เนื้อเพลง High Plains Drifter คำอ่านไทย Beastie Boys

Cause I’m the High Plains Drifter,
(ค๊อส แอม เดอะ ไฮฮ เพลน ดรีฟเทอะ ,)
And I’m a drifter
(แอนด์ แอม มา ดรีฟเทอะ)
The Hight Plains Drifter,
(เดอะ Hight เพลน ดรีฟเทอะ ,)
And I’m a drifter
(แอนด์ แอม มา ดรีฟเทอะ)
They can’t catch me never gonna find me
(เด แค็นท แค็ทช มี เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ไฟนด์ มี)
They’re never gonna know that I’m the High Plains Drifter
(เดรว เน๊เฝ่อร์ กอนนะ โนว์ แดท แอม เดอะ ไฮฮ เพลน ดรีฟเทอะ)

Pulled over to the river to take a rest
(พูลล โอ๊เฝ่อร ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์ ทู เท้ค เก เรสท)
Pulled out a pair of pliers and pulled the bullet out of my chest
(พูลล เอ๊าท ดา แพ อ็อฝ พไลเอิส แซน พูลล เดอะ บัลเล่ เอ๊าท อ็อฝ มาย เชสทํ)
Fear and loathing across the country listening to my 8 track
(เฟียร์ แอนด์ โลฑอิง อะคร๊อส เดอะ คั๊นทรี่ ลิเซินนิง ทู มาย 8 แทร็ค)
I Reached behind the seat and grabbed a Kool from the pack
(ไอ รี๊ช บีฮายน์ เดอะ ซีท แอนด์ แกรบเบด อะ Kool ฟรอม เดอะ แพ็ค)
Long distance from my girl and I’m talking on the cellular
(ลอง ดิ๊สแท่นซํ ฟรอม มาย เกิร์ล แอนด์ แอม ทอคอิง ออน เดอะ เซลลิวเลอะ)
She said that she was sorry and I said yeah the hell you were
(ชี เซ็ด แดท ชี วอส ซ๊อรี่ แอนด์ ดาย เซ็ด เย่ เดอะ เฮ็ลล ยู เวอ)
Check my rear view mirror check the gold tooth display
(เช็ค มาย เรียร์ ฝิว มิเร่อร์ เช็ค เดอะ โกลด์ ทูธ ดิสเพลย์)
Check out the odometer and I was on my way
(เช็ค เอ๊าท ดิ โอะดอมอิเทอะ แอนด์ ดาย วอส ออน มาย เวย์)
Cause I’m a high plains drifter the best that you can get
(ค๊อส แอม มา ไฮฮ เพลน ดรีฟเทอะ เดอะ เบ๊สท์ แดท ยู แคน เก็ท)
A strapped shoplifter a pirate on cassette
(อะ สแตปชฺ shoplifter รา ไพ๊เหรท ออน คัสเซ็ททํ)
Bust a Travis Bickle when I feel that I’m getting pushed
(บัซท ดา ทราวิส Bickle เว็น นาย ฟีล แดท แอม เกดดดิ้ง พุช)
Don’t step to me or you’re gonna get mushed
(ด้อนท์ สเท็พ ทู มี ออ ยัวร์ กอนนะ เก็ท มัฌ)
I’m Doing 120 plowing over mail boxes
(แอม ดูอิง 120 plowings โอ๊เฝ่อร เมล บ็อกซ)
Radar detector to tell me where the cops is
(เรดา ดิเทคเทอะ ทู เทลล มี แวร์ เดอะ ค็อพ ซิส)
Spend another night at the Motel 6
(สเพ็นด อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท แอ็ท เดอะ โมเท็ล 6)
It’s five dollars extra get the porno flicks
(อิทซ ไฟฝ ดอลเลอะ เอ๊กซทร่า เก็ท เดอะ โพรโน ฟลิค)
Concoct a black and tan in my brandy snifter
