เนื้อเพลง Enough Cryin คำอ่านไทย Mary J. Blige

[1st Verse:]
([ 1st เฝิซ : ])
Cause um
(ค๊อส อึม)
The sex was good
(เดอะ เซ็กซ วอส กู๊ด)
You had my mind
(ยู แฮ็ด มาย ไมนด์)
And I
(แอนด์ ดาย)
I let you
(ไอ เล็ท ยู)
Come back
(คัม แบ็ค)
Every time
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
You would
(ยู เวิด)
Violate
(ไฝ๊โอเหลท)
And cross
(แอนด์ ครอสสํ)
The line
(เดอะ ไลน์)
And you
(แอนด์ ยู)
Knew that I
(นยู แดท ไอ)
Would be
(เวิด บี)
The type
(เดอะ ไท๊พ)
To always
(ทู ออลเว)
Wait so patiently
(เว้ท โซ เพเฌ็นทลิ)
Thinkin’
(ติ้งกิน)
You was comin’
(ยู วอส คัมอิน)
Home to me
(โฮม ทู มี)
Well
(เวลล)
Damn, I never heard
(แดมนํ , ไอ เน๊เฝ่อร์ เฮิด)
The keys
(เดอะ คีย์)
Or
(ออ)
Felt ya taps
(เฟ็ลท ยา แท็พ)
Sayin’ are
(เซย์อิน อาร์)
You sleep
(ยู สลี๊พ)

Rewind that!
(รีไวนด์ แดท !)

Cause um
(ค๊อส อึม)
The sex was good
(เดอะ เซ็กซ วอส กู๊ด)
You had my mind
(ยู แฮ็ด มาย ไมนด์)
And I
(แอนด์ ดาย)
I let you
(ไอ เล็ท ยู)
Come back
(คัม แบ็ค)
Every time
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
You would
(ยู เวิด)
Violate
(ไฝ๊โอเหลท)
And cross
(แอนด์ ครอสสํ)
The line
(เดอะ ไลน์)
And you
(แอนด์ ยู)
Knew that I
(นยู แดท ไอ)
Would be
(เวิด บี)
The type
(เดอะ ไท๊พ)
To always
(ทู ออลเว)
Wait so patiently
(เว้ท โซ เพเฌ็นทลิ)
Thinkin’
(ติ้งกิน)
You was comin’
(ยู วอส คัมอิน)
Home to me
(โฮม ทู มี)
Well
(เวลล)
Damn, I never heard
(แดมนํ , ไอ เน๊เฝ่อร์ เฮิด)
The keys
(เดอะ คีย์)
Or
(ออ)
Felt ya taps
(เฟ็ลท ยา แท็พ)
Sayin’ are
(เซย์อิน อาร์)
You sleep
(ยู สลี๊พ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Don’t wanna
(ด้อนท์ วอนนา)
Play house
(เพลย์ เฮ้าส)
No more
(โน โม)
So dumb
(โซ ดัมบ)
To think
(ทู ทริ๊งค)
You gon’
(ยู ก็อน)
Marry me
(แม๊ร์รี่ มี)
I got to be out
(ไอ ก็อท ทู บี เอ๊าท)
My mind
(มาย ไมนด์)
To think I
(ทู ทริ๊งค ไอ)
Need someone
(นี๊ด ซัมวัน)
To carry me
(ทู แค๊รรี่ มี)
I’ve done enough
(แอฝ ดัน อีน๊าฟ)
Cryin’, cryin’, cryin’
(คายอิน , คายอิน , คายอิน)
[Cryin’, cryin’, cryin’]
([ คายอิน , คายอิน , คายอิน ])
It’s time to say
(อิทซ ไทม์ ทู เซย์)
Bye, bye, bye
(ไบ , ไบ , ไบ)
It’s time I
(อิทซ ไทม์ ไอ)
Do something
(ดู ซัมติง)
For me
(ฟอร์ มี)

[2ND Verse:]
([ 2ND เฝิซ : ])
It’s time
(อิทซ ไทม์)
I choose
(ไอ ชู๊ส)
My foes
(มาย โฟ)
Choose my friends
(ชู๊ส มาย เฟรน)
Be with my family
(บี วิธ มาย แฟ๊มิลี่)
Baby, listen
(เบ๊บี้ , ลิ๊สซึ่น)
Girlfriend
(เกลิลเฟรน)
Where you been?
(แวร์ ยู บีน)
We ain’t seen
(วี เอน ซีน)
You in weeks
(ยู อิน วี๊ค)
Been chasin’
(บีน เช๊ซิน)
This fool around
(ดิส ฟูล อะราวนฺดฺ)
Thinkin’ he gon’
(ติ้งกิน ฮี ก็อน)
Hold me down
(โฮลด์ มี เดาน)
I would
(ไอ เวิด)
Follow his lead
(ฟ๊อลโล่ว ฮิส ลี๊ด)
Thinkin’ I would
(ติ้งกิน นาย เวิด)
Be the one
(บี ดิ วัน)
He keep around
(ฮี คี๊พ อะราวนฺดฺ)
When I ain’t need
(เว็น นาย เอน นี๊ด)
Not ya finance
(น็อท ยา ไฟแน๊นซ)
And all that
(แอนด์ ออล แดท)
I needed
(ไอ นี๊ด)
Real commitment
(เรียล ค็อมมีทเม็นท)
I really couldn’t see it
(ไอ ริแอ็ลลิ คูดซึ่น ซี อิท)
Not the real man
(น็อท เดอะ เรียล แมน)
Said you was being
(เซ็ด ยู วอส บีอิง)
In this relationship
(อิน ดิส ริเลฌันฌิพ)
So many men
(โซ เมนอิ เม็น)
Think all
(ทริ๊งค ออล)
A girl needs
(อะ เกิร์ล นี๊ด)
Is to be sold
(อีส ทู บี โซลด)
A dream
(อะ ดรีม)
But I won’t
(บั๊ท ไอ ว็อนท)
Fall for it
(ฟอลล์ ฟอร์ อิท)

