เนื้อเพลง Can’t Cry These Tears คำอ่านไทย Garbage

I just don’t care anymore
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
I’ve reached the end of the road
(แอฝ รี๊ช ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โร้ด)
I just don’t care anymore
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
Won’t cry these tears anymore
(ว็อนท คราย ฑิส เทียร์ แอนนี่มอ)

Can’t find it in the bible
(แค็นท ไฟนด์ ดิท อิน เดอะ ไบบล)
Can’t find it on TV
(แค็นท ไฟนด์ ดิท ออน ทีวี)
Can’t find it in diamonds
(แค็นท ไฟนด์ ดิท อิน ได๊ม่อนดํ)
There’s something inside me that just won’t allow me to
(แดร์ ซัมติง อิ๊นไซด์ มี แดท จั๊สท ว็อนท อะลาว มี ทู)
Find it in music
(ไฟนด์ ดิท อิน มิ๊วสิค)
Can’t find it in my soul
(แค็นท ไฟนด์ ดิท อิน มาย โซล)
Can’t find it in chocolate
(แค็นท ไฟนด์ ดิท อิน ชอคโอะลิท)
Oh babe I can’t hide it
(โอ เบ้บ ไอ แค็นท ไฮด์ อิท)
I can’t even find it in you
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไฟนด์ ดิท อิน ยู)

There’s no way she can kiss you
(แดร์ โน เวย์ ชี แคน คิซ ยู)
The way that I do
(เดอะ เวย์ แดท ไอ ดู)
I heard that you miss me
(ไอ เฮิด แดท ยู มิซ มี)
Oh you should be careful of who you keep talking to
(โอ ยู เชิด บี แค๊ร์ฟูล อ็อฝ ฮู ยู คี๊พ ทอคอิง ทู)
Long nights without you have taught me to be strong
(ลอง ไน๊ท วิธเอ๊าท ยู แฮ็ฝ ทอท มี ทู บี สทรอง)
I’ve cut all my losses
(แอฝ คัท ดอร์ มาย หลอดเซซ)
Think no more about it cause I couldn’t find it in you
(ทริ๊งค โน โม อะเบ๊าท ดิธ ค๊อส ไอ คูดซึ่น ไฟนด์ ดิท อิน ยู)

There was a time I thought I’d die
(แดร์ วอส ซา ไทม์ ไอ ธอท อาย ดาย)
If you should ever leave me high and dry
(อิ๊ฟ ยู เชิด เอ๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี ไฮฮ แอนด์ ดราย)
Now you don’t want me any more
(นาว ยู ด้อนท์ ว้อนท มี เอ๊นี่ โม)
It’s time to settle the score
(อิทซ ไทม์ ทู เซ็ทเทิ่ล เดอะ สคอร์)

I just don’t care anymore
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
I’ve reached the end of my tether
(แอฝ รี๊ช ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย เทฑเออะ)
I’ve torn all your letters up
(แอฝ โทน ออล ยุร เล็ทเท่อร์ อั๊พ)
I just don’t care anymore
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
Won’t cry these tears anymore
(ว็อนท คราย ฑิส เทียร์ แอนนี่มอ)
I just don’t care anymore
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
I’ve reached the end of my rope
(แอฝ รี๊ช ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย โร๊พ)
And it’s time that I told you so
(แอนด์ อิทซ ไทม์ แดท ไอ โทลด ยู โซ)
I just don’t care anymore
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
Won’t cry these tears anymore
(ว็อนท คราย ฑิส เทียร์ แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Cry These Tears คำอ่านไทย Garbage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น