เนื้อเพลง Like I Love You คำอ่านไทย Justin Timberlake feat Clipse

Just somethin’ about you
(จัซท ซัมติน อะเบาท ยู)
Way I’m lookin at you whatever
(เว แอม ลุคกิน แอ็ท ยู ฮว็อทเอฝเออะ)
keep lookin at me
(คีพ ลุคกิน แอ็ท มี)
Gettin’ scared now, right?
(เกดดิน ซคา เนา , ไรท)
Don’t fear me baby, it’s just Justin
(ด้อนท์ เฟีย มี เบบิ , อิทซ จัซท จัสติน)
It feel good right?
(อิท ฟีล กุด ไรท)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

I kind of noticed something wasn’t right
(ไอ ไคนด อ็อฝ โนทิซ ซัมติง วอสซึ้น ไรท)
In your colorful face
(อิน ยุร คัลเออะฟุล เฟซ)
It’s kind of weird to me
(อิทซ ไคนด อ็อฝ เวียด ทู มี)
Since you’re so fine
(ซินซ ยัวร์ โซ ไฟน)
If it’s up to me your face’ll change……
(อิฟ อิทซ อัพ ทู มี ยุร เฟเซลเชนจ)

If you smilin’, that should set the tone
(อิฟ ยู สไมลิน , แดท ฌูด เซ็ท เดอะ โทน)
Just be limber
(จัซท บี ลีมเบอะ)
And If you let go, the music should groove your bones
(แอ็นด อิฟ ยู เล็ท โก , เดอะ มยูสิค ฌูด กรูฝ ยุร โบน)
Just remember
(จัซท ริเมมเบอะ)
Sing this song with me
(ซิง ที ซ็อง วิฑ มี)

Ain’t nobody love you like I love you
(เอน โนบอดี้ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู)
You’re a good girl and that’s what makes me trust ya
(ยัวร์ อะ กุด เกิล แอ็นด แฑ็ท ฮว็อท เมค มี ทรัซท ยา)
Late at night, I talk to you
(เลท แอ็ท ไนท , ไอ ทอค ทู ยู)
You will know the difference when I touch you
(ยู วิล โน เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ ฮเว็น นาย ทั๊ช ยู)

People are so phony
(พี๊เพิ่ล อาร์ โซ โฟนี)
Nosy cause they’re lonely
(โนสอิ คอส เดรว โลนลิ)
Aren’t you sick of the same thing?
(อเร้น ยู ซิค อ็อฝ เดอะ เซม ธิง)
They say so and so was dating
(เฑ เซ โซ แอ็นด โซ วอส เดทดิง)
Love you or they’re hating
(ลัฝ ยู ออ เดรว เฮดติง)
When it doesn’t matter anyway
(ฮเว็น หนิด ดัสอินท แมทเทอะ เอนอิเว)
Cause we’re here tonight
(คอส เวีย เฮียร ทุไนท)

If you smiling, that should set the tone
(อิฟ ยู ซไมลอิง , แดท ฌูด เซ็ท เดอะ โทน)
Just be limber baby
(จัซท บี ลีมเบอะ เบบิ)
And If you let go, the music should groove your bones
(แอ็นด อิฟ ยู เล็ท โก , เดอะ มยูสิค ฌูด กรูฝ ยุร โบน)
Baby just remember
(เบบิ จัซท ริเมมเบอะ)
Sing this song with me
(ซิง ที ซ็อง วิฑ มี)

Ain’t nobody love you like I love you
(เอน โนบอดี้ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู)
You’re a good girl and that’s what makes me trust ya
(ยัวร์ อะ กุด เกิล แอ็นด แฑ็ท ฮว็อท เมค มี ทรัซท ยา)
Late at night, I talk to you
(เลท แอ็ท ไนท , ไอ ทอค ทู ยู)
You will know the difference when I touch you
(ยู วิล โน เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ ฮเว็น นาย ทั๊ช ยู)

Yeah, you know I can make ya happy
(เย่ , ยู โน ไอ แค็น เมค ยา แฮพพิ)
I could change your life
(ไอ คูด เชนจ ยุร ไลฟ)
If you give me that chance
(อิฟ ยู กิฝ มี แดท ชานซ)
To be your man
(ทู บี ยุร แม็น)
I won’t let you down baby
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน เบบิ)
If you give me that chance
(อิฟ ยู กิฝ มี แดท ชานซ)
To be your man
(ทู บี ยุร แม็น)
Here baby, put on my jacket
(เฮียร เบบิ , พัท ออน ไม แจคเค็ท)
And then …
(แอ็นด เฑ็น)

Maybe we’ll fly the night away [I just wanna love you baby]
(เมบี เว็ล ฟไล เดอะ ไนท อะเว [ ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบิ ])
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
[adsense]
Girl
(เกิล)
Maybe we’ll fly the night away[I just wanna love you baby]
(เมบี เว็ล ฟไล เดอะ ไนท อะเว [ ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบิ ])
Girl …
(เกิล)

