เนื้อเพลง St. Anger คำอ่านไทย Metallica

Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)
Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)
He never gets respect
(ฮี เนฝเออะ เก็ท ริซเพคท)
Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)

[x2]
([ x2 ])
You flush it out, You flush it out
(ยู ฟลัฌ อิท เอาท , ยู ฟลัฌ อิท เอาท)
Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)
You flush it out, You flush it out
(ยู ฟลัฌ อิท เอาท , ยู ฟลัฌ อิท เอาท)
He never gets respect
(ฮี เนฝเออะ เก็ท ริซเพคท)

Fuck it all and no regrets
(ฟัค อิท ดอร์ แอ็นด โน ริกเรท)
I hit the lights on these dark sets
(ไอ ฮิท เดอะ ไลท ออน ฑิส ดาค เซ็ท)
I need a voice to let myself
(ไอ เน อะ ฝอยซ ทู เล็ท ไมเซลฟ)
To let myself go free
(ทู เล็ท ไมเซลฟ โก ฟรี)
Fuck it all and fuckin’ no regrets
(ฟัค อิท ดอร์ แอ็นด ฟัคกิน โน ริกเรท)
I hit the lights on these dark sets
(ไอ ฮิท เดอะ ไลท ออน ฑิส ดาค เซ็ท)
Medallion noose, I hang myself
(มิแดลยัน นูซ , ไอ แฮ็ง ไมเซลฟ)
Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)

I feel my world shake
(ไอ ฟีล ไม เวิลด เฌค)
Like an earth quake
(ไลค แอน เอิธ คเวค)
Hard to see clear
(ฮาด ทู ซี คเลีย)
Is it me? Is it fear?
(อีส ซิท มี อีส ซิท เฟีย)

I’m madly in anger with you [x4]
(แอม แมดลิ อิน แองเกอะ วิฑ ยู [ x4 ])

Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)
Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)
He never gets respect
(ฮี เนฝเออะ เก็ท ริซเพคท)
Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)

[x2]
([ x2 ])
You flush it out, You flush it out
(ยู ฟลัฌ อิท เอาท , ยู ฟลัฌ อิท เอาท)
Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)
You flush it out, You flush it out
(ยู ฟลัฌ อิท เอาท , ยู ฟลัฌ อิท เอาท)
He never gets respect
(ฮี เนฝเออะ เก็ท ริซเพคท)

[adsense]

Fuck it all and no regrets
(ฟัค อิท ดอร์ แอ็นด โน ริกเรท)
I hit the lights on these dark sets
(ไอ ฮิท เดอะ ไลท ออน ฑิส ดาค เซ็ท)
I need a voice to let myself
(ไอ เน อะ ฝอยซ ทู เล็ท ไมเซลฟ)
To let myself go free
(ทู เล็ท ไมเซลฟ โก ฟรี)
Fuck it all and fuckin’ no regrets
(ฟัค อิท ดอร์ แอ็นด ฟัคกิน โน ริกเรท)
I hit the lights on these dark sets
(ไอ ฮิท เดอะ ไลท ออน ฑิส ดาค เซ็ท)
Medallion noose, I hang myself
(มิแดลยัน นูซ , ไอ แฮ็ง ไมเซลฟ)
Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)

I feel my world shake
(ไอ ฟีล ไม เวิลด เฌค)
Like an earth quake
(ไลค แอน เอิธ คเวค)
Hard to see clear
(ฮาด ทู ซี คเลีย)
Is it me? Is it fear?
(อีส ซิท มี อีส ซิท เฟีย)

I’m madly in anger with you [x4]
(แอม แมดลิ อิน แองเกอะ วิฑ ยู [ x4 ])

And I want my anger to be healthy
(แอ็นด ดาย ว็อนท ไม แองเกอะ ทู บี เฮลธิ)
And I want my anger just for me
(แอ็นด ดาย ว็อนท ไม แองเกอะ จัซท ฟอ มี)
And I need my anger not to control me
(แอ็นด ดาย เน ไม แองเกอะ น็อท ทู ค็อนทโรล มี)
And I want my anger to be me
(แอ็นด ดาย ว็อนท ไม แองเกอะ ทู บี มี)

And I need to set my anger free [x4]
(แอ็นด ดาย เน ทู เซ็ท ไม แองเกอะ ฟรี [ x4 ])

Set it free!
(เซ็ท ดิธ ฟรี !)

Fuck it all and no regrets
(ฟัค อิท ดอร์ แอ็นด โน ริกเรท)
I hit the lights on these dark sets
(ไอ ฮิท เดอะ ไลท ออน ฑิส ดาค เซ็ท)
I need a voice to let myself
(ไอ เน อะ ฝอยซ ทู เล็ท ไมเซลฟ)
To let myself go free
(ทู เล็ท ไมเซลฟ โก ฟรี)
Fuck it all and fuckin’ no regrets
(ฟัค อิท ดอร์ แอ็นด ฟัคกิน โน ริกเรท)
I hit the lights on these dark sets
(ไอ ฮิท เดอะ ไลท ออน ฑิส ดาค เซ็ท)
Medallion noose, I hang myself
(มิแดลยัน นูซ , ไอ แฮ็ง ไมเซลฟ)
Saint Anger ’round my neck
(เซนท แองเกอะ เรานด ไม เน็ค)

I feel my world shake
(ไอ ฟีล ไม เวิลด เฌค)
Like an earth quake
(ไลค แอน เอิธ คเวค)
Hard to see clear
(ฮาด ทู ซี คเลีย)
Is it me? Is it fear?
(อีส ซิท มี อีส ซิท เฟีย)

I’m madly in anger with you [x4]
(แอม แมดลิ อิน แองเกอะ วิฑ ยู [ x4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง St. Anger คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น