เนื้อเพลง In My Darkest Hour คำอ่านไทย Megadeth

In my hour of need
(อิน มาย เอาเอ้อร์ อ็อฝ นี๊ด)
ha you’re not there
(ฮา ยัวร์ น็อท แดร์)
and though I reached out for you
(แอนด์ โธ ไอ รี๊ช เอ๊าท ฟอร์ ยู)
wouldn’t lend a hand.
(วูดดึ่น เล็นด อะ แฮนด์)

Through the darkest hour
(ทรู เดอะ ดาร์คเนท เอาเอ้อร์)
grace did not shine on me
(เกร๊ซ ดิด น็อท ไชน์ ออน มี)
It feels so cold, very cold
(อิท ฟีล โซ โคลด์ , เฝ๊รี่ โคลด์)
no one cares for me.
(โน วัน แคร์ ฟอร์ มี)

Did you ever think I get lonely
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค ไอ เก็ท โลนลิ)
did you ever think that I needed love
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค แดท ไอ นี๊ด ลัฝ)
did you ever think to stop thinking
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค ทู สท๊อพ ติ้งกิง)
you’re the only one that I’m thinking of.
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท แอม ติ้งกิง อ็อฝ)

You’ll never know how hard I tried
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ ฮาว ฮาร์ด ดาย ทไร)
to find my space and satisfy you too.
(ทู ไฟนด์ มาย สเพ๊ซ แอนด์ แซ๊ททิซไฟ ยู ทู)

Things will be better when I’m dead and gone
(ทริง วิล บี เบ๊ทเท่อร์ เว็น แอม เด้ด แอนด์ กอน)
don’t try to understand, knowing you I’m probably
(ด้อนท์ ธราย ทู อั๊นเด้อรสแทนด , โนอิง ยู แอม พรอบอับลิ)
wrong.
(รอง)

But oh how I lived my life for you
(บั๊ท โอ ฮาว ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยู)
still you’d turn away
(สทิลล ยูต เทิร์น อะเวย์)
now as I die for you
(นาว แอส ซาย ดาย ฟอร์ ยู)
my flesh still crawls as I breathe your name
(มาย เฟลช สทิลล ครอล แอส ซาย บรีฑ ยุร เนม)
all these years I thought I was wrong
(ออล ฑิส เยียร์ ซาย ธอท ไอ วอส รอง)
now I know it was you
(นาว ไอ โนว์ อิท วอส ยู)
raise you head, raise your face your eyes
(เร้ส ยู เฮด , เร้ส ยุร เฟซ ยุร อาย)
tell me who you think you are, who?
(เทลล มี ฮู ยู ทริ๊งค ยู อาร์ , ฮู)

I walk, I walk alone
(ไอ ว๊อล์ค , ไอ ว๊อล์ค อะโลน)
into the promised land.
(อิ๊นทู เดอะ พรอมอิซ แลนด์)

There’s a better place for me
(แดร์ ซา เบ๊ทเท่อร์ เพลส ฟอร์ มี)
but it’s far, far away
(บั๊ท อิทซ ฟาร์ , ฟาร์ อะเวย์)
everlasting life for me
(เอฝเวอร์ลาสทิง ไล๊ฟ ฟอร์ มี)
in a perfect world
(อิน อะ เพ๊อร์เฟ็คท เวิลด)
but I gotta die first,
(บั๊ท ไอ กอททะ ดาย เฟิร์สท ,)
please god send me on my way.
(พลีซ ก๊อด เซ็นด มี ออน มาย เวย์)

Time has a way of taking time
(ไทม์ แฮ็ส ซา เวย์ อ็อฝ เทคอิง ไทม์)
Loneliness is not only felt be fools
(โลนลิเน็ซ ซิส น็อท โอ๊นลี่ เฟ็ลท บี ฟูล)
Alone I call to ease the pain
(อะโลน ไอ คอลลํ ทู อี๊ส เดอะ เพน)
Yearning to be held by you, Alone so alone, I’m
(เยอนิง ทู บี เฮ็ลด บาย ยู , อะโลน โซ อะโลน , แอม)
lost
(ล็อซท)
Consumed by the pain
(คอนซูม บาย เดอะ เพน)
the pain, the pain, the pain.
(เดอะ เพน , เดอะ เพน , เดอะ เพน)

Won’t you hold me again
(ว็อนท ยู โฮลด์ มี อะเกน)
you just laughed, ha ha, b*tch
(ยู จั๊สท ล๊าฟ , ฮา ฮา , บี *tch)
my whole life is work built on the past
(มาย โฮล ไล๊ฟ อีส เวิ๊ร์ค บิลท ออน เดอะ พาสท์)
but the time has come when all things shall pass
(บั๊ท เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม เว็น ออล ทริง แชลล์ เพซ)
this good thing passed away.
(ดิส กู๊ด ทริง พาสส อะเวย์)

In my darkest hour
(อิน มาย ดาร์คเนท เอาเอ้อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Darkest Hour คำอ่านไทย Megadeth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น