เนื้อเพลง Hawkmoon 269 คำอ่านไทย U2

Like a desert needs rain
(ไล๊ค เก เดสเสิร์ท นี๊ด เรน)
Like a town needs a name
(ไล๊ค เก ทาวน์ นี๊ด ซา เนม)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)

Like a drifter needs a room
(ไล๊ค เก ดรีฟเทอะ นี๊ด ซา รูม)
Hawkmoon
(Hawkmoon)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)

Like a rhythm unbroken
(ไล๊ค เก ริธึ่ม อันบโรเค็น)
Like drums in the night
(ไล๊ค ดรัม ซิน เดอะ ไน๊ท)
Like sweet soul music
(ไล๊ค สวี้ท โซล มิ๊วสิค)
Like sunlight
(ไล๊ค ซันไลท์)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)

Like coming home
(ไล๊ค คัมอิง โฮม)
And you don’t know where you’ve been
(แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ แวร์ ยู๊ฟ บีน)
Like black coffee
(ไล๊ค แบล๊ค คีอฟฟี่)
Like nicotine
(ไล๊ค นีคโอะทีน)
I need your love [I need your love]
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ [ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ ])
I need your love [I need your love]
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ [ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ ])
I need your love [I need your love]
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ [ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ ])

When the night has no end
(เว็น เดอะ ไน๊ท แฮ็ส โน เอ็นด)
And the day yet to begin
(แอนด์ เดอะ เดย์ เย๊ท ทู บีกิน)
As the room spins around
(แอส เดอะ รูม สพิน อะราวนฺดฺ)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)

Like a Phoenix rising needs a holy tree
(ไล๊ค เก ฟี๊หนิกซ์ ไรสอิง นี๊ด ซา โฮ๊ลี่ ทรี)
Like the sweet revenge of a bitter enemy
(ไล๊ค เดอะ สวี้ท รีเฝ้นจ อ็อฝ อะ บิ๊ทเท่อร์ เอ๊นนิมี่)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)

Like the hot needs the sun
(ไล๊ค เดอะ ฮอท นี๊ด เดอะ ซัน)
Like honey on her tongue
(ไล๊ค ฮั๊นนี่ ออน เฮอ ทั๊ง)
Like the muzzle of a gun
(ไล๊ค เดอะ มัซเซิล อ็อฝ อะ กัน)
Like oxygen
(ไล๊ค อ๊อกซีเจ้น)
I need your love [I need your love]
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ [ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ ])
I need your love [I need your love]
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ [ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ ])
I need your love [I need your love]
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ [ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ ])

When the night has no end
(เว็น เดอะ ไน๊ท แฮ็ส โน เอ็นด)
And the day yet to begin
(แอนด์ เดอะ เดย์ เย๊ท ทู บีกิน)
As the room spins around
(แอส เดอะ รูม สพิน อะราวนฺดฺ)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)

I need your love…
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)
[Repeat 9 times]
([ รีพี๊ท 9 ไทม์ ])

Like thunder needs rain
(ไล๊ค ธั๊นเด้อร์ นี๊ด เรน)
Like a preacher needs pain
(ไล๊ค เก พิทเชอร์ นี๊ด เพน)
Like tongues of flame
(ไล๊ค ทั๊ง อ็อฝ เฟลม)
Like a sheet stained
(ไล๊ค เก ฌีท สเทน)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)

Like a needle needs a vein
(ไล๊ค เก นี๊ดเดิ้ล นี๊ด ซา เฝน)
Like someone to blame
(ไล๊ค ซัมวัน ทู เบลม)
Like a thought unchained
(ไล๊ค เก ธอท อันเชน)
Like a runaway train
(ไล๊ค เก รันนาเวย์ เทรน)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)

I need your love…
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)
[Repeat 7 times]
([ รีพี๊ท 7 ไทม์ ])

Like faith needs a doubt
(ไล๊ค เฟท นี๊ด ซา เดาท)
Like a freeway out
(ไล๊ค เก ฟรีเวย์ เอ๊าท)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)

Like powder needs a spark
(ไล๊ค พ๊าวเด้อร์ นี๊ด ซา สพ๊าร์ค)
Like lies need the dark
(ไล๊ค ไล นี๊ด เดอะ ด๊าร์ค)
I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)

In the heart of the heat of the love
(อิน เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ ลัฝ)
In the heart of the heat of the love…
(อิน เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ ลัฝ)
[Repeat until end]
([ รีพี๊ท อันทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hawkmoon 269 คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น