เนื้อเพลง Here I Come คำอ่านไทย Tech N9ne

[1st Verse]
([ 1st เฝิซ ])

I’ve been around the world
(แอฝ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
And I Yi Yi
(แอนด์ ดาย Yi Yi)
Don’t know why people
(ด้อนท์ โนว์ วาย พี๊เพิ่ล)
What?
(ว๊อท)
Why people go to the strip club
(วาย พี๊เพิ่ล โก ทู เดอะ ซทริพ คลับ)
To spend their dough
(ทู สเพ็นด แดร์ โด)
Just to see b*tt
(จั๊สท ทู ซี บี *tt)
To see these ladies strip
(ทู ซี ฑิส เลดิส ซทริพ)
And take off all their clothes
(แอนด์ เท้ค ออฟฟ ออล แดร์ คโลฑ)
I do not know why
(ไอ ดู น็อท โนว์ วาย)
They choose such a spot
(เด ชู๊ส ซัช อะ สพอท)
I just don’t know why
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ วาย)
We get hot
(วี เก็ท ฮอท)
It’s probably cause
(อิทซ พรอบอับลิ ค๊อส)
They make it hop and twurk the pole
(เด เม้ค อิท ฮ็อพ แอนด์ ทเวิค เดอะ โพล)
And their headlights are sitting bold
(แอนด์ แดร์ เฮดไลท์ แซร์ ซีททิง โบลดฺ)
Makes it look like its getting’ cold
(เม้ค ซิท ลุ๊ค ไล๊ค อิทซ เกดดดิ้ง โคลด์)
Can I hold you tight
(แคน นาย โฮลด์ ยู ไท๊ท)
Hop on my lap
(ฮ็อพ ออน มาย แหล๊พ)
And do that dance
(แอนด์ ดู แดท แด๊นซ์)
I come to spend ones and huns
(ไอ คัม ทู สเพ็นด วัน แซน ฮัน)
On lovely skin
(ออน ลัฝลิ สกิน)
Booty weighs a ton
(บูทิ เว ซา ท็อง)
Let the game begin
(เล็ท เดอะ เกม บีกิน)
Cause here I come
(ค๊อส เฮียร ไอ คัม)
Teccanina swope down like space invaders boy
(Teccanina สโว๊พ เดาน ไล๊ค สเพ๊ซ invaders บอย)
Pull out the piece like on you haters boy
(พูลล เอ๊าท เดอะ พี๊ซ ไล๊ค ออน ยู เฮเดอ บอย)
Forget about the haters
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เฮเดอ)
I don’t wanna talk about ’em
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท เอ็ม)
On this right now
(ออน ดิส ไร๊ท นาว)
I wanna talk about
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท)
That b*tt them breasts
(แดท บี *tt เด็ม บรี๊สทฺ)
Yes yes wanna test
(เย็ซ เย็ซ วอนนา เทสท์)
Now sanity stops
(นาว แซนอิทิ สท๊อพ)
When the fannie g. drops
(เว็น เดอะ fannie จี ดรอพ)
Fantasy locked
(แฟนทะซิ ล๊อค)
On makin’ the canopy rock
(ออน เมกิน เดอะ แคนโอะพิ ร๊อค)
Panties be hot
(แพนดีสฺ บี ฮอท)
When we walk in
(เว็น วี ว๊อล์ค อิน)
All vanity pops
(ออล แฝนอิทิ พ็อพ)
In every glam if she’s stocked
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ glam อิ๊ฟ ชี สท๊อค)
Make her make it
(เม้ค เฮอ เม้ค อิท)
Frantically hop
(ฟแรนทิแค็ลลิ ฮ็อพ)
We’re all at the tittie bar
(เวีย ออล แอ็ท เดอะ tittie บาร์)
VIP and all of the kitties
