เนื้อเพลง The Industry Is Punks คำอ่านไทย Tech N9ne

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
He won’t play me on radio cause they be on
(ฮี ว็อนท เพลย์ มี ออน เร๊ดิโอ ค๊อส เด บี ออน)
Punk sh*t daily on, industry’s a shady one
(พรัค ฌะ *ที เด๊ลี่ ออน , อิ๊นดัสทรี่ ซา เฌดอิ วัน)
[Repeat 4x]
([ รีพี๊ท 4x ])

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Don’t nobody wanna deal with a n*gga that got it together
(ด้อนท์ โนบอดี้ วอนนา ดีล วิธ อะ เอ็น *gga แดท ก็อท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์)
For real and even think his own thoughts
(ฟอร์ เรียล แอนด์ อี๊เฝ่น ทริ๊งค ฮิส โอว์น ธอท)
Everybody wanna do what everybody else doing the copy cat is what
(เอวี่บอดี้ วอนนา ดู ว๊อท เอวี่บอดี้ เอ๊ลส ดูอิง เดอะ ค๊อพพี่ แค๊ท อีส ว๊อท)
They been taught, Imma get in the brain of the lame
(เด บีน ทอท , แอมมา เก็ท อิน เดอะ เบรน อ็อฝ เดอะ เลม)
I contain pain and imma give it to the rap game
(ไอ คอนเทน เพน แอนด์ แอมมา กี๊ฝ อิท ทู เดอะ แร็พ เกม)
The way you’re doing it the way you’re persuing it you’re
(เดอะ เวย์ ยัวร์ ดูอิง อิท เดอะ เวย์ ยัวร์ persuings อิท ยัวร์)
Gonna ruin it villain it’s a god damn shame.
(กอนนะ รูอิน หนิด ฝีลลิน อิทซ ซา ก๊อด แดมนํ เชม)

Are you ready for the real here we go now,
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เรียล เฮียร วี โก นาว ,)
Most on the radio can’t flow now,
(โมซท ออน เดอะ เร๊ดิโอ แค็นท โฟลว์ นาว ,)
Everyday I gotta cut the radio down
(เอวี่เดย์ ไอ กอททะ คัท เดอะ เร๊ดิโอ เดาน)
Sound like another pac or an O-Town
(ซาวน์ด ไล๊ค อะน๊าเทร่อร์ แพค ออ แอน โอ ทาวน์)
You can’t have a contest or a show down
(ยู แค็นท แฮ็ฝ อะ ค๊อนเทสทํ ออ รา โชว์ เดาน)
When two cats got the same kind of flow sound
(เว็น ทู แค๊ท ก็อท เดอะ เซม ไคนด์ อ็อฝ โฟลว์ ซาวน์ด)
Tecca Nina I’m coming to put the mo down
(Tecca นี้นา แอม คัมอิง ทู พุท เดอะ โม เดาน)
Run up in the record label with a four pound
(รัน อั๊พ อิน เดอะ เร๊คขอร์ด เล๊เบ้ล วิธ อะ โฟ เพานด)

Am I too versatile cursed to drown in the bowels
(แอ็ม ไอ ทู เฝอซะทิล เคอร์ส ทู ดราวน อิน เดอะ เบาเอ็ลส)
Of the earth man I’ll be first to growl and burst out the vowels
(อ็อฝ ดิ เอิร์ทร แมน แอล บี เฟิร์สท ทู กเราล แอนด์ เบิ๊ร์สท เอ๊าท เดอะ เฝาเอ็ล)
Of the original murderist verse out the mouth
(อ็อฝ ดิ ออริจินัล murderist เฝิซ เอ๊าท เดอะ เม๊าธ)
Big Tech N9ne’s gonna be the one running the race
(บิ๊ก ทิค N9nes กอนนะ บี ดิ วัน รันนิง เดอะ เร้ซ)
That’s real I’m speaking to everyone in the place
(แด้ท เรียล แอม ซพีคอิง ทู เอ๊วี่วัน อิน เดอะ เพลส)
I can deal with you don’t like the drum
(ไอ แคน ดีล วิธ ยู ด้อนท์ ไล๊ค เดอะ ดรัม)
And the bass if you can deal with a mother f*cking gun in your face
(แอนด์ เดอะ แบ็ซ อิ๊ฟ ยู แคน ดีล วิธ อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง กัน อิน ยุร เฟซ)

