เนื้อเพลง Hip Hop Police คำอ่านไทย Chamillionaire

[Intro:]
([ อินโทร : ])
Go, Go, Go, Go, Go, Go
(โก , โก , โก , โก , โก , โก)
Keep runnin’ homie
(คี๊พ รูนนิน โฮมี)
Go, Go, Go, Go, Go, Go
(โก , โก , โก , โก , โก , โก)
They on the trail
(เด ออน เดอะ ทเรล)
Go, Go, Go, Go, Go, Go
(โก , โก , โก , โก , โก , โก)
Keep runnin’ homie
(คี๊พ รูนนิน โฮมี)
Go, Go, Go, Go, Go, Go
(โก , โก , โก , โก , โก , โก)
They on the trail
(เด ออน เดอะ ทเรล)

[Chorus 1:]
([ ค๊อรัส 1 : ])
With so much drama in the industry
(วิธ โซ มัช ดร๊าม่า อิน ดิ อิ๊นดัสทรี่)
Hip Hop Police are listening
(ฮิพ ฮ็อพ โพลิ๊ซ อาร์ ลิเซินนิง)
Be careful or you’ll be history
(บี แค๊ร์ฟูล ออ โยว บี ฮิสทรี่)
Looks like another unsolved mystery
(ลุ๊ค ไล๊ค อะน๊าเทร่อร์ unsolved มิ๊สเทอรี่)
It’s murder, murder, murder
(อิทซ เม๊อร์เด้อร์ , เม๊อร์เด้อร์ , เม๊อร์เด้อร์)
Ah it’s murder, murder, murder
(อา อิทซ เม๊อร์เด้อร์ , เม๊อร์เด้อร์ , เม๊อร์เด้อร์)
Yeah it’s murder, murder, murder
(เย่ อิทซ เม๊อร์เด้อร์ , เม๊อร์เด้อร์ , เม๊อร์เด้อร์)
Somebody tell em it’s murder
(ซัมบอดี้ เทลล เอ็ม อิทซ เม๊อร์เด้อร์)
Murder was the case and they blamed me
(เม๊อร์เด้อร์ วอส เดอะ เค๊ส แอนด์ เด เบลม มี)

[Verse 1 – Chamillionaire:]
([ เฝิซ 1 Chamillionaire : ])
Officer I didn’t do it, you can’t blame me for this
(อ็อฟฟิสเซอะ ไอ ดิ๊นอิน ดู อิท , ยู แค็นท เบลม มี ฟอร์ ดิส)
Could you please loosen up the handcuffs on my wrists?
(เคิด ยู พลีซ ลูเซ็น อั๊พ เดอะ แฮนคัฟสฺ ออน มาย ริ๊ซท)
You can call me what you wanna but mayne I ain’t a snitch
(ยู แคน คอลลํ มี ว๊อท ยู วอนนา บั๊ท เมน ไอ เอน ดา สนิดชฺ)
No cooperation is exactly what you would get
(โน โคะออเพอะเรฌัน อีส เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยู เวิด เก็ท)
’til I talk to my lawyer, you get no reply
(ทิล ไอ ท๊อล์ค ทู มาย ล๊อเย่อร์ , ยู เก็ท โน รีพลาย)
You’ve obviously been watching too much CSI
(ยู๊ฟ ออบเฝียซลิ บีน วัทชิง ทู มัช CSI)
I’m not a crash dummy so don’t even try
(แอม น็อท ดา คแร็ฌ ดัมมิ โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย)
To talk your dirty trash to me, no BFI
(ทู ท๊อล์ค ยุร เดอทิ ทแร็ฌ ทู มี , โน BFI)
If you are not guilty of anything, then why did you run?
(อิ๊ฟ ยู อาร์ น็อท กีลทิ อ็อฝ เอนอิธิง , เด็น วาย ดิด ยู รัน)
Cause you the police and plus I saw you cocking your gun
(ค๊อส ยู เดอะ โพลิ๊ซ แอนด์ พลัส ซาย ซอว์ ยู cockings ยุร กัน)
And the chamber wasn’t empty, it was obviously one
(แอนด์ เดอะ เชมเบอะ วอสซึ้น เอ๊มพที่ , อิท วอส ออบเฝียซลิ วัน)
If you think I’m believing that one, your obviously dumb
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แอม บีลีฝวิง แดท วัน , ยุร ออบเฝียซลิ ดัมบ)
Huh? I know that you heard the sirens, you dived in
(ฮู ไอ โนว์ แดท ยู เฮิด เดอะ ไซ๊เร่น , ยู ไดฝ อิน)
To the vehicle you was driving and riding
(ทู เดอะ ฝี๊หิเคิ้ล ยู วอส ดรายวิง แอนด์ ไรดอิง)
And you shouldn’t be whining about abiding
(แอนด์ ยู ชูดดึ่น บี ฮไวนอิง อะเบ๊าท อะไบดอิง)
By the law, nah it’s obvious your lying
(บาย เดอะ ลอว์ , นาห์ อิทซ อ๊อบเฝียส ยุร ลายยิง)

