เนื้อเพลง I Get Excited (You Get Excited Too) คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[Excited]
([ เอ็กไซ๊ทํ ])
[Excited]
([ เอ็กไซ๊ทํ ])

[Excited Excited Excited Excited]
([ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ ])
[Excited Excited Excited Excited]
([ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ ])

[I get excited]
([ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
[I get excited]
([ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])

We’re both in the gutter, that’s no surprise
(เวีย โบทรฺ อิน เดอะ กัทเทอะ , แด้ท โน เซอร์ไพร๊ส)
What does it matter, when I look in your eyes?
(ว๊อท โด ซิท แม๊ทเท่อร์ , เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
We’ve lost all our money, we’re thrown out of bars
(หวีบ ล็อซท ดอร์ เอ๊า มั๊นนี่ , เวีย ธโรน เอ๊าท อ็อฝ บาร์)
We’re lying in the gutter, but we’re looking at the stars
(เวีย ลายยิง อิน เดอะ กัทเทอะ , บั๊ท เวีย ลุคอิง แอ็ท เดอะ สทาร์)

I get excited, you get excited too [Excited] [I get excited]
(ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ , ยู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ทู [ เอ็กไซ๊ทํ ] [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I get excited, you get excited too [Excited] [I get excited]
(ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ , ยู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ทู [ เอ็กไซ๊ทํ ] [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])

I hear the sound of the subway, the sigh of the heat
(ไอ เฮียร เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ เดอะ ซั๊บเวย์ , เดอะ ไซ อ็อฝ เดอะ ฮีท)
The click of the visitors’ heels on the street
(เดอะ คลิ๊ก อ็อฝ เดอะ ฝิสอิเทอะ ฮีล ออน เดอะ สทรีท)
The rattle of the taxi, the scream of the cars
(เดอะ แลเดิล อ็อฝ เดอะ แท๊กซี่ , เดอะ สครีม อ็อฝ เดอะ คารํ)
The clatter of the dustbin and the beat of my heart
(เดอะ คแลทเทอะ อ็อฝ เดอะ dustbin แอนด์ เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาร์ท)

I get excited, you get excited too [Excited] [I get excited]
(ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ , ยู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ทู [ เอ็กไซ๊ทํ ] [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I get excited, you get excited too [Excited] [I get excited]
(ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ , ยู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ทู [ เอ็กไซ๊ทํ ] [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I don’t know why, I don’t know why [I get excited]
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I don’t know why, I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
[Excited Excited Excited Excited]
([ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ ])
[Excited Excited Excited Excited]
([ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ ])

You’re in my soul
(ยัวร์ อิน มาย โซล)
My body moves to your control
(มาย บ๊อดี้ มู๊ฝ ทู ยุร คอนโทรล)
Baby, I’ve been thinking about you
(เบ๊บี้ , แอฝ บีน ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
All night long, and the neighbours are talking
(ออล ไน๊ท ลอง , แอนด์ เดอะ เนเบอะ แซร์ ทอคอิง)

I don’t know why, I don’t know why [Excited] [I get excited]
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย [ เอ็กไซ๊ทํ ] [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I don’t know why, I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
[Excited] [I get excited]
([ เอ็กไซ๊ทํ ] [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])

We’re both in the gutter, that’s no surprise
(เวีย โบทรฺ อิน เดอะ กัทเทอะ , แด้ท โน เซอร์ไพร๊ส)
What does it matter, when I look in your eyes?
(ว๊อท โด ซิท แม๊ทเท่อร์ , เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
We’ve lost all our money, we’re thrown out of bars
(หวีบ ล็อซท ดอร์ เอ๊า มั๊นนี่ , เวีย ธโรน เอ๊าท อ็อฝ บาร์)
We’re lying in the gutter, but we’re looking at the stars
(เวีย ลายยิง อิน เดอะ กัทเทอะ , บั๊ท เวีย ลุคอิง แอ็ท เดอะ สทาร์)

I get excited, you get excited too [Excited] [I get excited]
(ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ , ยู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ทู [ เอ็กไซ๊ทํ ] [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I get excited, you get excited too [Excited] [I get excited]
(ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ , ยู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ทู [ เอ็กไซ๊ทํ ] [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I don’t know why, I don’t know why [I get excited]
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I don’t know why, I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
[Excited Excited Excited Excited]
([ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ ])
[Excited Excited Excited Excited]
([ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ เอ็กไซ๊ทํ ])
[Ooooooooh]
([ Ooooooooh ])

I get excited, you get excited too [Excited] [I get excited]
(ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ , ยู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ทู [ เอ็กไซ๊ทํ ] [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I get excited, you get excited too [Excited] [I get excited]
(ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ , ยู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ทู [ เอ็กไซ๊ทํ ] [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I don’t know why, I don’t know why [I get excited]
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I don’t know why, I don’t know why [I get excited]
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย [ ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ])
I get excited, you get excited too
(ไอ เก็ท เอ็กไซ๊ทํ , ยู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Get Excited (You Get Excited Too) คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น