I can’t get with it, record labels and the industry is sick with it
(ไอ แค็นท เก็ท วิธ อิท , เร๊คขอร์ด เล๊เบ้ล แซน ดิ อิ๊นดัสทรี่ อีส ซิ๊ค วิธ อิท)
P.D.’s some really don’t know a hit for sh*t
(พี ดี เอส ซัม ริแอ็ลลิ ด้อนท์ โนว์ อะ ฮิท ฟอร์ ฌะ *ที)
Kick the b*tch if you diss my hit, you might get pistol whipped
(คิ๊ค เดอะ บี *tch อิ๊ฟ ยู ดิซ มาย ฮิท , ยู ไมท เก็ท พิ๊สท่อล วิพชฺ)
Catch’em in the hall, hitt’em in the jaw
(Catchem อิน เดอะ ฮอลล์ , hittem อิน เดอะ จอ)
Give it to the fans they can get it all
(กี๊ฝ อิท ทู เดอะ แฟน เด แคน เก็ท ดิธ ดอร์)
Cause the industry is punks, Tech I’m ready to get krunk
(ค๊อส ดิ อิ๊นดัสทรี่ อีส พรัค , ทิค แอม เร๊ดี้ ทู เก็ท krunk)
I’m comin’ to straight dump with a pump
(แอม คัมอิน ทู สเทร๊ท ดั๊มพ วิธ อะ พั๊มพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Repeat 4x]
([ รีพี๊ท 4x ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
How many 2 pacs and JZ’s and Master P’s can they conceive?
(ฮาว เมนอิ 2 แพค แซน JZs แซน ม๊าสเต้อร์ Ps แคน เด ค็อนซีฝ)
Don’t they know a few gloc’s 380’s and master keys will make’em bleed
(ด้อนท์ เด โนว์ อะ ฟิว glocs 380s แซน ม๊าสเต้อร์ คีย์ วิล เมกคิง บลีด)
How you gonna say black people won’t listen to this or don’t listen to that
(ฮาว ยู กอนนะ เซย์ แบล๊ค พี๊เพิ่ล ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู ดิส ออ ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู แดท)
Like saying a fool can slang cane a fool can gang bang but never will get hit with a gat
(ไล๊ค เซอิง อะ ฟูล แคน ซแล็ง แคน อะ ฟูล แคน แก๊ง แบง บั๊ท เน๊เฝ่อร์ วิล เก็ท ฮิท วิธ อะ แกท)

You better get your story straight cause I ain’t no devil for real
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ยุร สท๊อรี่ สเทร๊ท ค๊อส ไอ เอน โน เด๊ฝิ้ล ฟอร์ เรียล)
I’m a rebel for real that Tech N9ne is on some other level for real
(แอม มา เร๊เบ่ล ฟอร์ เรียล แดท ทิค N9ne อีส ออน ซัม อ๊อเธ่อร์ เล๊เฝ่ล ฟอร์ เรียล)
You’re a pebble to real n*ggas songs like Psycho B*tch and Real Killer
(ยัวร์ อะ เพบเบิล ทู เรียล เอ็น *ggas ซ็อง ไล๊ค ไซโคะ บี *tch แอนด์ เรียล คีลเลอะ)
Einstein n*gga that’s a mill stealer the idiots say black folk won’t feel us
(แอนสไต เอ็น *gga แด้ท ซา มิลล์ สตีเลอร์ ดิ อี๊เดียท เซย์ แบล๊ค โฟล้ค ว็อนท ฟีล อัซ)

What you think we dumb? Do we all gotta run when the heat come?
(ว๊อท ยู ทริ๊งค วี ดัมบ ดู วี ออล กอททะ รัน เว็น เดอะ ฮีท คัม)
Showing original tongue it’ll be fun but the mother f*ckers want the bums
(โชว์วิง ออริจินัล ทั๊ง อิว บี ฟัน บั๊ท เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers ว้อนท เดอะ บัม)
And the weak ones Suge Knight punked
(แอนด์ เดอะ วี๊ค วัน Suge ไนท พรัค)
The industry quick that’s because most the industry’s b*tch n*gga
(ดิ อิ๊นดัสทรี่ ควิค แด้ท บิคอส โมซท ดิ อิ๊นดัสทรี่ บี *tch เอ็น *gga)
I’m a man I don’t be running from nobody we deal with n*ggas who trippin’ and giving us sh*t
(แอม มา แมน นาย ด้อนท์ บี รันนิง ฟรอม โนบอดี้ วี ดีล วิธ เอ็น *ggas ฮู ทริพพิน แอนด์ กีฝวิง อัซ ฌะ *ที)

