เนื้อเพลง Gold คำอ่านไทย Prince

Theres a mountain and its mighty high
(แดร์ ซา เม๊าเท่น แอนด์ อิทซ ไมทอิ ไฮฮ)
U cannot see the top unless u fly
(ยู แคนน็อท ซี เดอะ ท๊อพ อันเล๊ซ ยู ฟลาย)
And theres a molehill of proven ground
(แอนด์ แดร์ ซา molehill อ็อฝ พรูฝเอ็น กราวนด์)
There aint no where 2 go if u hang around
(แดร์ เอน โน แวร์ 2 โก อิ๊ฟ ยู แฮง อะราวนฺดฺ)
Everybody wants 2 sell whats already been sold
(เอวี่บอดี้ ว้อนท 2 เซลล์ ว๊อท ออลเร๊ดี้ บีน โซลด)
Everybody wants 2 tell whats already been told
(เอวี่บอดี้ ว้อนท 2 เทลล ว๊อท ออลเร๊ดี้ บีน โทลด)
Whats the use of money if u aint gonna break the mold?
(ว๊อท ดิ ยู๊ส อ็อฝ มั๊นนี่ อิ๊ฟ ยู เอน กอนนะ เบร๊ค เดอะ โมลด์)
Even at the center of fire there is cold
(อี๊เฝ่น แอ็ท เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ ไฟเออะร แดร์ อีส โคลด์)
All that glitters aint gold
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์)
All that glitters aint gold, mmm
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์ , อึม)

Theres an ocean of despair
(แดร์ แอน โอ๊เชี่ยน อ็อฝ ดิซแพ)
There are people livin there
(แดร์ อาร์ พี๊เพิ่ล ลีฝอิน แดร์)
Theyre unhappy each and every day
(เดรว อันแฮพพิ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
But hell is not fashion so what u tryin 2 say?
(บั๊ท เฮ็ลล อีส น็อท แฟ๊ชั่น โซ ว๊อท ยู ทายอิน 2 เซย์)

Everybody wants 2 sell whats already been sold
(เอวี่บอดี้ ว้อนท 2 เซลล์ ว๊อท ออลเร๊ดี้ บีน โซลด)
Everybody wants 2 tell whats already been told
(เอวี่บอดี้ ว้อนท 2 เทลล ว๊อท ออลเร๊ดี้ บีน โทลด)
Whats the use of money if u aint gonna break the mold?
(ว๊อท ดิ ยู๊ส อ็อฝ มั๊นนี่ อิ๊ฟ ยู เอน กอนนะ เบร๊ค เดอะ โมลด์)
Even at the center of fire there is cold
(อี๊เฝ่น แอ็ท เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ ไฟเออะร แดร์ อีส โคลด์)
All that glitters aint gold, no no
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์ , โน โน)
All that glitters aint gold, no no
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์ , โน โน)

Theres a lady, 99 years old
(แดร์ ซา เล๊ดี้ , 99 เยียร์ โอลด์)
If she led a good life, heaven takes her soul
(อิ๊ฟ ชี เล็ด อะ กู๊ด ไล๊ฟ , เฮ๊ฝเฝ่น เท้ค เฮอ โซล)
Now thats a theory and if u dont wanna know
(นาว แด้ท ซา ธีโอรี่ แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ วอนนา โนว์)
Step aside and make a way 4 those who want 2 go
(สเท็พ อะไซ๊ดฺ แอนด์ เม้ค เก เวย์ 4 โฑส ฮู ว้อนท 2 โก)

Everybody wants 2 sell whats already been sold [sold]
(เอวี่บอดี้ ว้อนท 2 เซลล์ ว๊อท ออลเร๊ดี้ บีน โซลด [ โซลด ])
Everybody wants 2 tell whats already been told [told]
(เอวี่บอดี้ ว้อนท 2 เทลล ว๊อท ออลเร๊ดี้ บีน โทลด [ โทลด ])
Whats the use of bein young if u aint gonna get old? [old]
(ว๊อท ดิ ยู๊ส อ็อฝ บีนโพล ยัง อิ๊ฟ ยู เอน กอนนะ เก็ท โอลด์ [ โอลด์ ])
Even at the center of fire there is cold [cold]
(อี๊เฝ่น แอ็ท เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ ไฟเออะร แดร์ อีส โคลด์ [ โคลด์ ])
All that glitters [glitters] aint gold, no no no no no
(ออล แดท กลีทเทอะ [ กลีทเทอะ ] เอน โกลด์ , โน โน โน โน โน)
All that glitters aint gold
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์)
Alright
(ออลไร๊ท)

All that glitters, all that glitters, all that glitters.. aint gold
(ออล แดท กลีทเทอะ , ออล แดท กลีทเทอะ , ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์)

Na na na na na na na [gold {x4}]
(นา นา นา นา นา นา นา [ โกลด์ {x4} ])
Na na na na na na na [gold {x4}]
(นา นา นา นา นา นา นา [ โกลด์ {x4} ])
Gold, gold, gold
(โกลด์ , โกลด์ , โกลด์)
All that glitters aint gold, gold, gold
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์ , โกลด์ , โกลด์)
All that glitters aint gold, gold, gold [na na na na na na na]
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์ , โกลด์ , โกลด์ [ นา นา นา นา นา นา นา ])
All that glitters aint gold, gold, gold [na na na na na na na]
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์ , โกลด์ , โกลด์ [ นา นา นา นา นา นา นา ])
All that glitters aint gold, oh
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์ , โอ)
Oh yeah
(โอ เย่)
1 2.. 1 2 3, lets go!
(1 2 1 2 3 , เล็ท โก !)

[na na na na na na na] {repeat}
([ นา นา นา นา นา นา นา ] {รีพี๊ท })

U are now an official member of the new power generation
(ยู อาร์ นาว แอน อ๊อฟิซเชี่ยล เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ นิว พ๊าวเว่อร์ เจเนอะเรฌัน)
Welcome 2 the dawn
(เว้ลคั่ม 2 เดอะ ดอว์น)

All that glitters aint gold [gold] {repeat & loop}
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์ [ โกลด์ ] {รีพี๊ท & ลูพ })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gold คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น