เนื้อเพลง Another Me ‘in Lack’ech’ คำอ่านไทย Epica

If you search for enrichment
(อิ๊ฟ ยู เซิร์ช ฟอร์ เอ็นรีชเม็นท)
And injure others
(แอนด์ อิ๊นเจอร์ อ๊อเธ่อร์)
Earning more that you can spend
(เออนิงส โม แดท ยู แคน สเพ็นด)
You’ll pass the borders
(โยว เพซ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ)

When you think you’ve succeeded
(เว็น ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ ซัคซี๊ด)
But something’s missing
(บั๊ท ซัมติง มีซซิง)
Means you have been defeated
(มีน ยู แฮ็ฝ บีน ดีฟี๊ท)
By greed, your weakness
(บาย กรี๊ด , ยุร วีคเน็ซ)

This fantasy is not enough for me
(ดิส แฟนทะซิ อีส น็อท อีน๊าฟ ฟอร์ มี)
I want it, I’ll take it away from you
(ไอ ว้อนท ดิธ , แอล เท้ค อิท อะเวย์ ฟรอม ยู)
Your misery that softly incites me
(ยุร มีสริ แดท ซอฟทลิ อินไซท มี)
All I do is using, abusing you
(ออล ไอ ดู อีส ยูสซิง , แอบบิวซิง ยู)

Life is often miserable
(ไล๊ฟ อีส อ๊อฟเฟ่น มิเซอร์เรเบิล)
In the search for happiness
(อิน เดอะ เซิร์ช ฟอร์ แฮพพิเน็ซ)
The power so desirable
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ โซ desirable)
They bring so much distress
(เด บริง โซ มัช ดิสเทรสส)

Life is often pitiful
(ไล๊ฟ อีส อ๊อฟเฟ่น พีทอิฟุล)
In the search for blessedness
(อิน เดอะ เซิร์ช ฟอร์ พาสแน๊ต)
If we weren’t so insatiable
(อิ๊ฟ วี เวินท์ โซ อินเซเทียอเบิล)
There would be much more than less
(แดร์ เวิด บี มัช โม แฑ็น เลซ)

When you think you’ve succeeded
(เว็น ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ ซัคซี๊ด)
But something’s missing
(บั๊ท ซัมติง มีซซิง)
Means you have been defeated
(มีน ยู แฮ็ฝ บีน ดีฟี๊ท)
By greed, your weakness
(บาย กรี๊ด , ยุร วีคเน็ซ)

If you search for enrichment
(อิ๊ฟ ยู เซิร์ช ฟอร์ เอ็นรีชเม็นท)
And injure others
(แอนด์ อิ๊นเจอร์ อ๊อเธ่อร์)
Earning more that you can spend
(เออนิงส โม แดท ยู แคน สเพ็นด)
You’ll pass the borders
(โยว เพซ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ)

I cannot see why you’d be another me
(ไอ แคนน็อท ซี วาย ยูต บี อะน๊าเทร่อร์ มี)

When you think you’ve succeeded
(เว็น ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ ซัคซี๊ด)
But something’s missing
(บั๊ท ซัมติง มีซซิง)
Means you have been defeated
(มีน ยู แฮ็ฝ บีน ดีฟี๊ท)
By greed, your weakness
(บาย กรี๊ด , ยุร วีคเน็ซ)

I just take care of myself and no-one else
(ไอ จั๊สท เท้ค แคร์ อ็อฝ ไมเซลฟ แอนด์ โน วัน เอ๊ลส)

This fantasy is not enough for me
(ดิส แฟนทะซิ อีส น็อท อีน๊าฟ ฟอร์ มี)
I want it, I’ll take it away from you
(ไอ ว้อนท ดิธ , แอล เท้ค อิท อะเวย์ ฟรอม ยู)
Your misery that softly incites me
(ยุร มีสริ แดท ซอฟทลิ อินไซท มี)
All I do is using, abusing you
(ออล ไอ ดู อีส ยูสซิง , แอบบิวซิง ยู)

Life is often cynical
(ไล๊ฟ อีส อ๊อฟเฟ่น ซีนอิแค็ล)
In the search for hopefulness
(อิน เดอะ เซิร์ช ฟอร์ โฮพฟุลเน็ซ)
We’re only wanting more and more,
(เวอ โอ๊นลี่ วอนทิง โม แอนด์ โม ,)
So we got into this mess
(โซ วี ก็อท อิ๊นทู ดิส เมซ)

