เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Linkin Park

Graffiti decorations
(ครัฟฟีดีเดโคะเรฌัน)
Under a sky of dust
(อันเดอะ รา ซไค อ็อฝ ดัซท)
A constant wave of tension
(อะ คอนสแท็นท เวฝ อ็อฝ เทนฌัน)
On top of broken trust
(ออน ท็อพ อ็อฝ บโรเค็น ทรัซท)
The lessons that you taught me
(เดอะ เล๊ซซั่น แดท ยู ทอท มี)
I learn were never true
(ไอ เลิน เวอ เนฝเออะ ทรู)
Now I find myself in question
(เนา ไอ ไฟนด ไมเซลฟ อิน คเวซชัน)
[They point the finger at me again]
([ เฑ พอยนท เดอะ ฟีงเกอะ แรท มี อะเกน ])
Guilty by association
(กีลทิ ไบ แอ็ซโซฌิเอฌัน)
[You point the finger at me again]
([ ยู พอยนท เดอะ ฟีงเกอะ แรท มี อะเกน ])

I wanna run away
(ไอ วอนนา รัน อะเว)
Never say goodbye
(เนฝเออะ เซ กู๊ดบาย)
I wanna know the truth
(ไอ วอนนา โน เดอะ ทรูธ)
Instead of wondering why
(อินซเทด อ็อฝ วันเดอะริง ฮไว)
I wanna know the answers
(ไอ วอนนา โน ดิ อานเซอะ)
No more lies
(โน โม ไล)
I wanna shut the door
(ไอ วอนนา ฌัท เดอะ โด)
And open up my mind
(แอ็นด โอเพ็น อัพ ไม ไมนด)

Paper bags and angry voices
(เพเพอะ แบ็ก แซน แองกริ ฝอยซ)
Under a sky of dust
(อันเดอะ รา ซไค อ็อฝ ดัซท)
Another wave of tension
(แอะนัธเออะ เวฝ อ็อฝ เทนฌัน)
Has more than filled me up
(แฮ็ส โม แฑ็น ฟิล มี อัพ)
All my talk of taking action
(ออล ไม ทอค อ็อฝ เทคอิง แอคฌัน)
These words were never true
(ฑิส เวิด เวอ เนฝเออะ ทรู)
Now I find myself in question
(เนา ไอ ไฟนด ไมเซลฟ อิน คเวซชัน)
[They point the finger at me again]
([ เฑ พอยนท เดอะ ฟีงเกอะ แรท มี อะเกน ])
Guilty by association
(กีลทิ ไบ แอ็ซโซฌิเอฌัน)
[You point the finger at me again]
([ ยู พอยนท เดอะ ฟีงเกอะ แรท มี อะเกน ])

I wanna run away
(ไอ วอนนา รัน อะเว)
Never say goodbye
(เนฝเออะ เซ กู๊ดบาย)
[adsense]
I wanna know the truth
(ไอ วอนนา โน เดอะ ทรูธ)
Instead of wondering why
(อินซเทด อ็อฝ วันเดอะริง ฮไว)
I wanna know the answers
(ไอ วอนนา โน ดิ อานเซอะ)
No more lies
(โน โม ไล)
I wanna shut the door
(ไอ วอนนา ฌัท เดอะ โด)
And open up my mind
(แอ็นด โอเพ็น อัพ ไม ไมนด)

i’m gonna run away and never say goodbye
(แอม กอนนะ รัน อะเว แอ็นด เนฝเออะ เซ กู๊ดบาย)
[gonna run away gonna run away gonna run away gonna run away]
([ กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว ])
i’m gonna run away and never wonder why
(แอม กอนนะ รัน อะเว แอ็นด เนฝเออะ วันเดอะ ฮไว)
[gonna run away gonna run away gonna run away gonna run away]
([ กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว ])
i’m gonna run away and open up my mind
(แอม กอนนะ รัน อะเว แอ็นด โอเพ็น อัพ ไม ไมนด)
[gonna run away gonna run away gonna run away gonna run away gonna run away gonna run away gonna run away gonna run away]
([ กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว กอนนะ รัน อะเว ])

I wanna run away
(ไอ วอนนา รัน อะเว)
Never say goodbye
(เนฝเออะ เซ กู๊ดบาย)
I wanna know the truth
(ไอ วอนนา โน เดอะ ทรูธ)
Instead of wondering why
(อินซเทด อ็อฝ วันเดอะริง ฮไว)
I wanna know the answers
(ไอ วอนนา โน ดิ อานเซอะ)
No more lies
(โน โม ไล)
I wanna shut the door
(ไอ วอนนา ฌัท เดอะ โด)
And open up my mind
(แอ็นด โอเพ็น อัพ ไม ไมนด)

i wanna run away
(ไอ วอนนา รัน อะเว)
and open up my mind
(แอ็นด โอเพ็น อัพ ไม ไมนด)
i wanna run away
(ไอ วอนนา รัน อะเว)
and open up my mind
(แอ็นด โอเพ็น อัพ ไม ไมนด)
i wanna run away
(ไอ วอนนา รัน อะเว)
and open up my mind
(แอ็นด โอเพ็น อัพ ไม ไมนด)
i wanna run away
(ไอ วอนนา รัน อะเว)
and open up my mind
(แอ็นด โอเพ็น อัพ ไม ไมนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น