(วีไอพี แอนด์ ออล อ็อฝ เดอะ kitties)
Are sittin’ with me
(อาร์ ซิทดิน วิธ มี)
They’re all knowin’
(เดรว ออล โนว์อิน)
Who we are
(ฮู วี อาร์)
TECHN9NE, baby
(TECHN9NE , เบ๊บี้)
How you doin’
(ฮาว ยู โดย)
What you drinkin’
(ว๊อท ยู ดริงคิน)
Caribou
(แคริบู)
Is what I’m thinkin’
(อีส ว๊อท แอม ติ้งกิน)
Kansas City, baby
(แคนซัซ ซิ๊ที่ , เบ๊บี้)
Hey, yo, yo, yo, yo,
(เฮ , โย , โย , โย , โย ,)
We got relish
(วี ก็อท เรลอิฌ)
Don’t be jealous
(ด้อนท์ บี เจลอัซ)
That’s a hey no, no,no
(แด้ท ซา เฮ โน , โน , โน)
Me and my fellas
(มี แอนด์ มาย เฟลลา)
Travelin’ lookin’ for them
(แทฝเวอริน ลุคกิน ฟอร์ เด็ม)
Who does what
(ฮู โด ว๊อท)
Make it hop
(เม้ค อิท ฮ็อพ)
In Houston, Texas
(อิน ฮูซตัน , เทกซัส)
ATL, California
(ATL , แคลิฟอร์เนีย)
Whazzup
(Whazzup)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Bianks with breasts and big b*tts
(Bianks วิธ บรี๊สทฺ แซน บิ๊ก บี *tts)
Here I come baby
(เฮียร ไอ คัม เบ๊บี้)
Enough to make the big bucks
(อีน๊าฟ ทู เม้ค เดอะ บิ๊ก บั๊ค)
Here I come baby
(เฮียร ไอ คัม เบ๊บี้)
151 and Malibu rum and pineapple juice in
(151 แอนด์ Malibu รัม แอนด์ pineapple จู้ยซ อิน)
My cup
(มาย คัพ)
Here I come baby
(เฮียร ไอ คัม เบ๊บี้)
Fellas in the front
(เฟลลา ซิน เดอะ ฟร๊อนท)
Let me hear you grunt
(เล็ท มี เฮียร ยู กรันท)
Fellas in the back
(เฟลลา ซิน เดอะ แบ็ค)
Watch that booty clap
(ว๊อทช แดท บูทิ คแล็พ)
Ladies in the middle
(เลดิส ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Let me hear you sizzle
(เล็ท มี เฮียร ยู ซิซเซล)
Yell
(เยลล)
TECHN9NE is hard as hell
(TECHN9NE อีส ฮาร์ด แอส เฮ็ลล)

[2nd Verse]
([ 2nd เฝิซ ])

Catch me on the couch
(แค็ทช มี ออน เดอะ เคาช)
With two stouts
(วิธ ทู ซเทาท)
Mouth to mouth
(เม๊าธ ทู เม๊าธ)
Bounce to the techno festival
(เบ๊าสฺ ทู เดอะ เทคโน เฟซทิแฝ็ล)
See lots of lezbo
(ซี ล็อท อ็อฝ lezbo)
Lets go ghetto
(เล็ท โก เกทโท)
Or heavy metal
(ออ เฮ๊ฝฝี่ เมท่อล)
We slam dancing
(วี ซแล็ม แด็นซิง)
Blair witch raves
(Blair วิทช เรฝ)
In the woods
(อิน เดอะ วู๊ด)
Up in Cameron
(อั๊พ อิน เคมเมอเริน)
Rollin’
(โรลลิน)
Diggin’ the private schoolers
(ดิคกิน เดอะ ไพร๊เฝท schoolers)
St. Theresa’s bishop Hogan
(เอ็ซท Theresas บิ๊ฉอพ Hogan)
Those are the kind
(โฑส อาร์ เดอะ ไคนด์)
That do ya
(แดท ดู ยา)
Get that sarabell explosion
(เก็ท แดท sarabell เอ็คซพโลฉัน)
All of my homies kick it pockets
(ออล อ็อฝ มาย โฮมี คิ๊ค อิท พ๊อคเค่ท)
Ain’t no punk
(เอน โน พรัค)
Trav, Dyno, Grant, Kut
(Trav , Dyno , แกร๊นท , คัตทฺ)
Seven, John, George, monk
(เซเฝ่น , จอน , จอจ , มั๊งค)
