เนื้อเพลง Dirty Picture (Feat. Ke$ha) คำอ่านไทย Taio Cruz

I could dream of ways to see you
(ไอ คูด ดรีม อ็อฝ เว ทู ซี ยู)
I could close my eyes to dream
(ไอ คูด คโลส ไม ไอ ทู ดรีม)
I could fantasize about you
(ไอ คูด แฟนทาซายอะเบาท ยู)
Tell the world what I believe
(เท็ล เดอะ เวิลด ฮว็อท ไอ บิลีฝ)

But whenever I’m not with you
(บัท ฮเว็นเอฝเออะ แอม น็อท วิฑ ยู)
It’s so hard for me to see
(อิทซ โซ ฮาด ฟอ มี ทู ซี)
I need to see a picture of you
(ไอ เน ทู ซี อะ พีคเชอะ อ็อฝ ยู)
A special picture just for me, yeah
(อะ ซเพฌแอ็ล พีคเชอะ จัซท ฟอ มี , เย่)

So take a dirty picture for me
(โซ เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Just take a dirty picture for me
(จัซท เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

Just send the dirty picture to me
(จัซท เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ)
Just send the dirty picture to me
(จัซท เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture, picture, picture, picture, picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ , พีคเชอะ , พีคเชอะ , พีคเชอะ , พีคเชอะ)

Snap, snap, uh
(ซแน็พ , ซแน็พ , อา)

Whenever you are gone
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ กอน)
I just wanna be wit’ ya
(ไอ จัซท วอนนา บี วิท ยา)
Please don’t get me wrong
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
I just wanna see a picture
(ไอ จัซท วอนนา ซี อะ พีคเชอะ)

Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

Whenever you are gone
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ กอน)
I just wanna be wit’ ya
(ไอ จัซท วอนนา บี วิท ยา)
Please don’t get me wrong
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
I just wanna see your picture
(ไอ จัซท วอนนา ซี ยุร พีคเชอะ)

Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

The dream of ways to see you
(เดอะ ดรีม อ็อฝ เว ทู ซี ยู)
I could close my eyes to dream
(ไอ คูด คโลส ไม ไอ ทู ดรีม)
Fantasize about this with you
(แฟนทาซายอะเบาท ที วิฑ ยู)
[adsense]
But the way is never seen, oh
(บัท เดอะ เว อีส เนฝเออะ ซีน , โอ)

Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

Just send the dirty picture to me
(จัซท เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ)
Send the dirty picture to me
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ)

Uh, snap, snap, snap
(อา , ซแน็พ , ซแน็พ , ซแน็พ)

Whenever you are gone
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ กอน)
I just wanna be wit’ ya
(ไอ จัซท วอนนา บี วิท ยา)
Please don’t get me wrong
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
I just wanna see your picture
(ไอ จัซท วอนนา ซี ยุร พีคเชอะ)

Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

When you’re all alone, boy
(ฮเว็น ยัวร์ ออล อะโลน , บอย)
I got something to give ya
(ไอ ก็อท ซัมติง ทู กิฝ ยา)
Will ya play along
(วิล ยา พเล อะลอง)
If I take a dirty picture
(อิฟ ฟาย เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

I’ll take a dirty picture for ya
(อิล เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ ยา)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
I’ll take a dirty picture for ya
(อิล เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ ยา)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)
Take a dirty picture for me
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ ฟอ มี)
Take a dirty picture
(เทค เก เดอทิ พีคเชอะ)

Send the dirty picture to me
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ)
Send the dirty picture to me
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ ทู มี)
Send the dirty picture, picture, picture, picture
(เซ็นด เดอะ เดอทิ พีคเชอะ , พีคเชอะ , พีคเชอะ , พีคเชอะ)

Snap, uh, snap, snap
(ซแน็พ , อา , ซแน็พ , ซแน็พ)
Click, click, snap
(คลิค , คลิค , ซแน็พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirty Picture (Feat. Ke$ha) คำอ่านไทย Taio Cruz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น