เนื้อเพลง Uptown Girl คำอ่านไทย Westlife

Uptown girl
(อัพเทาน เกิล)
She’s been living in her uptown world
(ชี บีน ลีฝอิง อิน เฮอ อัพเทาน เวิลด)
I bet she never had a back street guy
(ไอ เบ็ท ชี เนฝเออะ แฮ็ด อะ แบ็ค ซทรีท ไก)
I bet her mama never told her why
(ไอ เบ็ท เฮอ มามะ เนฝเออะ โทลด เฮอ ฮไว)

I’m gonna try for an uptown girl
(แอม กอนนะ ทไร ฟอ แอน อัพเทาน เกิล)
She’s been living in her white bread world
(ชี บีน ลีฝอิง อิน เฮอ ฮไวท บเร็ด เวิลด)
As long as anyone with hot blood can
(แอ็ส ล็อง แอ็ส เอนอิวัน วิฑ ฮ็อท บลัด แค็น)
And now she’s looking for a downtown man
(แอ็นด เนา ชี ลุคอิง ฟอ รา ดาวน์ทาวน์ แม็น)
That’s what I am
(แฑ็ท ฮว็อท ไอ แอ็ม)

And when she knows what
(แอ็นด ฮเว็น ชี โน ฮว็อท)
She wants from her time
(ชี ว็อนท ฟร็อม เฮอ ไทม)
And when she wakes up
(แอ็นด ฮเว็น ชี เวค อัพ)
And makes up her mind
(แอ็นด เมค อัพ เฮอ ไมนด)

She’ll see I’m not so tough
(เฌ็ล ซี แอม น็อท โซ ทั๊ฟ)
Just because
(จัซท บิคอส)
I’m in love with an uptown girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ แอน อัพเทาน เกิล)
You know I’ve seen her in her uptown world
(ยู โน อิฝ ซีน เฮอ อิน เฮอ อัพเทาน เวิลด)
She’s getting tired of her high class toys
(ชี เกดดดิ้ง ไทร อ็อฝ เฮอ ไฮ คลาซ ทอย)
And all her presents from her uptown boys
(แอ็นด ออล เฮอ เพร๊สเซ่นท ฟร็อม เฮอ อัพเทาน บอย)
She’s got a choice
(ชี ก็อท ดา ชอยซ)

Uptown girl
(อัพเทาน เกิล)
You know I can’t afford to buy her pearls
(ยู โน ไอ แค็นท แอ็ฟโฟด ทู ไบ เฮอ เพิล)
But maybe someday when my ship comes in
(บัท เมบี ซัมเดย์ ฮเว็น ไม ฌิพ คัม ซิน)
She’ll understand what kind of guy I’ve been
(เฌ็ล อันเดิซแทนด ฮว็อท ไคนด อ็อฝ ไก อิฝ บีน)
And then I’ll win
(แอ็นด เฑ็น อิล วิน)

[adsense]

And when she’s walking
(แอ็นด ฮเว็น ชี วอคกิง)
She’s looking so fine
(ชี ลุคอิง โซ ไฟน)
And when she’s talking
(แอ็นด ฮเว็น ชี ทอคอิง)
She’ll say that she’s mine
(เฌ็ล เซ แดท ชี ไมน)

She’ll say I’m not so tough
(เฌ็ล เซ แอม น็อท โซ ทั๊ฟ)
Just because
(จัซท บิคอส)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
With an uptown girl
(วิฑ แอน อัพเทาน เกิล)
She’s been living in her white bread world
(ชี บีน ลีฝอิง อิน เฮอ ฮไวท บเร็ด เวิลด)
As long as anyone with hot blood can
(แอ็ส ล็อง แอ็ส เอนอิวัน วิฑ ฮ็อท บลัด แค็น)
And now she’s looking for a downtown man
(แอ็นด เนา ชี ลุคอิง ฟอ รา ดาวน์ทาวน์ แม็น)
That’s what I am
(แฑ็ท ฮว็อท ไอ แอ็ม)

Uptown girl
(อัพเทาน เกิล)
She’s my uptown girl
(ชี ไม อัพเทาน เกิล)
You know I’m in love
(ยู โน แอม อิน ลัฝ)
With an uptown girl
(วิฑ แอน อัพเทาน เกิล)

My uptown girl
(ไม อัพเทาน เกิล)
You know I’m in love
(ยู โน แอม อิน ลัฝ)
With an uptown girl
(วิฑ แอน อัพเทาน เกิล)
My uptown girl
(ไม อัพเทาน เกิล)
You know I’m in love
(ยู โน แอม อิน ลัฝ)
With an uptown girl
(วิฑ แอน อัพเทาน เกิล)
My uptown girl
(ไม อัพเทาน เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Uptown Girl คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น