เนื้อเพลง I Am with Name คำอ่านไทย David Bowie

I am with name, I am with name,
(ไอ แอ็ม วิธ เนม , ไอ แอ็ม วิธ เนม ,)
I am Ramona A Stone
(ไอ แอ็ม Ramona อะ สโทน)
A night filled female
(อะ ไน๊ท ฟิลล ฟี๊เมล)
Good timing drone
(กู๊ด ไทมอิง ดโรน)
I am with name
(ไอ แอ็ม วิธ เนม)
I am with name sleepy now
(ไอ แอ็ม วิธ เนม ซลีพอิ นาว)
Your silhouette is so stationary
(ยุร ซิลุเอท อีส โซ ซเทฌะเนริ)
You’re released but your custody calls
(ยัวร์ รีลี๊ส บั๊ท ยุร คั๊สโทดี้ คอลลํ)
And I want to be free
(แอนด์ ดาย ว้อนท ทู บี ฟรี)

I am with name, I am with name,
(ไอ แอ็ม วิธ เนม , ไอ แอ็ม วิธ เนม ,)
I am Ramona A Stone
(ไอ แอ็ม Ramona อะ สโทน)
She could say twitch & stream
(ชี เคิด เซย์ ทวิช & สทรีม)
It’ll end in chrome
(อิว เอ็นด อิน คโรม)
Night of the female good time drone
(ไน๊ท อ็อฝ เดอะ ฟี๊เมล กู๊ด ไทม์ ดโรน)
I am with name I am Ramona A Stone
(ไอ แอ็ม วิธ เนม ไอ แอ็ม Ramona อะ สโทน)
She should say: I am with name
(ชี เชิด เซย์ : ไอ แอ็ม วิธ เนม)
I am Ramona A Stone
(ไอ แอ็ม Ramona อะ สโทน)
I am Ramona A Stone
(ไอ แอ็ม Ramona อะ สโทน)

A person who loses a name
(อะ เพ๊อร์ซั่น ฮู ลู้ส ซา เนม)
Feels anxiety descending
(ฟีล แอ็งไสเอะทิ descendings)

Left at the crossroads, between
(เล๊ฟท แอ็ท เดอะ คอสโรด , บีทะวีน)
the centuries a millennium fetish
(เดอะ เซ็นจูรี่ ซา มิลเล๊นเนี่ยม เฟทอิฌ)
I am with name, I am with name
(ไอ แอ็ม วิธ เนม , ไอ แอ็ม วิธ เนม)
I am Ramona A Stone
(ไอ แอ็ม Ramona อะ สโทน)
I am with name, night fear female
(ไอ แอ็ม วิธ เนม , ไน๊ท เฟียร์ ฟี๊เมล)
Good timing drone
(กู๊ด ไทมอิง ดโรน)
I am with name,
(ไอ แอ็ม วิธ เนม ,)
I am Ramona A Stone
(ไอ แอ็ม Ramona อะ สโทน)

I am Ramona A Stone
(ไอ แอ็ม Ramona อะ สโทน)
Anxiety descending
(แอ็งไสเอะทิ descendings)
Anxiety descending
(แอ็งไสเอะทิ descendings)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am with Name คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น