เนื้อเพลง If I Let You Go คำอ่านไทย Westlife

[Shane:]
([ เชน : ])
Day after day
(เด อาฟเทอะ เด)
Time passed away
(ไทม พาซ อะเว)
And I just can’t get you off my mind
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ ไม ไมนด)
Nobody knows, I hide it inside
(โนบอดี้ โน , ไอ ไฮด อิท อีนไซด)
I keep on searching but I can’t find
(ไอ คีพ ออน เซิชอิง บัท ไอ แค็นท ไฟนด)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
The courage to show to letting you know
(เดอะ เคอริจ ทู โฌ ทู เลทดิง ยู โน)
I’ve never felt so much love before
(อิฝ เนฝเออะ เฟ็ลท โซ มัช ลัฝ บิโฟ)

[All [Shane lead]:]
([ ออล [ เชน เล็ด ] : ])
And once again I’m thinking about
(แอ็นด วันซ อะเกน แอม ติ้งกิง อะเบาท)
Taking the easy way out
(เทคอิง ดิ อีสอิ เว เอาท)

[All:]
([ ออล : ])
But if I let you go I will never know
(บัท อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก ไอ วิล เนฝเออะ โน)
What my life would be holding you close to me
(ฮว็อท ไม ไลฟ วูด บี โฮลดิง ยู คโลส ทู มี)
Will I ever see you smiling back at me? [[Shane:] oh yeah]
(วิล ไอ เอฝเออะ ซี ยู ซไมลอิง แบ็ค แกท มี [ [ เชน : ] โอ เย่ ])
How will I know
(เฮา วิล ไอ โน)
[Shane:] if I let you go?
([ เชน : ] อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
Night after night I hear myself say
(ไนท อาฟเทอะ ไนท ไอ เฮีย ไมเซลฟ เซ)
Why can’t this feeling just fade away
(ฮไว แค็นท ที ฟีลอิง จัซท เฝด อะเว)
There’s no one like you [no one like you]
(แฑ โน วัน ไลค ยู [ โน วัน ไลค ยู ])
You speak to my heart [speak to my heart]
(ยู ซพีค ทู ไม ฮาท [ ซพีค ทู ไม ฮาท ])
It’s such a shame we’re worlds apart
(อิทซ ซัช อะ เฌม เวีย เวิลด อะพาท)

[Shane:]
([ เชน : ])
I’m too shy to ask, I’m too proud to lose
(แอม ทู ไฌ ทู อาซค , แอม ทู พเราด ทู ลูส)
But sooner or later I gotta choose
(บัท ซูเนอร์ ออ เลทเออะ ไอ กอททะ ชูส)
And once again I’m thinking about
(แอ็นด วันซ อะเกน แอม ติ้งกิง อะเบาท)
Taking the easy way out
(เทคอิง ดิ อีสอิ เว เอาท)

[All:]
([ ออล : ])
[adsense]
But if I let you go I will never know
(บัท อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก ไอ วิล เนฝเออะ โน)
What my life would be, holding you close to me
(ฮว็อท ไม ไลฟ วูด บี , โฮลดิง ยู คโลส ทู มี)
Will I ever see you smiling back at me? [oh yeah]
(วิล ไอ เอฝเออะ ซี ยู ซไมลอิง แบ็ค แกท มี [ โอ เย่ ])
How will I know
(เฮา วิล ไอ โน)
[Shane:] if I let you go ?
([ เชน : ] อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)

[Shane:]
([ เชน : ])
If I let you go ooooh baby
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก อู้ เบบิ)
Ooooooooohhhhh
(อู)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
Once again I’m thinking about
(วันซ อะเกน แอม ติ้งกิง อะเบาท)
Taking the easy way out
(เทคอิง ดิ อีสอิ เว เอาท)
Ooooooooohhhhh
(อู)

[All:]
([ ออล : ])
But if I let you go I will never know
(บัท อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก ไอ วิล เนฝเออะ โน)
What my life would be, holding you close to me
(ฮว็อท ไม ไลฟ วูด บี , โฮลดิง ยู คโลส ทู มี)
[[Mark:] close to me]
([ [ ม๊าร์ค : ] คโลส ทู มี ])
Will I ever see you smiling back at me?
(วิล ไอ เอฝเออะ ซี ยู ซไมลอิง แบ็ค แกท มี)
[[Shane:] oh yeah]
([ [ เชน : ] โอ เย่ ])
How will I know
(เฮา วิล ไอ โน)
[[Bryan:] if I let you go?]
([ [ บายเอน: ] อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก ])
But if I let you go I will never know
(บัท อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก ไอ วิล เนฝเออะ โน)
[[Mark:] oh baby]
([ [ ม๊าร์ค : ] โอ เบบิ ])
Will I ever see you smiling back at me?
(วิล ไอ เอฝเออะ ซี ยู ซไมลอิง แบ็ค แกท มี)
[[Shane:] oh yeah]
([ [ เชน : ] โอ เย่ ])
How will I know
(เฮา วิล ไอ โน)
[Shane:] if I let you go ?
([ เชน : ] อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Let You Go คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น