[Chorus 1]
([ ค๊อรัส 1 ])

[Verse 2 – Chamillionaire:]
([ เฝิซ 2 Chamillionaire : ])
Stop lying to me boy, it’d be best you confess
(สท๊อพ ลายยิง ทู มี บอย , อิทด บี เบ๊สท์ ยู คอนเฟสส)
I can smell the BS on the scent of your breath
(ไอ แคน สเมลล์ เดอะ BS ออน เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยุร บรี๊ทฺรฺ)
Saw the meth while I was inspecting your deck
(ซอว์ เดอะ เมตสฺ ไวล์ ไอ วอส inspectings ยุร เด็ค)
Saw that you was riding dirty when I looked at the rest
(ซอว์ แดท ยู วอส ไรดอิง เดอทิ เว็น นาย ลุ๊ค แอ็ท เดอะ เรสท)
Who is this guy Busta? Who is this guy Snoop?
(ฮู อีส ดิส กาย บัสตร้า ฮู อีส ดิส กาย ซนูพ)
Who is his other friend who’s wearing the sky blue?
(ฮู อีส ฮิส อ๊อเธ่อร์ เฟรน ฮู เวียริง เดอะ สกาย บลู)
Look at this pic here, he standing beside you
(ลุ๊ค แกท ดิส พิค เฮียร , ฮี ซแทนดิง บีไซด์ ยู)
Tell me his name now, I heard he was piru
(เทลล มี ฮิส เนม นาว , ไอ เฮิด ฮี วอส piru)
Confiscated the CD’s at one of your homes
(คอนฟิซเคท เดอะ CDs แอ็ท วัน อ็อฝ ยุร โฮม)
For evidence ever since we heard some of your songs
(ฟอร์ เอ๊ฝิเด้นซ เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ วี เฮิด ซัม อ็อฝ ยุร ซ็อง)
What about this Pimp guy, he was on one of your songs
(ว๊อท อะเบ๊าท ดิส พิมพ กาย , ฮี วอส ออน วัน อ็อฝ ยุร ซ็อง)
I could’ve sworn he said he had a pocket full of stones
(ไอ คูดดิฝ ซโวน ฮี เซ็ด ฮี แฮ็ด อะ พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ สโทน)
Am I wrong? Hell yeah, I don’t know who that is
(แอ็ม ไอ รอง เฮ็ลล เย่ , ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮู แดท อีส)
I don’t know no Pimp C, all I know is I’m rich
(ไอ ด้อนท์ โนว์ โน พิมพ ซี , ออล ไอ โนว์ อีส แอม ริ๊ช)
And I’m a bond like James, bet I be out here quick
(แอนด์ แอม มา บอนดฺ ไล๊ค เจม , เบ๊ท ไอ บี เอ๊าท เฮียร ควิค)
Man You ain’t getting out of here, you must think that your slick
(แมน ยู เอน เกดดดิ้ง เอ๊าท อ็อฝ เฮียร , ยู มัสท์ ทริ๊งค แดท ยุร ซลิค)
In the car we confiscated The Chronic and The Clipse
(อิน เดอะ คารํ วี คอนฟิซเคท เดอะ คร๊อนิค แอนด์ เดอะ คริบสฺ)
Diary that you had and all your Blueprints
(ได๊อะรี่ แดท ยู แฮ็ด แอนด์ ออล ยุร บลูพริ้น)
On the Death Row booklet, we found your two prints
(ออน เดอะ เด้ท โรว์ บุคเล็ท , วี เฟานด ยุร ทู พริ๊นท)
Your thumb and your index, the judge will love this]
(ยุร ทรั๊มบ์ แอนด์ ยุร อิ๊นเด็กซ์ , เดอะ จั๊ดจ วิล ลัฝ ดิส ])

