เนื้อเพลง Bong Tokin’ Alcoholics คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

My mission: the commission of the dishin out for facts
(มาย มิ๊ชชั่น : เดอะ คอมมิ๊ชชั่น อ็อฝ เดอะ dishin เอ๊าท ฟอร์ แฟคท)
Cuz when I’m dimin’ my rhymin never slacks, never lacks
(คัซ เว็น แอม dimin มาย ไรม์มิน เน๊เฝ่อร์ ซแล็ค , เน๊เฝ่อร์ แล๊ค)
So get back to the basics and face it.
(โซ เก็ท แบ็ค ทู เดอะ เบซอิค แซน เฟซ อิท)
The American dream aint what it seems
(ดิ อะเมริแค็น ดรีม เอน ว๊อท ดิธ ซีม)
With lies they’ve laced it. Can’t you taste it?
(วิธ ไล เดวฟ แล็ค ดิท แค็นท ยู เท๊ซท อิท)
See they baste it in an imitation b*tter.
(ซี เด เบซท อิท อิน แอน อิมิเทฌัน บี *tter)
We’ve ate it and realized its not nature to mother
(หวีบ เอท อิท แอนด์ รีแอะไลส อิทซ น็อท เน๊เจ้อร์ ทู ม๊าเธ่อร์)
Generic like no other, man, f*ck big brotha!
(เจ็นเน๊อริค ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ , แมน , เอฟ *ck บิ๊ก บอตดา !)

The Kottonmouth King klick. Are you blind or somethin?
(เดอะ Kottonmouth คิง klick อาร์ ยู ไบลนฺดฺ ออ ซัมติน)
Are you blind to the facts? You think that this system,
(อาร์ ยู ไบลนฺดฺ ทู เดอะ แฟคท ยู ทริ๊งค แดท ดิส ซิ๊สเท่ม ,)
That this society, sees any other color other than green?
(แดท ดิส โซไซ๊ที่ , ซี เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ คัลเออะ อ๊อเธ่อร์ แฑ็น กรีน)
Well it’s all slave-driven. The illusion of ownership in America
(เวลล อิทซ ซอร์ สเล๊ฝ ดรีฝเอ็น ดิ อิลยูฌัน อ็อฝ โอนเออะฌิพ อิน อะเมริคะ)
Property is theft, that’s how we livin’
(พร๊อพเพอร์ที่ อีส เธ็ฟท , แด้ท ฮาว วี ลีฝอิน)

The bong tokin’ alcoholics
(เดอะ บอง tokin แอลโคะฮอลอิค)
Gettin bent every night is the thing we do
(เกดดิน เบ็นท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท อีส เดอะ ทริง วี ดู)
Wakin’ up every day in the afternoon.
(เวคกิน อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
I crawl out the bed on the way to the shower
(ไอ ครอล เอ๊าท เดอะ เบ๊ด ออน เดอะ เวย์ ทู เดอะ เช๊าเว่อร์)
Gotta hurry up I got a date in an hour.
(กอททะ เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ไอ ก็อท ดา เดท อิน แอน เอาเอ้อร์)
Call my boy X on the shower phone.
(คอลลํ มาย บอย เอ๊กซฺ ออน เดอะ เช๊าเว่อร์ โฟน)
‘What’s up, Saint? Man, I’m stoned alone
(ว๊อท อั๊พ , เซ๊นท แมน , แอม สโทน อะโลน)
By the way I got the freaks on point
(บาย เดอะ เวย์ ไอ ก็อท เดอะ ฟรี๊ค ออน พ๊อยท์)
Call up the krew, hook it up. Lata.’
(คอลลํ อั๊พ เดอะ krew , ฮุ๊ค อิท อั๊พ Lata)
I hung up with X and gave my boys a holla.
(ไอ ฮัง อั๊พ วิธ เอ๊กซฺ แอนด์ เกฝ มาย บอย ซา ฮอลละ)
D-loc picked up said ‘What’s up balla?’
(ดี loc พิค อั๊พ เซ็ด ว๊อท อั๊พ บอลลา)
Just droppin a dime and time about this party
(จั๊สท ดรอพปิน อะ ไดม แอนด์ ไทม์ อะเบ๊าท ดิส พ๊าร์ที่)
There’ll be a lotta beer and some naughty hotties
(เดอะเรล บี อะ ลอทดา เบีย แอนด์ ซัม น๊อที่ ฮอทดี)
I’ll call Bobby let him know the plan,
(แอล คอลลํ บอบบิ เล็ท ฮิม โนว์ เดอะ แพลน ,)
And we’ll bounce through in the nitrate van.
(แอนด์ เวลล เบ๊าสฺ ทรู อิน เดอะ nitrate แฝน)
We’ll take a road trip, 40-sip on the way
(เวลล เท้ค เก โร้ด ทริ๊พ , 40 ซิพ ออน เดอะ เวย์)
Oh yeah X commin’ through with some freaks from the Bay
(โอ เย่ เอ๊กซฺ commin ทรู วิธ ซัม ฟรี๊ค ฟรอม เดอะ เบย์)

