เนื้อเพลง Lying From You คำอ่านไทย Linkin Park

When I pretend everything is what I want it to be
(ฮเว็น นาย พริเทนด เอ๊วี่ติง อีส ฮว็อท ไอ ว็อนท ดิธ ทู บี)
I look exactly like what you had always wanted to see
(ไอ ลุค เอ็กแสคทลิ ไลค ฮว็อท ยู แฮ็ด ออลเว ว็อนท ทู ซี)
When I pretend, I can’t forget about the criminal I am
(ฮเว็น นาย พริเทนด , ไอ แค็นท เฟาะเกท อะเบาท เดอะ ครีมอิแน็ล ไอ แอ็ม)
Stealing second after second just cause I know I can but
(สติลลิงเซคอันด อาฟเทอะ เซคอันด จัซท คอส ไอ โน ไอ แค็น บัท)
I can’t pretend this is the way it’ll stay I’m just
(ไอ แค็นท พริเทนด ที ซิส เดอะ เว อิว ซเท แอม จัซท)
[trying to bend the truth]
([ ทไรอิง ทู เบ็นด เดอะ ทรูธ ])
I can’t pretend I’m who you want me to be, so I’m
(ไอ แค็นท พริเทนด แอม ฮู ยู ว็อนท มี ทู บี , โซ แอม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[Lying my way from you]
([ ลายยิง ไม เว ฟร็อม ยู ])
No no turning back now
(โน โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[I wanna be pushed aside so let me go]
([ ไอ วอนนา บี พุฌ อะไซด โซ เล็ท มี โก ])
No no turning back now
(โน โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[Let me take back my life,I’d rather be all alone]
([ เล็ท มี เทค แบ็ค ไม ไลฟ , อาย ราฑเออะ บี ออล อะโลน ])
No turning back now
(โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[Anywhere on my own cause I can see]
([ เอนอิฮแว ออน ไม โอน คอส ไอ แค็น ซี ])
No no turning back now
(โน โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[The very worst part of you is me]
([ เดอะ เฝริ เวิซท พาท อ็อฝ ยู อีส มี ])

I remember what they taught to me
(ไอ ริเมมเบอะ ฮว็อท เฑ ทอท ทู มี)
Remember condescending talk of who I ought to be
(ริเมมเบอะ คอนดิเซนดิง ทอค อ็อฝ ฮู ไอ อ๊อธ ทู บี)
Remember listening to all of that and this again
(ริเมมเบอะ ลิเซินนิง ทู ออล อ็อฝ แดท แอ็นด ที อะเกน)
So I pretended up a person who was fittin’ in
(โซ ไอ พริเทนด อัพ อะ เพ๊อร์ซั่น ฮู วอส ฟิทดินอิน)
And now you think this person really is me and I’m
(แอ็นด เนา ยู ธิงค ที เพ๊อร์ซั่น ริแอ็ลลิ อีส มี แอ็นด แอม)
[Trying to bend the truth]
([ ทไรอิง ทู เบ็นด เดอะ ทรูธ ])
But the more I push the more I’m pulling away ’cause I’m
(บัท เดอะ โม ไอ พุฌ เดอะ โม แอม พลูลิง อะเว คอส แอม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[Lying my way from you]
([ ลายยิง ไม เว ฟร็อม ยู ])
No no turning back now
(โน โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[I wanna be pushed aside so let me go]
([ ไอ วอนนา บี พุฌ อะไซด โซ เล็ท มี โก ])
[adsense]
No no turning back now
(โน โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[Let me take back my life I’d rather be all alone]
([ เล็ท มี เทค แบ็ค ไม ไลฟ อาย ราฑเออะ บี ออล อะโลน ])
No turning back now
(โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[Anywhere on my own cause I can see]
([ เอนอิฮแว ออน ไม โอน คอส ไอ แค็น ซี ])
No no turning back now
(โน โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[The very worst part of you]
([ เดอะ เฝริ เวิซท พาท อ็อฝ ยู ])
[The very worst part of you is ME]
([ เดอะ เฝริ เวิซท พาท อ็อฝ ยู อีส มี ])

This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
(ที อีสซึ่น ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู บี , ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ฮว็อท ไอ เซ็ด วูด)
have you running from me
(แฮ็ฝ ยู รันนิง ฟร็อม มี)
Like This
(ไลค ที)
This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
(ที อีสซึ่น ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู บี , ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ฮว็อท ไอ เซ็ด วูด)
have you running from me
(แฮ็ฝ ยู รันนิง ฟร็อม มี)
Like This
(ไลค ที)
This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
(ที อีสซึ่น ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู บี , ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ฮว็อท ไอ เซ็ด วูด)
have you running from me
(แฮ็ฝ ยู รันนิง ฟร็อม มี)
Like This
(ไลค ที)
This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
(ที อีสซึ่น ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู บี , ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ฮว็อท ไอ เซ็ด วูด)
have you running from me
(แฮ็ฝ ยู รันนิง ฟร็อม มี)
Like This
(ไลค ที)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[You]
([ ยู ])
No turning back now
(โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[I wanna be pushed aside so let me go]
([ ไอ วอนนา บี พุฌ อะไซด โซ เล็ท มี โก ])
No no turning back now
(โน โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[Let me take back my life I’d rather be all alone]
([ เล็ท มี เทค แบ็ค ไม ไลฟ อาย ราฑเออะ บี ออล อะโลน ])
No turning back now
(โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[Anywhere on my own cause I can see]
([ เอนอิฮแว ออน ไม โอน คอส ไอ แค็น ซี ])
No no turning back now
(โน โน เทินนิง แบ็ค เนา)
[The very worst part of you]
([ เดอะ เฝริ เวิซท พาท อ็อฝ ยู ])
[The very worst part of you is me]
([ เดอะ เฝริ เวิซท พาท อ็อฝ ยู อีส มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lying From You คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น