิง ร็อง วิฑ ฮู ยู อาร์ !)

Yes, no, egos, fake shows, like whoa!
(เย็ซ , โน , อีโก , เฟค โฌ , ไลค โว้ว !)
Just go and leave me alone!
(จัซท โก แอ็นด ลีฝ มี อะโลน !)
Real talk, real life, good love, goodnight,
(ริแอ็ล ทอค , ริแอ็ล ไลฟ , กุด ลัฝ , กู๊ดไนท์ ,)
With a smile that’s my home!
(วิฑ อะ ซไมล แฑ็ท ไม โฮม !)
That’s my home, no…
(แฑ็ท ไม โฮม , โน)

No, no, no, no, no…
(โน , โน , โน , โน , โน)

Don’t lose who you are in the blur of the stars!
(ด้อนท์ ลูส ฮู ยู อาร์ อิน เดอะ บเลอ อ็อฝ เดอะ ซทา !)
Seeing is deceiving, dreaming is believing,
(ซีอิง อีส ดิซีฟวิง , ดรีมมิง อีส บีลีฝวิง,)
It’s okay not to be okay…
(อิทซ โอเค น็อท ทู บี โอเค)
Sometimes it’s hard to follow your heart.
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู ฟอลโล ยุร ฮาท)
Tears don’t mean you’re losing, everybody’s bruising,
(เทีย ด้อนท์ มีน ยัวร์ โรซิง , เอวี่บอดี้ บลูซิง,)
Just be true to who you are!
(จัซท บี ทรู ทู ฮู ยู อาร์ !)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who You Are คำอ่านไทย Jessie J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น