เนื้อเพลง Every Single Thing คำอ่านไทย Youngstown

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I can’t understand how I took it for granted
(ไอ แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด ฮาว ไอ ทุค อิท ฟอร์ แกร๊นท)
Your love when I had it meant the world to me
(ยุร ลัฝ เว็น นาย แฮ็ด ดิท เม็นท เดอะ เวิลด ทู มี)
But I never told you guess I thought it would show through
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ โทลด ยู เกสส ซาย ธอท ดิธ เวิด โชว์ ทรู)
Should have known you’d grow teary from me
(เชิด แฮ็ฝ โนน ยูต โกรว์ ทีรี ฟรอม มี)
So before you leave give me a chance
(โซ บีฟอร์ ยู ลี๊ฝ กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ)
I’ll get down on my knees to win you back
(แอล เก็ท เดาน ออน มาย นี ทู วิน ยู แบ็ค)
[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Like a river flowing into the sea
(ไล๊ค เก ริ๊เฝ่อร์ ฟโลอิง อิ๊นทู เดอะ ซี)
You touch me so deep
(ยู ทั๊ช มี โซ ดี๊พ)
Like the sun up in the sweet summer sky
(ไล๊ค เดอะ ซัน อั๊พ อิน เดอะ สวี้ท ซั๊มเม่อร์ สกาย)
It’s your love that shines in my life
(อิทซ ยุร ลัฝ แดท ไชน์ ซิน มาย ไล๊ฟ)
So if you don’t know what you mean to me
(โซ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู มีน ทู มี)
Can’t you see you’ve got me down on my knees
(แค็นท ยู ซี ยู๊ฟ ก็อท มี เดาน ออน มาย นี)
You’re my heaven and earth and every single thing in between
(ยัวร์ มาย เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เอิร์ทร แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ทริง อิน บีทะวีน)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Took me a while but I’m done with denial
(ทุค มี อะ ไวล์ บั๊ท แอม ดัน วิธ ดิไนแอ็ล)
I swear now it’s final you’re the one for me
(ไอ สแวร์ นาว อิทซ ไฟ๊น่อล ยัวร์ ดิ วัน ฟอร์ มี)
I just want to hold you be the one you feel close to
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู โฮลด์ ยู บี ดิ วัน ยู ฟีล โคลส ทู)
Nothing I won’t do to give you all that you need [all that you need]
(นัธอิง ไอ ว็อนท ดู ทู กี๊ฝ ยู ออล แดท ยู นี๊ด [ ออล แดท ยู นี๊ด ])
Cause if you should go slip through my hands
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู เชิด โก สลิ๊พ ทรู มาย แฮนด์)
Then don’t you know you take all I have
(เด็น ด้อนท์ ยู โนว์ ยู เท้ค ออล ไอ แฮ็ฝ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Like a river flowing into the sea
(ไล๊ค เก ริ๊เฝ่อร์ ฟโลอิง อิ๊นทู เดอะ ซี)
You touch me so deep
(ยู ทั๊ช มี โซ ดี๊พ)
Like the sun up in the sweet summer sky
(ไล๊ค เดอะ ซัน อั๊พ อิน เดอะ สวี้ท ซั๊มเม่อร์ สกาย)
It’s your love that shines in my life
(อิทซ ยุร ลัฝ แดท ไชน์ ซิน มาย ไล๊ฟ)
So if you don’t know what you mean to me
(โซ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู มีน ทู มี)
Can’t you see you’ve got me down on my knees
(แค็นท ยู ซี ยู๊ฟ ก็อท มี เดาน ออน มาย นี)
You’re my heaven and earth and every single thing in between
(ยัวร์ มาย เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เอิร์ทร แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ทริง อิน บีทะวีน)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
You gotta listen to me [you’re my heaven]
(ยู กอททะ ลิ๊สซึ่น ทู มี [ ยัวร์ มาย เฮ๊ฝเฝ่น ])
I’m begging you please [you’re my heaven]
(แอม เบกกิง ยู พลีซ [ ยัวร์ มาย เฮ๊ฝเฝ่น ])
Baby can’t you see you mean everything
(เบ๊บี้ แค็นท ยู ซี ยู มีน เอ๊วี่ติง)
Cause if you should go slip through my hands
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู เชิด โก สลิ๊พ ทรู มาย แฮนด์)
Oh, then don’t you know you take all I have, all I have
(โอ , เด็น ด้อนท์ ยู โนว์ ยู เท้ค ออล ไอ แฮ็ฝ , ออล ไอ แฮ็ฝ)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Like a river flowing into the sea
(ไล๊ค เก ริ๊เฝ่อร์ ฟโลอิง อิ๊นทู เดอะ ซี)
You touch me so deep
(ยู ทั๊ช มี โซ ดี๊พ)
Like the sun up in the sweet summer sky
(ไล๊ค เดอะ ซัน อั๊พ อิน เดอะ สวี้ท ซั๊มเม่อร์ สกาย)
It’s your love that shines in my life
(อิทซ ยุร ลัฝ แดท ไชน์ ซิน มาย ไล๊ฟ)
So if you don’t know what you mean to me [if you don’t know what you mean]
(โซ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู มีน ทู มี [ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู มีน ])
Can’t you see you’ve got me down on my knees [down on my knees]
(แค็นท ยู ซี ยู๊ฟ ก็อท มี เดาน ออน มาย นี [ เดาน ออน มาย นี ])
You’re my heaven and earth and every single thing in between
(ยัวร์ มาย เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เอิร์ทร แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ทริง อิน บีทะวีน)
You’re my heaven, heaven
(ยัวร์ มาย เฮ๊ฝเฝ่น , เฮ๊ฝเฝ่น)
You’re my heaven, heaven
(ยัวร์ มาย เฮ๊ฝเฝ่น , เฮ๊ฝเฝ่น)
You’re my heaven and every single thing in between
(ยัวร์ มาย เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ทริง อิน บีทะวีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Every Single Thing คำอ่านไทย Youngstown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น