Bong tokin alcoholics, the Kottonmouth tilt is what we call it,
(บอง tokin แอลโคะฮอลอิค , เดอะ Kottonmouth ทิลท อีส ว๊อท วี คอลลํ อิท ,)
The bong tokin alcoholics, step back I’m bout to crack
(เดอะ บอง tokin แอลโคะฮอลอิค , สเท็พ แบ็ค แอม เบาท ทู แคร๊ค)
Legalize it!
(ลีแกะไลส อิท !)
The bong tokin alcoholics [repeat]
(เดอะ บอง tokin แอลโคะฮอลอิค [ รีพี๊ท ])

We drank up a fifth and sparked a bowl
(วี ดแร็งค อั๊พ อะ ฟิฟธ แอนด์ สพ๊าร์ค อะ โบลว์)
Humble Gods on the radio bumpin’ real low.
(ฮั๊มเบิ้ล ก๊อด ออน เดอะ เร๊ดิโอ บั้มปิน เรียล โลว)
I reach into the back and pull out the 64,
(ไอ รี๊ช อิ๊นทู เดอะ แบ็ค แอนด์ พูลล เอ๊าท เดอะ 64 ,)
I took it to the head like a mothaf*ckin’ pro
(ไอ ทุค อิท ทู เดอะ เฮด ไล๊ค เก mothaf*ckin พโร)
Yo, that drink got me on tilt,
(โย , แดท ดริ๊งค ก็อท มี ออน ทิลท ,)
Ya better sit down cuz you about to spill
(ยา เบ๊ทเท่อร์ ซิท เดาน คัซ ยู อะเบ๊าท ทู สพิลล)
Now we approach up on the corner of the house party
(นาว วี แอพโพร๊ช อั๊พ ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ เดอะ เฮ้าส พ๊าร์ที่)
I’m down, I’m told…?
(แอม เดาน , แอม โทลด)
Conversation with the krew, I thought you knew to pass the brew
(คอนเฝอะเซฌัน วิธ เดอะ krew , ไอ ธอท ยู นยู ทู เพซ เดอะ บรู)
Tasted kinda freaked, Saint your ass is through
(เท๊ซท กินดา ฟรี๊ค , เซ๊นท ยุร อาซ ซิส ทรู)
Break out the beer bong man, I wanna get faded
(เบร๊ค เอ๊าท เดอะ เบีย บอง แมน , ไอ วอนนา เก็ท แฟ็ด)
Cuz drinkin’ out the bottle is just so overrated,
(คัซ ดริงคิน เอ๊าท เดอะ บ๊อทเทิ่ล อีส จั๊สท โซ โอเฝอะเรท ,)
We got the 22, we’re fillin’ up on Mickeys
(วี ก็อท เดอะ 22 , เวีย ฟิลลิน อั๊พ ออน มิคกี้)
Now what’s up you drunk b*tch? You spillin’ on my D*ckies
(นาว ว๊อท อั๊พ ยู ดรั๊งค บี *tch ยู สปิลลิน ออน มาย D*ckies)
Well boost up the bass, go easy on the treble
(เวลล บู๊สทฺ อั๊พ เดอะ แบ็ซ , โก อีสอิ ออน เดอะ เท่เบิล)
And let ’em all know that we some psycho rebels
(แอนด์ เล็ท เอ็ม ออล โนว์ แดท วี ซัม ไซโคะ เร๊เบ่ล)
With our pants saggin’, skates in our hand
(วิธ เอ๊า แพ็นท แซคกิน , ซเคท ซิน เอ๊า แฮนด์)
With our pants saggin’, skates in our hand
(วิธ เอ๊า แพ็นท แซคกิน , ซเคท ซิน เอ๊า แฮนด์)
With our pants saggin’, skates in our hand
(วิธ เอ๊า แพ็นท แซคกิน , ซเคท ซิน เอ๊า แฮนด์)
Now we’re rollin’ 3 deep and we don’t give a damn
(นาว เวีย โรลลิน 3 ดี๊พ แอนด์ วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ)
Bong tokin alcoholics, the Kottonmouth tilt is what we call it
(บอง tokin แอลโคะฮอลอิค , เดอะ Kottonmouth ทิลท อีส ว๊อท วี คอลลํ อิท)
The bong tokin alcoholics, step back I’m bout to crack
(เดอะ บอง tokin แอลโคะฮอลอิค , สเท็พ แบ็ค แอม เบาท ทู แคร๊ค)
Legalize it!
(ลีแกะไลส อิท !)
The bong tokin alcoholics [repeat]
(เดอะ บอง tokin แอลโคะฮอลอิค [ รีพี๊ท ])

