เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Sarah Connor

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Said you’re going with your boys today and
(เซ็ด ยัวร์ โกอิ้ง วิฑ ยุร บอย ทุเด แอ็นด)
Don’t worry cause I’ll be home late
(ด้อนท์ เวอริ คอส อิล บี โฮม เลท)
But I know you’re cheatin’ out there, creepin’,
(บัท ไอ โน ยัวร์ ชีทดินเอาท แฑ , คลีพปิน ,)
You’ve been freakin’ babe
(ยู๊ฟ บีน ฟริกคินเบบ)
So let me tell you how it’s going to be
(โซ เล็ท มี เท็ล ยู เฮา อิทซ โกอิ้ง ทู บี)
And you can run game but not on me boy
(แอ็นด ยู แค็น รัน เกม บัท น็อท ออน มี บอย)
So who the hell are you trying to kid
(โซ ฮู เดอะ เฮ็ล อาร์ ยู ทไรอิง ทู คิด)
You know this is what I did
(ยู โน ที ซิส ฮว็อท ไอ ดิด)

[change]
([ เชนจ ])
I called your pager and your two-way boy but no response
(ไอ คอล ยุร เฝน แอ็นด ยุร ทู เว บอย บัท โน ริซพอนซ)
Start looking and I found you in some other women’s arms
(ซทาท ลุคอิง แอ็นด ดาย เฟานด ยู อิน ซัม อัฑเออะ วีมเอิน อาม)
Don’t try to front boy cause I saw you there with my own eyes
(ด้อนท์ ทไร ทู ฟรันท บอย คอส ไอ ซอ ยู แฑ วิฑ ไม โอน ไอ)
Just get your stuff boy cause I’m tired of hearing all your lies
(จัซท เก็ท ยุร ซทัฟ บอย คอส แอม ไทร อ็อฝ เฮียริง ออล ยุร ไล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Bounce baby out the door
(เบานซ เบบิ เอาท เดอะ โด)
I ain’t gonna take this no more
(ไอ เอน กอนนะ เทค ที โน โม)
Bounce baby out the door
(เบานซ เบบิ เอาท เดอะ โด)
Get up and move
(เก็ท อัพ แอ็นด มูฝ)
[adsense]
Don’t make me act a fool
(ด้อนท์ เมค มี แอ็คท ดา ฟูล)
Just bounce
(จัซท เบานซ)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Baby boy I know you’ll never find
(เบบิ บอย ไอ โน โยว เนฝเออะ ไฟนด)
No stuff as good as mine
(โน ซทัฟ แอ็ส กุด แอ็ส ไมน)
She can’t work you like I did
(ชี แค็นท เวิค ยู ไลค ไก ดิด)
You can look but you know I got that good shit
(ยู แค็น ลุค บัท ยู โน ไอ ก็อท แดท กุด ชิท)
I know that you’re hating it
(ไอ โน แดท ยัวร์ เฮดติง อิท)
But you better stay with the one you’re with
(บัท ยู เบทเทอะ ซเท วิฑ ดิ วัน ยัวร์ วิฑ)
You made your bed and now you have to sleep in it baby
(ยู เมด ยุร เบ็ด แอ็นด เนา ยู แฮ็ฝ ทู ซลีพ อิน หนิด เบบิ)
[change]
([ เชนจ ])

[Rap]
([ แร็พ ])
Wait a minute Sarah, give me a chance to explain
(เวท ดา มินยูท ซาร่าห์ , กิฝ มี อะ ชานซ ทู เอ็คซพเลน)
I was just talking to shorty, I don’t even know her name
(ไอ วอส จัซท ทอคอิง ทู ชอร์ทดิง , ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน เฮอ เนม)
I ain’t looking for no one to come and take your place
(ไอ เอน ลุคอิง ฟอ โน วัน ทู คัม แอ็นด เทค ยุร พเลซ)
Ain’t no one out there baby that can fill your space
(เอน โน วัน เอาท แฑ เบบิ แดท แค็น ฟิล ยุร ซเพซ)
No need to find a nickel got a dime at home
(โน เน ทู ไฟนด อะ นีคเค็ล ก็อท ดา ไดม แอ็ท โฮม)
Plus I love every night the freaky way we bone
(พลัซ ซาย ลัฝ เอฝริ ไนท เดอะ ฟรีคกี้เว วี โบน)
I ain’t trying to get gone, ain’t trying to play the roll
(ไอ เอน ทไรอิง ทู เก็ท กอน , เอน ทไรอิง ทู พเล เดอะ โรล)
I’d rather stay and be a part of your green eyed soul
(อาย ราฑเออะ ซเท แอ็นด บี อะ พาท อ็อฝ ยุร กรีน ไอ โซล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Sarah Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น