All at the tittie bar
(ออล แอ็ท เดอะ tittie บาร์)
Drinkin’ and laughin’
(ดริงคิน แอนด์ เลอกิน)
My homie B’zle
(มาย โฮมี Bzle)
Started this at Bazooka’s
(สท๊าร์ท ดิส แอ็ท บะสูกะ)
Booties clappin’
(บูดี แค๊พปิน)
Black, Asian, White, Hatian, Mexican
(แบล๊ค , เอแฉ็น , ไว๊ท , Hatian , เมคซิแค็น)
And Italian
(แอนด์ อิแทลแย็น)
Doin’ tricks with beer bottles
(โดย ทริ๊ค วิธ เบีย บ๊อทเทิ่ล)
Sexy mixed mullato
(เซคซิ มิกซ์ mullato)
I’m comin’ to get ya
(แอม คัมอิน ทู เก็ท ยา)
Drinkin’ liquor
(ดริงคิน ลิ๊เคว่อร)
Off in Sweden, Germany, London
(ออฟฟ อิน สเวเดน , เจอมะนิ , ลันดัน)
Back to the STL
(แบ็ค ทู เดอะ STL)
Off in Memphis
(ออฟฟ อิน เมมฟริซ)
Raisin’ hell
(เรซิน เฮ็ลล)
With a stack of hundreds
(วิธ อะ ซแท็ค อ็อฝ ฮั๊นเดร็ด)
Kick her that
(คิ๊ค เฮอ แดท)
In Miami
(อิน มายเอมอี)
In the Benz
(อิน เดอะ เบนซฺ)
Aristocrat
(แอะรีซโทะคแร็ท)
Where the strippers at
(แวร์ เดอะ strippers แอ็ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Bianks with breasts and big b*tts
(Bianks วิธ บรี๊สทฺ แซน บิ๊ก บี *tts)
Here I come baby
(เฮียร ไอ คัม เบ๊บี้)
Enough to make the big bucks
(อีน๊าฟ ทู เม้ค เดอะ บิ๊ก บั๊ค)
Here I come baby
(เฮียร ไอ คัม เบ๊บี้)
151 and Malibu Rum and pineapple juice
(151 แอนด์ Malibu รัม แอนด์ pineapple จู้ยซ)
In my cup
(อิน มาย คัพ)
Here I come baby
(เฮียร ไอ คัม เบ๊บี้)
Fellas in the front
(เฟลลา ซิน เดอะ ฟร๊อนท)
Let me hear you grunt
(เล็ท มี เฮียร ยู กรันท)
Fellas in the back
(เฟลลา ซิน เดอะ แบ็ค)
Watch the bootie clap
(ว๊อทช เดอะ บูดี คแล็พ)
Ladies in the middle
(เลดิส ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Let me hear you sizzle
(เล็ท มี เฮียร ยู ซิซเซล)
Yell
(เยลล)
TECHN9NE is hard as hell
(TECHN9NE อีส ฮาร์ด แอส เฮ็ลล)

[3rd Verse]
([ 3rd เฝิซ ])

What ya’ll doin’ after this scat
(ว๊อท ยอล โดย แอ๊ฟเท่อร ดิส สแคท)
With this back activist mack
(วิธ ดิส แบ็ค activist แมกคฺ)
Blasphemous acts
(บแลซฟิมัช แอ๊คท)
Hit em with a stack
(ฮิท เอ็ม วิธ อะ ซแท็ค)
That will distract a b*tch
(แดท วิล ดิซทแรคท ดา บี *tch)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
Is hit the back of this black abyss
(อีส ฮิท เดอะ แบ็ค อ็อฝ ดิส แบล๊ค อะบิซ)
In the cat in the hat for risk
(อิน เดอะ แค๊ท อิน เดอะ แฮ็ท ฟอร์ ริ๊ซค)
If you really wanna master this
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา ม๊าสเต้อร์ ดิส)
Know it’s a whole lotta cash to get
(โนว์ อิทซ ซา โฮล ลอทดา แค๊ช ทู เก็ท)
Me and my homeboys
(มี แอนด์ มาย โฮมบอย)
Will get with
(วิล เก็ท วิธ)
Your homegirls