I got the blunts and I got the beer
(ไอ ก็อท เดอะ บลันท แซน ดาย ก็อท เดอะ เบีย)
Daddy X hits skins in the rear view mirror
(แดดดิ เอ๊กซฺ ฮิท สกิน ซิน เดอะ เรียร์ ฝิว มิเร่อร์)
We walked up to the spot, the keg’s our destination
(วี ว๊อล์ค อั๊พ ทู เดอะ สพอท , เดอะ เค็ก เอ๊า เดซทิเนฌัน)
Cuz runnin’ local parties is a nightly occupation
(คัซ รูนนิน โล๊ค่อล พาร์ที ซิส ซา ไนทลิ ออคิวเพฌัน)
I went to get a beer, felt a finger in my back
(ไอ เว็นท ทู เก็ท ดา เบีย , เฟ็ลท ดา ฟิ๊งเก้อร อิน มาย แบ็ค)
‘Hey I like your shirt’, yeah I see it is quite phat
(เฮ ไอ ไล๊ค ยุร เชิ๊ร์ท , เย่ ไอ ซี อิท อีส ไคว๊ แฟททฺ)
But no time to mack cuz Saint’s drunk as hell
(บั๊ท โน ไทม์ ทู แมกคฺ คัซ เซ๊นท ดรั๊งค แอส เฮ็ลล)
He was standin’ on the table and he started to yell,
(ฮี วอส แสตนดิน ออน เดอะ เท๊เบิ้ล แอนด์ ฮี สท๊าร์ท ทู เยลล ,)
‘All the freaks up in the party, move around and shake your body
(ออล เดอะ ฟรี๊ค อั๊พ อิน เดอะ พ๊าร์ที่ , มู๊ฝ อะราวนฺดฺ แอนด์ เช้ค ยุร บ๊อดี้)
And if you’re down with the boys of P-Town
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ เดาน วิธ เดอะ บอย อ็อฝ พี ทาวน์)
Lemme see somebody get naughty.
(เลมมี ซี ซัมบอดี้ เก็ท น๊อที่)
Is the west coast in the house?
(อีส เดอะ เว๊สท โค้สท อิน เดอะ เฮ้าส)
Then pick it up, pick it up, pick it up!’
(เด็น พิค อิท อั๊พ , พิค อิท อั๊พ , พิค อิท อั๊พ !)
Well get naughty they did and these girls start to strip,
(เวลล เก็ท น๊อที่ เด ดิด แอนด์ ฑิส เกิร์ล สท๊าร์ท ทู ซทริพ ,)
Started freakin’ on my sh*t and her boyfriend tried to trip
(สท๊าร์ท ฟริกคิน ออน มาย ฌะ *ที แอนด์ เฮอ บอยเฟรน ทไร ทู ทริ๊พ)
I said ‘You talk sh*t, punk? Let’s step outside’
(ไอ เซ็ด ยู ท๊อล์ค ฌะ *ที , พรัค เล็ท สเท็พ เอ๊าทไซ้ด)
He put his fists up, I put em on his eye
(ฮี พุท ฮิส ฟิซท อั๊พ , ไอ พุท เอ็ม ออน ฮิส อาย)
He got a left to the cheek, skateboard to the dome,
(ฮี ก็อท ดา เล๊ฟท ทู เดอะ ชีค , สเคทบอร์ดท ทู เดอะ โดม ,)
I busted out the [?] and took his girlie home
(ไอ บัซท เอ๊าท เดอะ [ ] แอนด์ ทุค ฮิส เกิลอิ โฮม)

Bong tokin alcoholics, the Kottonmouth tilt is what we call it,
(บอง tokin แอลโคะฮอลอิค , เดอะ Kottonmouth ทิลท อีส ว๊อท วี คอลลํ อิท ,)
The bong tokin alcoholics, step back I’m bout to crack
(เดอะ บอง tokin แอลโคะฮอลอิค , สเท็พ แบ็ค แอม เบาท ทู แคร๊ค)
Legalize it!
(ลีแกะไลส อิท !)
The bong tokin alcoholics [repeat]
(เดอะ บอง tokin แอลโคะฮอลอิค [ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bong Tokin’ Alcoholics คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น