[Repeat Chorus 1x]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส 1x ])

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Don’t wanna
(ด้อนท์ วอนนา)
Play house no more
(เพลย์ เฮ้าส โน โม)
You treat me wrong
(ยู ทรี๊ท มี รอง)
Tired of you
(ไทร์ อ็อฝ ยู)
Playin’ me
(เพลย์ยิน มี)
I been lookin’
(ไอ บีน ลุคกิน)
At the front door
(แอ็ท เดอะ ฟร๊อนท ดอร์)
This ain’t yours
(ดิส เอน ยุร)
So let me do me
(โซ เล็ท มี ดู มี)
Don’t wanna
(ด้อนท์ วอนนา)
Play house no more
(เพลย์ เฮ้าส โน โม)
No more
(โน โม)
Tired of you
(ไทร์ อ็อฝ ยู)
Playin’ me
(เพลย์ยิน มี)
I’ve done enough
(แอฝ ดัน อีน๊าฟ)
Cryin’, cryin’, cryin’
(คายอิน , คายอิน , คายอิน)
It’s time
(อิทซ ไทม์)
I do
(ไอ ดู)
Something for Me
(ซัมติง ฟอร์ มี)

[Brook’s Rap:]
([ บรุค แร็พ : ])
You turned ya back
(ยู เทิร์น ยา แบ็ค)
And back
(แอนด์ แบ็ค)
I came runnin’
(ไอ เคม รูนนิน)
But the simple
(บั๊ท เดอะ ซิ๊มเพิ่ล)
Fact is
(แฟคท อีส)
That you
(แดท ยู)
Ain’t want me
(เอน ว้อนท มี)
I done enough
(ไอ ดัน อีน๊าฟ)
Lyin’ and cryin’
(ลายอิน แอนด์ คายอิน)
To myself
(ทู ไมเซลฟ)
Nothin’ left
(นอทติน เล๊ฟท)
To do but nove
(ทู ดู บั๊ท nove)
What else
(ว๊อท เอ๊ลส)
Can I do but leave?
(แคน นาย ดู บั๊ท ลี๊ฝ)
I believed-ed you
(ไอ บีลี๊ฝ ed ยู)
When Mary need
(เว็น แมริ นี๊ด)
But now I gotta breeze
(บั๊ท นาว ไอ กอททะ บร๊ซ)
I be’s with LT
(ไอ เบซ วิธ LT)
When you come
(เว็น ยู คัม)
To ya senses
(ทู ยา เซ้นส)
But then
(บั๊ท เด็น)
It’s too late
(อิทซ ทู เหลท)
That’s always
(แด้ท ออลเว)
How it be
(ฮาว อิท บี)
Catch me
(แค็ทช มี)
With the B’s
(วิธ เดอะ Bs)
On the wheels
(ออน เดอะ วีล)
Giuseppe on the heels
(จิสเซบเพ ออน เดอะ ฮีล)
Shoulda Marc Jacob
(โช๊วดา มาลัค เจคับ)
Fe Fe bag me
(ฟี ฟี แบ๊ก มี)
When you had me
(เว็น ยู แฮ็ด มี)
Next dude
(เน๊กซท ดยูด)
Will gladly
(วิล กแลดลิ)
Pick up
(พิค อั๊พ)
Where you left off
(แวร์ ยู เล๊ฟท ออฟฟ)
Ice me
(ไอ๊ซ์ มี)
Wife me
(ไว๊ฟ มี)
You ain’t gon’
(ยู เอน ก็อน)
Have me
(แฮ็ฝ มี)

[Mary]
([ แมริ ])
Cryin’, cryin’, cryin’
(คายอิน , คายอิน , คายอิน)
[Cryin’, cryin’, cryin’]
([ คายอิน , คายอิน , คายอิน ])
It’s time to say
(อิทซ ไทม์ ทู เซย์)
Bye, bye, bye
(ไบ , ไบ , ไบ)
It’s time I
(อิทซ ไทม์ ไอ)
Do something
(ดู ซัมติง)
For me
(ฟอร์ มี)

[Repeat Chorus 2x]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Enough Cryin คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น