(ยุร โฮมเกิล)
And get in our own world
(แอนด์ เก็ท อิน เอ๊า โอว์น เวิลด)
We gotta be ready
(วี กอททะ บี เร๊ดี้)
To get up and go
(ทู เก็ท อั๊พ แอนด์ โก)
To the bedroom
(ทู เดอะ เบดรูม)
Or up in the bathroom
(ออ อั๊พ อิน เดอะ บาทรูม)
Givin’ me and my homeboys a show
(กีฝอิน มี แอนด์ มาย โฮมบอย ซา โชว์)
Baby get low
(เบ๊บี้ เก็ท โลว)
To a TECHN9NE tempo
(ทู อะ TECHN9NE เทมโพ)
Do you know
(ดู ยู โนว์)
What you’re in for
(ว๊อท ยัวร์ อิน ฟอร์)
Rough sex
(รั๊ฟ เซ็กซ)
Much sweat
(มัช สเว็ท)
Enough flesh
(อีน๊าฟ เฟลช)
What’s next
(ว๊อท เน๊กซท)
Make her say
(เม้ค เฮอ เซย์)
Oh la la la la
(โอ ลา ลา ลา ลา)
Give it to me TECHN9NE
(กี๊ฝ อิท ทู มี TECHN9NE)
You’re the best time
(ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ ไทม์)
That I ever had
(แดท ไอ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด)
Give it to me papa
(กี๊ฝ อิท ทู มี พาพ่า)
Hit the na na na
(ฮิท เดอะ นา นา นา)
And oh oh oh oh yeah
(แอนด์ โอ โอ โอ โอ เย่)
I love it when you do me
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู ดู มี)
Like this teccanina
(ไล๊ค ดิส teccanina)
And I like it
(แอนด์ ดาย ไล๊ค อิท)
When you make it do that
(เว็น ยู เม้ค อิท ดู แดท)
In Kansas City
(อิน แคนซัซ ซิ๊ที่)
We scan the tittes
(วี ซแค็น เดอะ tittes)
And brand sadities
(แอนด์ แบรนดฺ sadities)
Were handsome hippies
(เวอ แฮ๊นซั่ม ฮีพพิ)
Who land some quickies
(ฮู แลนด์ ซัม quickies)
We comin to kick it
(วี คัมอิน ทู คิ๊ค อิท)
Where you from
(แวร์ ยู ฟรอม)
Pirates come screamin’
(ไพ๊เหรท คัม สครีมมิน)
Yo ho ho
(โย โฮ โฮ)
151 rum
(151 รัม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Bianks with breasts and big b*tts
(Bianks วิธ บรี๊สทฺ แซน บิ๊ก บี *tts)
Here I come baby
(เฮียร ไอ คัม เบ๊บี้)
Enough to make the big bucks
(อีน๊าฟ ทู เม้ค เดอะ บิ๊ก บั๊ค)
Here I come baby
(เฮียร ไอ คัม เบ๊บี้)
151 and Malibu rum and pineapple juice
(151 แอนด์ Malibu รัม แอนด์ pineapple จู้ยซ)
In my cup
(อิน มาย คัพ)
Here I come baby
(เฮียร ไอ คัม เบ๊บี้)
Fellas in the front
(เฟลลา ซิน เดอะ ฟร๊อนท)
Let me hear you grunt
(เล็ท มี เฮียร ยู กรันท)
Fellas in the back
(เฟลลา ซิน เดอะ แบ็ค)
Watch that bootie clap
(ว๊อทช แดท บูดี คแล็พ)
Ladies in the middle
(เลดิส ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Let me hear you sizzle
(เล็ท มี เฮียร ยู ซิซเซล)
Yell
(เยลล)
TECHN9NE is hard as hell
(TECHN9NE อีส ฮาร์ด แอส เฮ็ลล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here I Come คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น