เนื้อเพลง Getting Late คำอ่านไทย Floetry

Baby
(เบ๊บี้)
Ooo baby
(อู้ เบ๊บี้)
baby,baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
ooo um baby
(อู้ อึม เบ๊บี้)
oh baby
(โอ เบ๊บี้)

[1st Verse [Natalie Talking]]
([ 1st เฝิซ [ Natalie ทอคอิง ] ])
We need to um talk about where
(วี นี๊ด ทู อึม ท๊อล์ค อะเบ๊าท แวร์)
We’re taking this thing.
(เวีย เทคอิง ดิส ทริง)
How far we’re gonna let this go.
(ฮาว ฟาร์ เวีย กอนนะ เล็ท ดิส โก)
We’ve been here before.
(หวีบ บีน เฮียร บีฟอร์)
Its getting late.
(อิทซ เกดดดิ้ง เหลท)

[Chorus 1 [Marsha Singing]]
([ ค๊อรัส 1 [ Marsha ซิงกิง ] ])
It’s getting late.
(อิทซ เกดดดิ้ง เหลท)
Why you gotta be here?
(วาย ยู กอททะ บี เฮียร)
Beside me.
(บีไซด์ มี)
Watching, needing, wanting me.
(วัทชิง , นี๊ดดิง , วอนทิง มี)
I’m afraid, [Don’t Be]
(แอม อะเฟรด , [ ด้อนท์ บี ])
I’m afraid, [Don’t Be]
(แอม อะเฟรด , [ ด้อนท์ บี ])
I’m so scared that you’ll hurt me, twice.
(แอม โซ ซคา แดท โยว เฮิร์ท มี , ทไวซ)
Baby, oh baby baby baby
(เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้)

[2nd Verse [Natalie Talking]]
([ 2nd เฝิซ [ Natalie ทอคอิง ] ])
Listen, I’ve already been thinking about you on my mind.
(ลิ๊สซึ่น , แอฝ ออลเร๊ดี้ บีน ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู ออน มาย ไมนด์)
Far too often for you,
(ฟาร์ ทู อ๊อฟเฟ่น ฟอร์ ยู ,)
To be here at this time
(ทู บี เฮียร แอ็ท ดิส ไทม์)
You see, one hands on nine and the other’s on my thigh.
(ยู ซี , วัน แฮนด์ ออน ไนน แอนด์ ดิ อ๊อเธ่อร์ ออน มาย ไธ)
Look,I already played with the idea of you
(ลุ๊ค , ไอ ออลเร๊ดี้ เพลย์ วิธ ดิ ไอเดีย อ็อฝ ยู)
Being here in the room
(บีอิง เฮียร อิน เดอะ รูม)
And the position for the crack of dawn
(แอนด์ เดอะ โพซิ๊ชั่น ฟอร์ เดอะ แคร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
And the conversation before the yawning
(แอนด์ เดอะ คอนเฝอะเซฌัน บีฟอร์ เดอะ ยอนิง)
But aah, it’s getting late.
(บั๊ท aah , อิทซ เกดดดิ้ง เหลท)

[Chorus 2 [Marsha Singing]]
([ ค๊อรัส 2 [ Marsha ซิงกิง ] ])

It’s getting late.
(อิทซ เกดดดิ้ง เหลท)
Why you gotta be here?
(วาย ยู กอททะ บี เฮียร)
Beside me.
(บีไซด์ มี)
Watching, needing, wanting me.
(วัทชิง , นี๊ดดิง , วอนทิง มี)
But I’m afraid, [you say] don’t be.
(บั๊ท แอม อะเฟรด , [ ยู เซย์ ] ด้อนท์ บี)
But I’m afraid, [you say] don’t be.
(บั๊ท แอม อะเฟรด , [ ยู เซย์ ] ด้อนท์ บี)
I’m so scared that you’ll hurt me twice.
(แอม โซ ซคา แดท โยว เฮิร์ท มี ทไวซ)
Oh Baby baby baby
(โอ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้)

[2nd Verse [Natalie Talking]]
([ 2nd เฝิซ [ Natalie ทอคอิง ] ])