When you think you’ve succeeded
(เว็น ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ ซัคซี๊ด)
But something’s missing
(บั๊ท ซัมติง มีซซิง)
Means you have been defeated
(มีน ยู แฮ็ฝ บีน ดีฟี๊ท)
By greed, your weakness
(บาย กรี๊ด , ยุร วีคเน็ซ)

If you search for enrichment
(อิ๊ฟ ยู เซิร์ช ฟอร์ เอ็นรีชเม็นท)
And injure others
(แอนด์ อิ๊นเจอร์ อ๊อเธ่อร์)
Earning more that you can spend
(เออนิงส โม แดท ยู แคน สเพ็นด)
You’ll pass the borders
(โยว เพซ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ)

I cannot see why you’d be another me
(ไอ แคนน็อท ซี วาย ยูต บี อะน๊าเทร่อร์ มี)

When you think you’ve succeeded
(เว็น ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ ซัคซี๊ด)
But something’s missing
(บั๊ท ซัมติง มีซซิง)
Means you have been defeated
(มีน ยู แฮ็ฝ บีน ดีฟี๊ท)
By greed, your weakness
(บาย กรี๊ด , ยุร วีคเน็ซ)

I just take care of myself and no-one else
(ไอ จั๊สท เท้ค แคร์ อ็อฝ ไมเซลฟ แอนด์ โน วัน เอ๊ลส)

All that you’ve taken from others
(ออล แดท ยู๊ฟ เทคเอ็น ฟรอม อ๊อเธ่อร์)
Will be taken from you
(วิล บี เทคเอ็น ฟรอม ยู)
All that your dissonance smothers
(ออล แดท ยุร ดีซโซะแน็นซ ซมัฑเออะ)
Will then come back to you
(วิล เด็น คัม แบ็ค ทู ยู)
Whatever happens tomorrow, and whatever you do
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น ทูม๊อโร่ว , แอนด์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
Just keep in mind, that the source and end is you
(จั๊สท คี๊พ อิน ไมนด์ , แดท เดอะ ซ๊อร์ซ แอนด์ เอ็นด อีส ยู)

When you think you’ve succeeded
(เว็น ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ ซัคซี๊ด)
But something’s missing
(บั๊ท ซัมติง มีซซิง)
Means you have been defeated
(มีน ยู แฮ็ฝ บีน ดีฟี๊ท)
By greed, your weakness
(บาย กรี๊ด , ยุร วีคเน็ซ)

If you search for enrichment
(อิ๊ฟ ยู เซิร์ช ฟอร์ เอ็นรีชเม็นท)
And injure others
(แอนด์ อิ๊นเจอร์ อ๊อเธ่อร์)
Earning more that you can spend
(เออนิงส โม แดท ยู แคน สเพ็นด)
You’ll pass the borders
(โยว เพซ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ)

I cannot see why you’d be another me
(ไอ แคนน็อท ซี วาย ยูต บี อะน๊าเทร่อร์ มี)

When you think you’ve succeeded
(เว็น ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ ซัคซี๊ด)
But something’s missing
(บั๊ท ซัมติง มีซซิง)
Means you have been defeated
(มีน ยู แฮ็ฝ บีน ดีฟี๊ท)
By greed, your weakness
(บาย กรี๊ด , ยุร วีคเน็ซ)

I just take care of myself and no-one else
(ไอ จั๊สท เท้ค แคร์ อ็อฝ ไมเซลฟ แอนด์ โน วัน เอ๊ลส)

This fantasy is not enough for me
(ดิส แฟนทะซิ อีส น็อท อีน๊าฟ ฟอร์ มี)
I want it, I’ll take it away from you
(ไอ ว้อนท ดิธ , แอล เท้ค อิท อะเวย์ ฟรอม ยู)
Your misery that softly incites me
(ยุร มีสริ แดท ซอฟทลิ อินไซท มี)
All I do is using, abusing you
(ออล ไอ ดู อีส ยูสซิง , แอบบิวซิง ยู)

Never finding fulfilment, the source and end is you
(เน๊เฝ่อร์ ไฟนดิง ฟุลฟีลเม็นท , เดอะ ซ๊อร์ซ แอนด์ เอ็นด อีส ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Me ‘in Lack’ech’ คำอ่านไทย Epica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น