Radio won’t play the unk fay thought they wanted rap
(เร๊ดิโอ ว็อนท เพลย์ ดิ unk เฟ ธอท เด ว้อนท แร็พ)
To advance but they ont day when I die imma aunt hay
(ทู แอดฝ๊านซ บั๊ท เด ont เดย์ เว็น นาย ดาย แอมมา อั๊นท เฮ)
Every industry faggot who giving money to an unk pay
(เอ๊เฝอร์รี่ อิ๊นดัสทรี่ แฟกกัท ฮู กีฝวิง มั๊นนี่ ทู แอน unk เพย์)
Tech and Tekneko get people involved from KC to Mexico
(ทิค แอนด์ Tekneko เก็ท พี๊เพิ่ล อินโฝ๊ลฝ ฟรอม KC ทู เม๊กซีโค)
Strapped with that fat desert eagle run up on the industry
(สแตปชฺ วิธ แดท แฟท เดสเสิร์ท อี๊เกิ้ล รัน อั๊พ ออน ดิ อิ๊นดัสทรี่)
And let the heat go
(แอนด์ เล็ท เดอะ ฮีท โก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Repeat 4x]
([ รีพี๊ท 4x ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
You can look into my E.Y.E.’s and you can see why these
(ยู แคน ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อี วาย อี เอส แซน ยู แคน ซี วาย ฑิส)
Mother f*ckers don’t wanna see my steeze
(ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers ด้อนท์ วอนนา ซี มาย steeze)
Cause imma killa when lyricals come undone I do miracles
(ค๊อส แอมมา คิวลา เว็น ลีริแค็ล คัม อั๊นดัน ไอ ดู มิ๊ราเคิ่ล)
And I come from the kingdom of rumble drums
(แอนด์ ดาย คัม ฟรอม เดอะ คีงดัม อ็อฝ รัมเบิล ดรัม)
And hums become bumbles, I’m the one that begun the gun tongue get sprung
(แอนด์ ฮัม บีคัม bumbles , แอม ดิ วัน แดท บิกัน เดอะ กัน ทั๊ง เก็ท ซพรัง)
Got everyone comin’ in bundles
(ก็อท เอ๊วี่วัน คัมอิน อิน บั๊นเดิ้ล)

Act like a b*tch treated like a b*tch, act like a chump
(แอ๊คท ไล๊ค เก บี *tch ทรี๊ท ไล๊ค เก บี *tch , แอ๊คท ไล๊ค เก ชัมพ)
Treated like a chump when the funk jumps what you gonna want?
(ทรี๊ท ไล๊ค เก ชัมพ เว็น เดอะ ฟังค จั๊มพ ว๊อท ยู กอนนะ ว้อนท)
Ain’t gon want nothin’ industry punks you can run but ya can’t hide from the ride
(เอน ก็อน ว้อนท นอทติน อิ๊นดัสทรี่ พรัค ยู แคน รัน บั๊ท ยา แค็นท ไฮด์ ฟรอม เดอะ ไรด์)
You can say that it’s dope but I won’t buy it, you can think Tech 9
(ยู แคน เซย์ แดท อิทซ โดพ บั๊ท ไอ ว็อนท บาย อิท , ยู แคน ทริ๊งค ทิค 9)
Really won’t fly but I got a killer ear and a killer eye
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ฟลาย บั๊ท ไอ ก็อท ดา คีลเลอะ เอียร แอนด์ อะ คีลเลอะ อาย)

Def Jam take chances in my opinion, they give advances to the n*ggas
(เดฟ แจม เท้ค แช้นซํ ซิน มาย โอะพีนยัน , เด กี๊ฝ แอดฝ๊านซ ทู เดอะ เอ็น *ggas)
That’s really on universal loud laface, that’s some of my favorites
(แด้ท ริแอ็ลลิ ออน ยูนิเฝอแซ็ล เลาด laface , แด้ท ซัม อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท)
But the ones who call the shots most of ’em on some hater sh*t.
(บั๊ท ดิ วัน ฮู คอลลํ เดอะ ฌ็อท โมซท อ็อฝ เอ็ม ออน ซัม เฮเดอ ฌะ *ที)

That other sh*t, for ya mother sis or your brother b*tch
(แดท อ๊อเธ่อร์ ฌะ *ที , ฟอร์ ยา ม๊าเธ่อร์ ซิซ ออ ยุร บร๊าเท่อรํ บี *tch)
Not no lover lick, packing blackened fat and blubber sh*t
(น็อท โน ลัฝเออะ ลิค , แพคคิง บแล็คเค็น แฟท แอนด์ บลับเบอะ ฌะ *ที)
Yeah, the radio dead cause the industry is punks put the
(เย่ , เดอะ เร๊ดิโอ เด้ด ค๊อส ดิ อิ๊นดัสทรี่ อีส พรัค พุท เดอะ)
Double barrel to its foe head
(ดั๊บเบิ้ล บ๊าร์เรล ทู อิทซ โฟ เฮด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Repeat 8x]
([ รีพี๊ท 8x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Industry Is Punks คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น