How’s about I let you touch the space.
(ฮาว อะเบ๊าท ไอ เล็ท ยู ทั๊ช เดอะ สเพ๊ซ)
That you left behind,
(แดท ยู เล๊ฟท บีฮายน์ ,)
The day that you stop smiling
(เดอะ เดย์ แดท ยู สท๊อพ ซไมลอิง)
The day that the tears started falling
(เดอะ เดย์ แดท เดอะ เทียร์ สท๊าร์ท ฟ๊อลิง)
But now were talking, touching
(บั๊ท นาว เวอ ทอคอิง , ทัชชิง)
Almost making sensual again
(อ๊อลโมสท เมคอิง เซนฌวล อะเกน)
We can taste the familiar,
(วี แคน เท๊ซท เดอะ แฟมิ๊ลิอาร์ ,)
Cause, the family hour supports it.
(ค๊อส , เดอะ แฟ๊มิลี่ เอาเอ้อร์ ซั๊พผอร์ท ซิท)
Of this moment,but was led by the movements cause ah
(อ็อฝ ดิส โม๊เม้นท , บั๊ท วอส เล็ด บาย เดอะ มูฝเม็นท ค๊อส อา)
It’s getting late.
(อิทซ เกดดดิ้ง เหลท)

[Chorus 3 [Marsha Singing]]
([ ค๊อรัส 3 [ Marsha ซิงกิง ] ])
It’s getting late.
(อิทซ เกดดดิ้ง เหลท)
Why you gotta be here?
(วาย ยู กอททะ บี เฮียร)
Beside me.
(บีไซด์ มี)
Watching, needing, wanting me.
(วัทชิง , นี๊ดดิง , วอนทิง มี)
But I’m afraid, [you say] don’t be.
(บั๊ท แอม อะเฟรด , [ ยู เซย์ ] ด้อนท์ บี)
But I’m afraid, [you say] don’t be.
(บั๊ท แอม อะเฟรด , [ ยู เซย์ ] ด้อนท์ บี)
I’m so scared that you’ll hurt me twice.
(แอม โซ ซคา แดท โยว เฮิร์ท มี ทไวซ)
Oh Baby baby baby
(โอ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Oh baby twice baby baby.
(โอ เบ๊บี้ ทไวซ เบ๊บี้ เบ๊บี้)

[3nd Verse [Natalie Talking]]
([ 3nd เฝิซ [ Natalie ทอคอิง ] ])

I see the memories we replayed
(ไอ ซี เดอะ เมรโมรี วี รีเพลย์)
Same space face bodies
(เซม สเพ๊ซ เฟซ บอดีสฺ)
I know there’s a method to your manliness
(ไอ โนว์ แดร์ ซา เม๊ธถอท ทู ยุร แมนลิเน็ซ)
but ah I’m a afraid
(บั๊ท อา แอม มา อะเฟรด)

[Chorus 3 [Marsha Singing]]
([ ค๊อรัส 3 [ Marsha ซิงกิง ] ])
It’s getting late.
(อิทซ เกดดดิ้ง เหลท)
Why you gotta be here?
(วาย ยู กอททะ บี เฮียร)
Beside me.
(บีไซด์ มี)
Watching, needing, wanting me.
(วัทชิง , นี๊ดดิง , วอนทิง มี)
But I’m afraid, you say don’t be.
(บั๊ท แอม อะเฟรด , ยู เซย์ ด้อนท์ บี)
But I’m afraid, and you say don’t be.
(บั๊ท แอม อะเฟรด , แอนด์ ยู เซย์ ด้อนท์ บี)
I’m afraid that you’ll gonna hurt me baby, baby twice baby
(แอม อะเฟรด แดท โยว กอนนะ เฮิร์ท มี เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ทไวซ เบ๊บี้)

[Ending Chorus 4]
([ เอนดิง ค๊อรัส 4 ])
I see the memories replayed, same space, same place
(ไอ ซี เดอะ เมรโมรี รีเพลย์ , เซม สเพ๊ซ , เซม เพลส)
Same bodies baby I know this method to your manliness
(เซม บอดีสฺ เบ๊บี้ ไอ โนว์ ดิส เม๊ธถอท ทู ยุร แมนลิเน็ซ)
But I’m afraid, babe
(บั๊ท แอม อะเฟรด , เบ้บ)
I see the memories replayed, same space, same place
(ไอ ซี เดอะ เมรโมรี รีเพลย์ , เซม สเพ๊ซ , เซม เพลส)
Same bodies baby I know this method to your manliness
(เซม บอดีสฺ เบ๊บี้ ไอ โนว์ ดิส เม๊ธถอท ทู ยุร แมนลิเน็ซ)
But I’m afraid, baby
(บั๊ท แอม อะเฟรด , เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Getting Late คำอ่านไทย Floetry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น