เนื้อเพลง Big Calm คำอ่านไทย Morcheeba

Nosaj the Great :
(Nosaj เดอะ เกรท :)

Trapped in the skies
(แทร๊พ อิน เดอะ สกาย)
What am I to do
(ว๊อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
Brothers from another planet
(บร๊าเท่อรํ ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ แพล๊เหน็ท)
Y’all know the truth
(ยอล โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
Papa was a Rolling Stone
(พาพ่า วอส ซา โรลลิง สโทน)
N*gga Never [brouh!!]
(เอ็น *gga เน๊เฝ่อร์ [ brouh ! ! ])
Things I used to do with her I now do alone
(ทริง ซาย ยู๊ส ทู ดู วิธ เฮอ ไอ นาว ดู อะโลน)
Never blizzard
(เน๊เฝ่อร์ บลีสเสิด)
Freako, now leaning on towers I roam
(Freako , นาว ลีนอิง ออน เท๊าเว่อร์ ซาย โรม)
You fell with watching [?]
(ยู เฟ็ล วิธ วัทชิง [ ])
Makes these pigs think my styles be drones, ah [?]
(เม้ค ฑิส พิก ทริ๊งค มาย สไทล์ บี ดโรน , อา [ ])
F*ck that bullsh*t
(เอฟ *ck แดท bullsh*ที)
Rather walk alone
(ร๊าเธ่อร์ ว๊อล์ค อะโลน)
N*gga standing on the verge of
(เอ็น *gga ซแทนดิง ออน เดอะ เฝ๊อร์จ อ็อฝ)
You know the song
(ยู โนว์ เดอะ ซ็อง)

Super rocket, Nosaj the Great,
(ซู๊เพ้อร์ ร๊อคเค๊ต , Nosaj เดอะ เกรท ,)
And morcheeba
(แอนด์ morcheeba)
How much more can you take
(ฮาว มัช โม แคน ยู เท้ค)
It’s
(อิทซ)
Te-te-te-te-terrible,
(Te te te te เท๊อริเบิ้ล ,)
Te-te-te-te-terrible,
(Te te te te เท๊อริเบิ้ล ,)
It’s morcheeba
(อิทซ morcheeba)
Super my rocket, brothers from another planet
(ซู๊เพ้อร์ มาย ร๊อคเค๊ต , บร๊าเท่อรํ ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ แพล๊เหน็ท)
Y’all know the truth
(ยอล โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
It’s morcheeba
(อิทซ morcheeba)
Super my rocket brothers from another planet
(ซู๊เพ้อร์ มาย ร๊อคเค๊ต บร๊าเท่อรํ ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ แพล๊เหน็ท)
Y’all know the truth
(ยอล โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)

Super my rocket, Nosaj the Great,
(ซู๊เพ้อร์ มาย ร๊อคเค๊ต , Nosaj เดอะ เกรท ,)
And morcheeba
(แอนด์ morcheeba)
How much more can you take
(ฮาว มัช โม แคน ยู เท้ค)
It’s
(อิทซ)
Te-te-te-te-terrible,
(Te te te te เท๊อริเบิ้ล ,)
Te-te-te-te-terrible,
(Te te te te เท๊อริเบิ้ล ,)

On our way to the moon
(ออน เอ๊า เวย์ ทู เดอะ มูน)
Te-te-te-te-te-terrible,
(Te te te te te เท๊อริเบิ้ล ,)
Te-te-te-te-te-terrible,
(Te te te te te เท๊อริเบิ้ล ,)

On our way to the moon
(ออน เอ๊า เวย์ ทู เดอะ มูน)
Te-te-te-te-te-terrible,
(Te te te te te เท๊อริเบิ้ล ,)
Te-te-te-te-te-terrible,
(Te te te te te เท๊อริเบิ้ล ,)

Te-te-te-te-te-terrible,
(Te te te te te เท๊อริเบิ้ล ,)
Te-te-te-te-te-terrible,
(Te te te te te เท๊อริเบิ้ล ,)

It’s morcheeba and a spaceship sighted
(อิทซ morcheeba แอนด์ อะ สเปรสชิพ ไซ๊ท)
It’s morcheeba and a spaceship sighted
(อิทซ morcheeba แอนด์ อะ สเปรสชิพ ไซ๊ท)
It’s morcheeba and a spaceship sighted
(อิทซ morcheeba แอนด์ อะ สเปรสชิพ ไซ๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Calm คำอ่านไทย Morcheeba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น