(ค็อนคอคท ดา แบล๊ค แอนด์ แทน อิน มาย บแรนดิ snifter)
I’m a kleptomaniac K-Mart shoplifter
(แอม มา คเลพโทะเมเนียค เค หมาร์ท shoplifter)
Cash flow getting low so I had to pull a job
(แค๊ช โฟลว์ เกดดดิ้ง โลว โซ ไอ แฮ็ด ทู พูลล อะ จ๊อบ)
I found a nice place to visit but a better place to rob
(ไอ เฟานด อะ ไน๊ซ์ เพลส ทู ฝิ๊สิท บั๊ท ดา เบ๊ทเท่อร์ เพลส ทู ร๊อบ)
I left my car outside and the engine still revvin’
(ไอ เล๊ฟท มาย คารํ เอ๊าทไซ้ด แอนด์ ดิ เอ๊นจิ้น สทิลล revvin)
Time to get busy at 7-Eleven
(ไทม์ ทู เก็ท บี๊ซี่ แอ็ท 7 อิเลฝเอ็น)
Then I went inside to make my withdrawal
(เด็น นาย เว็นท อิ๊นไซด์ ทู เม้ค มาย วิฑดรอแอ็ล)
I saw what he had had but I had to take it all
(ไอ ซอว์ ว๊อท ฮี แฮ็ด แฮ็ด บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู เท้ค อิท ดอร์)

Knucklehead deli tried to gyp me on the price
(นอคเกิลเฮด deli ทไร ทู จิพ มี ออน เดอะ ไพร๊ซ์)
So I clocked him off the turban with the bag of ice
(โซ ไอ คล๊อค ฮิม ออฟฟ เดอะ เทอแบ็น วิธ เดอะ แบ๊ก อ็อฝ ไอ๊ซ์)
Cause I’m mellow like Jell-O cool like lemonade
(ค๊อส แอม เมลโล ไล๊ค Jell โอ คูล ไล๊ค เลมะเนด)
I made my getaway and I thought that I had it made
(ไอ เมด มาย เกทอเวย์ แอนด์ ดาย ธอท แดท ไอ แฮ็ด ดิท เมด)
I feel like Steve McQueen a former movie star
(ไอ ฟีล ไล๊ค สตีฝ McQueen อะ ฟ๊อร์เม่อร์ มูวี่ สทาร์)
Look in my rearview mirror seen a police car
(ลุ๊ค อิน มาย rearview มิเร่อร์ ซีน อะ โพลิ๊ซ คารํ)
Ballantine quarts with the puzzle on the cap
(Ballantine ควอท วิธ เดอะ พั๊ซเซิ่ล ออน เดอะ แค๊พ)
I couldn’t help but notice I was caught in a speed trap
(ไอ คูดซึ่น เฮ้ลพ บั๊ท โน๊ทิซ ไอ วอส คอท อิน อะ สพี๊ด แถร๊บ)
Dirty Mary Crazy Larry on the run from Dirty Harry
(เดอทิ แมริ คเรสิ ลาร์ลี่ ออน เดอะ รัน ฟรอม เดอทิ แฮริ)
Stash the cash in the dash but my gun I did carry
(สแตช เดอะ แค๊ช อิน เดอะ แด็ฌ บั๊ท มาย กัน นาย ดิด แค๊รรี่)
I’m seeing blue and red flashing deep in the night
(แอม ซีอิง บลู แอนด์ เร้ด แฟ๊ดชิง ดี๊พ อิน เดอะ ไน๊ท)
I got my alibi straight and I pulled over to the right
(ไอ ก็อท มาย อั๊ลไลไบ สเทร๊ท แอนด์ ดาย พูลล โอ๊เฝ่อร ทู เดอะ ไร๊ท)
Cop knocked on my window and said Boy where’s the fire
(ค็อพ น๊อค ออน มาย วิ๊นโด้ว แอนด์ เซ็ด บอย แวร์ เดอะ ไฟเออะร)
you’ve got a mailbox on your bumper and a bald front tire
(ยู๊ฟ ก็อท ดา เมล์บอค ออน ยุร บัมเพอะ แอนด์ อะ บาลดฺ ฟร๊อนท ไทร์)
Outta the car longhair your goose is cooked
(เอ๊าตา เดอะ คารํ longhair ยุร กู๊ส อีส คุ๊ค)
