เนื้อเพลง Sexy, Naughty, B*tchy คำอ่านไทย Tata Young

I pick all my skirts to be a little too sexy
(ไอ พิค ออล ไม ซเคิท ทู บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู เซคซิ)
Just like all of my thoughts they always get a bit naughty
(จัซท ไลค ออล อ็อฝ ไม ธอท เฑ ออลเว เก็ท ดา บิท นอทิ)
When I’m out with my girls I always play a bit bitchy
(ฮเว็น แอม เอาท วิฑ ไม เกิล ซาย ออลเว พเล อะ บิท บิ๊ตชี่)
Can’t change the way I am sexy naughty bitchy me
(แค็นท เชนจ เดอะ เว ไอ แอ็ม เซคซิ นอทิ บิ๊ตชี่มี)

I’m the kind of girl that girls don’t like
(แอม เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล แดท เกิล ด้อนท์ ไลค)
I’m the kind that boys fantasize
(แอม เดอะ ไคนด แดท บอย แฟนทาซาย)
I’m the kind that your momma
(แอม เดอะ ไคนด แดท ยุร มอมมา)
and your daddy were afraid you’d turn out to be like
(แอ็นด ยุร แดดดิ เวอ อัฟเรด ยู เทิน เอาท ทู บี ไลค)
I may seem unapproachable
(ไอ เม ซีม อันนาพาวเชอเบิล)
but that’s only to the boys who don’t have the
(บัท แฑ็ท โอ๊นลี่ ทู เดอะ บอย ฮู ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ)
Right approach or ride that makes a girl like me
(ไรท แอ็พโรช ออ ไรด แดท เมค ซา เกิล ไลค มี)
wanna hop in and roll
(วอนนา ฮ็อพ อิน แอ็นด โรล)

People think it’s intimidating
(พี๊เพิ่ล ธิงค อิทซ อินทีมีเดดิง)
when a girl is cool with her sexuality
(ฮเว็น อะ เกิล อีส คูล วิฑ เฮอ เซคฌุแอลอิทิ)
I’m a 180 to the stereotype girls like staying home
(แอม มา 180 ทู เดอะ ซเทริโอะไทพ เกิล ไลค สเตย์ยิ่ง โฮม)
and being innocent
(แอ็นด บีอิง อีนโนะเซ็นท)

[ Chorus ]
([ โครัซ ])

My mouth never takes a holiday
(ไม เมาธ เนฝเออะ เทค ซา ฮอลอิเด)
I always shock with the things I say
(ไอ ออลเว ฌ็อค วิฑ เดอะ ธิง ซาย เซ)
I was always the kid in school
(ไอ วอส ออลเว เดอะ คิด อิน ซคูล)
who turned up to each class bout an hour late and
(ฮู เทิน อัพ ทู อีช คลาซ เบาท แอน เอาร เลท แอ็นด)
[adsense]
When it comes to the guys I’d lay,
(ฮเว็น หนิด คัม ทู เดอะ ไก อาย เล ,)
I’d always pick the ones who won’t figure out that
(อาย ออลเว พิค ดิ วัน ฮู ว็อนท ฟีกยุร เอาท แดท)
I was clearly rebel to the idea of monogamy
(ไอ วอส คเลียลิ เรบเอ็ล ทู ดิ ไอดีอะ อ็อฝ โมะนอกอะมิ)

People think it’s intimidating
(พี๊เพิ่ล ธิงค อิทซ อินทีมีเดดิง)
when a girl is cool with her sexuality
(ฮเว็น อะ เกิล อีส คูล วิฑ เฮอ เซคฌุแอลอิทิ)
I’m 180 to the stereotype girls like staying home
(แอม 180 ทู เดอะ ซเทริโอะไทพ เกิล ไลค สเตย์ยิ่ง โฮม)
and being innocent
(แอ็นด บีอิง อีนโนะเซ็นท)

[ Chorus ]
([ โครัซ ])

Sexy…naughty…bitchy…me
(เซคซิ นอทิ บิ๊ตชี่มี)

People think it’s intimidating
(พี๊เพิ่ล ธิงค อิทซ อินทีมีเดดิง)
when a girl is cool with her sexuality
(ฮเว็น อะ เกิล อีส คูล วิฑ เฮอ เซคฌุแอลอิทิ)
I’m 180 to the stereotype girl like staying home
(แอม 180 ทู เดอะ ซเทริโอะไทพ เกิล ไลค สเตย์ยิ่ง โฮม)
and being innocent
(แอ็นด บีอิง อีนโนะเซ็นท)

[ Chorus ]
([ โครัซ ])

I like all of my shorts to be a little too shorty
(ไอ ไลค ออล อ็อฝ ไม ฌอท ทู บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู ชอร์ทดิง)
Unlike all of my guys I like them tall with money
(อันไลค ออล อ็อฝ ไม ไก ซาย ไลค เฑ็ม ทอล วิฑ มันอิ)
I love all of my nights to end a little bit nasly
(ไอ ลัฝ ออล อ็อฝ ไม ไนท ทู เอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท นาซลาย)
Can’t change the way I am sexy naughty bitchy me
(แค็นท เชนจ เดอะ เว ไอ แอ็ม เซคซิ นอทิ บิ๊ตชี่มี)

I pick my Skirts to be sexy
(ไอ พิค ไม ซเคิท ทู บี เซคซิ)
Just like my thoughts a bit naughty
(จัซท ไลค ไม ธอท ซา บิท นอทิ)
When I’m out with my girls…bitchy
(ฮเว็น แอม เอาท วิฑ ไม เกิล บิ๊ตชี่)
Can’t change I am
(แค็นท เชนจ ไอ แอ็ม)
Sexy naughty bitch me
(เซคซิ นอทิ บิช มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy, Naughty, B*tchy คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น