เนื้อเพลง Gibberish คำอ่านไทย Ryan Leslie

Time is runnin’ out
(ไทม์ อีส รูนนิน เอ๊าท)
Please don’t make me wait
(พลีซ ด้อนท์ เม้ค มี เว้ท)
I’m all alone
(แอม ออล อะโลน)
I’ll stab a day
(แอล ซแท็บ อะ เดย์)
Lost and love a ghost
(ล็อซท แอนด์ ลัฝ อะ โก๊สท)
Lost all alone
(ล็อซท ดอร์ อะโลน)
It’s another lost one
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ ล็อซท วัน)
You stay gone
(ยู สเทย์ กอน)
Pissed on a wall
(พิซ ออน อะ วอลล์)
Hit it in the face
(ฮิท ดิธ อิน เดอะ เฟซ)
I don’t wanna go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)
I’ll stab a day
(แอล ซแท็บ อะ เดย์)
Lost and love a ghost
(ล็อซท แอนด์ ลัฝ อะ โก๊สท)
I’ll stab a lay
(แอล ซแท็บ อะ เลย์)
Let’s boogaloo la
(เล็ท บูคารู ลา)
It’s all day
(อิทซ ซอร์ เดย์)

I’ll date you
(แอล เดท ยู)
I’ll take you on a date, yeah
(แอล เท้ค ยู ออน อะ เดท , เย่)
I’m telling, I’ll date you
(แอม เทลลิง , แอล เดท ยู)
I’ll take you on a lovely date
(แอล เท้ค ยู ออน อะ ลัฝลิ เดท)
Lovely date
(ลัฝลิ เดท)
And I’ll date you
(แอนด์ แอล เดท ยู)
I’ll take you on a day date
(แอล เท้ค ยู ออน อะ เดย์ เดท)
And it’s a lovely day
(แอนด์ อิทซ ซา ลัฝลิ เดย์)
Lovely day
(ลัฝลิ เดย์)
Lovely day
(ลัฝลิ เดย์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I see your body lighting up in the moonlight
(ไอ ซี ยุร บ๊อดี้ ลายดิง อั๊พ อิน เดอะ มูนไลท์)
As a ghost story you jump in the moonlight
(แอส ซา โก๊สท สท๊อรี่ ยู จั๊มพ อิน เดอะ มูนไลท์)
I wanna feel you in the dark when I do right
(ไอ วอนนา ฟีล ยู อิน เดอะ ด๊าร์ค เว็น นาย ดู ไร๊ท)
Do right right there, yeah
(ดู ไร๊ท ไร๊ท แดร์ , เย่)
As a ghost story you jump in the morning,
(แอส ซา โก๊สท สท๊อรี่ ยู จั๊มพ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ,)
I signal, I want that by all means
(ไอ ซีกแน็ล , ไอ ว้อนท แดท บาย ออล มีน)
I signal you, and you got where I want that
(ไอ ซีกแน็ล ยู , แอนด์ ยู ก็อท แวร์ ไอ ว้อนท แดท)
Want that right there, right there
(ว้อนท แดท ไร๊ท แดร์ , ไร๊ท แดร์)

Time is runnin’ out
(ไทม์ อีส รูนนิน เอ๊าท)
Please don’t make me wait
(พลีซ ด้อนท์ เม้ค มี เว้ท)
I’m all alone
(แอม ออล อะโลน)
I’ll stab a day
(แอล ซแท็บ อะ เดย์)
Lost and love a ghost
(ล็อซท แอนด์ ลัฝ อะ โก๊สท)
Lost all alone
(ล็อซท ดอร์ อะโลน)
It’s another lost one
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ ล็อซท วัน)
You stay gone
(ยู สเทย์ กอน)
Pissed on a wall
(พิซ ออน อะ วอลล์)
Hit it in the face
(ฮิท ดิธ อิน เดอะ เฟซ)
I don’t wanna go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)
I’ll stab a day
(แอล ซแท็บ อะ เดย์)
Lost and love a ghost
(ล็อซท แอนด์ ลัฝ อะ โก๊สท)
I’ll stab a day
(แอล ซแท็บ อะ เดย์)
Let’s boogaloo la
(เล็ท บูคารู ลา)
It’s all day
(อิทซ ซอร์ เดย์)

I’ll date you
(แอล เดท ยู)
I’ll take you on a date, yeah
(แอล เท้ค ยู ออน อะ เดท , เย่)
I’m telling, I’ll date you
(แอม เทลลิง , แอล เดท ยู)
I’ll take you on a lovely date
(แอล เท้ค ยู ออน อะ ลัฝลิ เดท)
Lovely date
(ลัฝลิ เดท)
And I’ll date you
(แอนด์ แอล เดท ยู)
I’ll take you on a day date
(แอล เท้ค ยู ออน อะ เดย์ เดท)
And it’s a lovely day
(แอนด์ อิทซ ซา ลัฝลิ เดย์)
Lovely day
(ลัฝลิ เดย์)
Lovely day
(ลัฝลิ เดย์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

You know I want you right there
(ยู โนว์ ไอ ว้อนท ยู ไร๊ท แดร์)
Said I want you bay, hey baby
(เซ็ด ดาย ว้อนท ยู เบย์ , เฮ เบ๊บี้)
You know I want you right there
(ยู โนว์ ไอ ว้อนท ยู ไร๊ท แดร์)
Right there, ooh
(ไร๊ท แดร์ , อู้)
You know I want you right there
(ยู โนว์ ไอ ว้อนท ยู ไร๊ท แดร์)

And it’s a lovely day
(แอนด์ อิทซ ซา ลัฝลิ เดย์)
Lovely day
(ลัฝลิ เดย์)
Lovely day
(ลัฝลิ เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gibberish คำอ่านไทย Ryan Leslie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น