[RAP]
([ แร็พ ])
Ma, what you wanna do?
(มา , ฮว็อท ยู วอนนา ดู)
I’m in front of you
(แอม อิน ฟรันท อ็อฝ ยู)
Grab a friend, see I can have fun with two
(กแร็บ อะ ฟเร็นด , ซี ไอ แค็น แฮ็ฝ ฟัน วิฑ ทู)
Or me and you put on a stage show
(ออ มี แอ็นด ยู พัท ออน อะ ซเทจ โฌ)
And the mall kids, that’s how to change low
(แอ็นด เดอะ มอล คิด , แฑ็ท เฮา ทู เชนจ โล)
From them you heard “wow, it’s the same glow”
(ฟร็อม เฑ็ม ยู เฮิด เวา , อิทซ เดอะ เซม กโล)
Look at me, I say “yeah, it’s the same dough”
(ลุค แกท มี , ไอ เซ เย่ , อิทซ เดอะ เซม โด)
We the same type, you my air of life
(วี เดอะ เซม ไทพ , ยู ไม แอ อ็อฝ ไลฟ)
You have me sleeping in the same bed, every night
(ยู แฮ็ฝ มี ซลีพพิง อิน เดอะ เซม เบ็ด , เอฝริ ไนท)

Go rock with me, you deserve the best
(โก ร็อค วิฑ มี , ยู ดิเสิฝ เดอะ เบ็ซท)
Take a few shots
(เทค เก ฟยู ฌ็อท)
Let it burn in your chest
(เล็ท ดิธ เบิน อิน ยุร เช็ซท)
We could ride down
(วี คูด ไรด เดาน)
Pumping N.E.R.D. in the deck
(พัมปิง เอ็น อี อาร์ ดี อิน เดอะ เด็ค)
Funny how a few words turn into sex
(ฟันนิ เฮา อะ ฟยู เวิด เทิน อีนทุ เซ็คซ)
Play this free, joint called “brain”
(พเล ที ฟรี , จอยนท คอล บเรน)
[I just love your, Brain]
([ ไอ จัซท ลัฝ ยุร , บเรน ])
Ma, take a hint
(มา , เทค เก ฮินท)
Make me suerve in the lane
(เมค มี เซออูฝอิน เดอะ เลน)
The name Malicious
(เดอะ เนม มะลีฌอัซ)
And I burn every track
(แอ็นด ดาย เบิน เอฝริ ทแรค)
Clipse and J. Timberlake
(คริบสฺแอ็นด เจ ทิมเบอร์เลค)
Now how heavy is that?
(เนา เฮา เฮฝอิ อีส แดท)

Maybe we’ll fly the night away [I just wanna love you baby]
(เมบี เว็ล ฟไล เดอะ ไนท อะเว [ ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบิ ])
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Girl
(เกิล)
Maybe we’ll fly the night away[I just wanna love you baby]
(เมบี เว็ล ฟไล เดอะ ไนท อะเว [ ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบิ ])
Girl …
(เกิล)

Ain’t nobody love you like I love you
(เอน โนบอดี้ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู)
[Can’t love you like I do]
([ แค็นท ลัฝ ยู ไลค ไก ดู ])
You’re a good girl and that’s what makes me trust ya
(ยัวร์ อะ กุด เกิล แอ็นด แฑ็ท ฮว็อท เมค มี ทรัซท ยา)
[Trust ya like I do]
([ ทรัซท ยา ไลค ไก ดู ])
Late at night, I talk to you
(เลท แอ็ท ไนท , ไอ ทอค ทู ยู)
[Hey]
([ เฮ ])
You will know the difference when I
(ยู วิล โน เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ ฮเว็น นาย)

Break this down
(บเรค ที เดาน)

You know, I used to dream about this when I was a
(ยู โน , ไอ ยูซ ทู ดรีม อะเบาท ที ฮเว็น นาย วอส ซา)
little boy
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
I never thought it would end up this way, Drums
(ไอ เนฝเออะ ธอท ดิธ วูด เอ็นด อัพ ที เว , ดรัม)
[Hey]
([ เฮ ])
It’s kind of special right? yeah
(อิทซ ไคนด อ็อฝ ซเพฌแอ็ล ไรท เย่)
You know, you think about it
(ยู โน , ยู ธิงค อะเบาท ดิธ)
Sometimes people just destined
(ซัมไทม์ พี๊เพิ่ล จัซท เดซทิน)
Destined to do what they do
(เดซทิน ทู ดู ฮว็อท เฑ ดู)
And that’s what it is
(แอ็นด แฑ็ท ฮว็อท ดิธ อีส)
Now everybody dance.
(เนา เอวี่บอดี้ ดานซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like I Love You คำอ่านไทย Justin Timberlake feat Clipse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น