[Chorus 2:]
([ ค๊อรัส 2 : ])
With so much drama in the industry
(วิธ โซ มัช ดร๊าม่า อิน ดิ อิ๊นดัสทรี่)
Hip Hop Police are listening
(ฮิพ ฮ็อพ โพลิ๊ซ อาร์ ลิเซินนิง)
Be careful or you’ll be history
(บี แค๊ร์ฟูล ออ โยว บี ฮิสทรี่)
Looks like another unsolved mystery
(ลุ๊ค ไล๊ค อะน๊าเทร่อร์ unsolved มิ๊สเทอรี่)
It’s murder [It’s a bloody murder]
(อิทซ เม๊อร์เด้อร์ [ อิทซ ซา บลัดอิ เม๊อร์เด้อร์ ])
Ah it’s murder [It’s a bloody murder]
(อา อิทซ เม๊อร์เด้อร์ [ อิทซ ซา บลัดอิ เม๊อร์เด้อร์ ])
Yeah it’s murder [It’s a bloody murder]
(เย่ อิทซ เม๊อร์เด้อร์ [ อิทซ ซา บลัดอิ เม๊อร์เด้อร์ ])
Somebody tell ’em it’s murder
(ซัมบอดี้ เทลล เอ็ม อิทซ เม๊อร์เด้อร์)
Murder was the case and they blamed me
(เม๊อร์เด้อร์ วอส เดอะ เค๊ส แอนด์ เด เบลม มี)

[Verse 3 – Chamillionaire/Slick Rick:]
([ เฝิซ 3 Chamillionaire/ซลิค ริค : ])
And you can see your screwed as the evidence pours in
(แอนด์ ยู แคน ซี ยุร สครูว์ แอส ดิ เอ๊ฝิเด้นซ พาว ซิน)
The witness to the crime was at 3 in the morning
(เดอะ วิทเหนส ทู เดอะ ไคร์ม วอส แอ็ท 3 อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Gave us a description so we picked up your boy and
(เกฝ อัซ ซา ดิซครีพฌัน โซ วี พิค อั๊พ ยุร บอย แอนด์)
You’ll get a lighter sentence if you put the crime on him
(โยว เก็ท ดา ไลทเออะ เซ๊นเท้นซ อิ๊ฟ ยู พุท เดอะ ไคร์ม ออน ฮิม)
A big celebrity, a case we long for
(อะ บิ๊ก ซิเลบริทิ , อะ เค๊ส วี ลอง ฟอร์)
You a pirate, Why you got that eye patch on for?
(ยู อะ ไพ๊เหรท , วาย ยู ก็อท แดท อาย แพทช์ ออน ฟอร์)
Funny Putting people in a hurse what I heard for
(ฟันนิ พูทดิง พี๊เพิ่ล อิน อะ hurse ว๊อท ไอ เฮิด ฟอร์)
Where were you the night of April 21st son?
(แวร์ เวอ ยู เดอะ ไน๊ท อ็อฝ เอพริล 21st ซัน)
Home, I think that you got your facts wrong, gats on you
(โฮม , ไอ ทริ๊งค แดท ยู ก็อท ยุร แฟคท รอง , แกท ออน ยู)
Chamillionaire, Rob shot Couple cats on Melview
(Chamillionaire , ร๊อบ ฌ็อท คั๊พเพิ่ล แค๊ท ออน Melview)
What? We gonna have to jail you too
(ว๊อท วี กอนนะ แฮ็ฝ ทู เจล ยู ทู)
In the line-up, don’t speak until we tell you to
(อิน เดอะ ไลน์ อั๊พ , ด้อนท์ สพี๊ค อันทิล วี เทลล ยู ทู)
This the person who jimmied your lock, sir?
(ดิส เดอะ เพ๊อร์ซั่น ฮู จิมมี่ ยุร ล๊อค , เซ่อร์)
Well he’s dark, Kinda looked like him, I’m not sure
(เวลล อีส ด๊าร์ค , กินดา ลุ๊ค ไล๊ค ฮิม , แอม น็อท ชัวร์)
Fail into nail cause a cell it’s another?
(เฟล อิ๊นทู เนล ค๊อส อะ เซล อิทซ อะน๊าเทร่อร์)
Leave, I see an unmarked tail in the glover?
(ลี๊ฝ , ไอ ซี แอน unmarked เทล อิน เดอะ กลัฝเออะ)
Hit the Bodega, not no more game
(ฮิท เดอะ Bodega , น็อท โน โม เกม)
This chick used to be all nice, acting all strange
(ดิส ชิค ยู๊ส ทู บี ออล ไน๊ซ์ , แอคทิง ออล สเทร๊งจ)
Like she was gonna get it, pathetic
(ไล๊ค ชี วอส กอนนะ เก็ท ดิธ , พะเธทอิค)
I sell in court now they all apologetic
(ไอ เซลล์ อิน คอร์ท นาว เด ออล อะพอโละเจทอิค)

[Chorus 1]
([ ค๊อรัส 1 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hip Hop Police คำอ่านไทย Chamillionaire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น