Read me my rights fingerprinted and booked
(รี๊ด มี มาย ไร๊ท ฟิงเกอร์ปริ้น แอนด์ บุ๊ค)
Makin’ like a D.T. driving a Gran Fury
(เมกิน ไล๊ค เก ดี ที ดรายวิง อะ Gran ฟยูริ)
Wherever I hang my hat’s my home and my past is kind of blurry
(ฮแวเรฝเออะ ไอ แฮง มาย แฮ็ท มาย โฮม แอนด์ มาย พาสท์ อีส ไคนด์ อ็อฝ บลูรี)
Every dog will have its day and mine will be in front of a jury
(เอ๊เฝอร์รี่ ด้อกก วิล แฮ็ฝ อิทซ เดย์ แอนด์ ไมน์ วิล บี อิน ฟร๊อนท อ็อฝ อะ จูรี่)
I’m the High Plains Drifter and I’m never in a hurry
(แอม เดอะ ไฮฮ เพลน ดรีฟเทอะ แอนด์ แอม เน๊เฝ่อร์ อิน อะ เฮ๊อร์รี่)
Read me my rights as if I didn’t know this
(รี๊ด มี มาย ไร๊ท แอส อิ๊ฟ ฟาย ดิ๊นอิน โนว์ ดิส)
Threw me in the tank with the drunk called Otis
(ธรู มี อิน เดอะ แท๊งค วิธ เดอะ ดรั๊งค คอลลํ Otis)
With his five o’ clock shadow he smelled of 3-day old beer
(วิธ ฮิส ไฟฝ โอ คล๊อค แฌดโอ ฮี สเมลล์ อ็อฝ 3 เดย์ โอลด์ เบีย)
My man turned to me and said why are you here?
(มาย แมน เทิร์น ทู มี แอนด์ เซ็ด วาย อาร์ ยู เฮียร)
I said I’m charming and dashing I’m rental car bashing
(ไอ เซ็ด แอม ชามิง แอนด์ แดฌอิง แอม เรนแท็ล คารํ บาเชง)
Phony paper passing at Nix Check Cashing
(โฟนี เพ๊เพ่อร์ พาซซิง แอ็ท นิคซ เช็ค แคลชชิง)
I went before the judge he sent me to the Brooklyn House of D.
(ไอ เว็นท บีฟอร์ เดอะ จั๊ดจ ฮี เซ็นท มี ทู เดอะ บรูกคิน เฮ้าส อ็อฝ ดี)
He said you behave son or we’ll throw away the key
(ฮี เซ็ด ยู บีแฮฝ ซัน ออ เวลล โธรว์ อะเวย์ เดอะ คีย์)
Harry Houdini’d out the cuffs I kicked the screw in the knee
(แฮริ Houdinid เอ๊าท เดอะ คัฟ ซาย คิ๊ค เดอะ สครูว์ อิน เดอะ นี)
Took the bailiff’s wallet and went straight to O.T.B.
(ทุค เดอะ เบลอิฟ วอลเล็ท แอนด์ เว็นท สเทร๊ท ทู โอ ที บี)
I had a good feeling easy come easy go
(ไอ แฮ็ด อะ กู๊ด ฟีลอิง อีสอิ คัม อีสอิ โก)
I bet on one horse to win and another to show
(ไอ เบ๊ท ออน วัน ฮอร์ส ทู วิน แอนด์ อะน๊าเทร่อร์ ทู โชว์)
And sure enough that knak came in
(แอนด์ ชัวร์ อีน๊าฟ แดท knak เคม อิน)
Brought my ticket to the window and collected my win
(บรอท มาย ทิ๊คเค๊ท ทู เดอะ วิ๊นโด้ว แอนด์ คอลเล๊คท มาย วิน)
Broke into my new car with a wire coat hanger
(บโรค อิ๊นทู มาย นิว คารํ วิธ อะ ไวร์ โค๊ท แฮงเออะ)
Hot wired hot wheeled and Suzy is a headbanger
(ฮอท วีเออ ฮอท วีล แอนด์ ซูซี่ อีส ซา headbanger)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง High Plains Drifter คำอ่านไทย Beastie Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น