เนื้อเพลง What Goes Around Comes Around (Interlude) คำอ่านไทย Justin Timberlake

Hey girl, is he everything you wanted in a man?
(เฮ เกิล , อีส ฮี เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท อิน อะ แม็น)
You know I gave you the world
(ยู โน ไอ เกฝ ยู เดอะ เวิลด)
You had me in the palm of your hand
(ยู แฮ็ด มี อิน เดอะ พาม อ็อฝ ยุร แฮ็นด)
So why your love went away
(โซ ฮไว ยุร ลัฝ เว็นท อะเว)
I just can’t seem to understand
(ไอ จัซท แค็นท ซีม ทู อันเดิซแทนด)
Thought it was me and you babe
(ธอท ดิธ วอส มี แอ็นด ยู เบบ)
Me and you until the end
(มี แอ็นด ยู อันทีล ดิ เอ็นด)
But I guess I was wrong
(บัท ไอ เก็ซ ซาย วอส ร็อง)

Don’t want to think about it
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ธิงค อะเบาท ดิธ)
Don’t want to talk about it
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
I’m just so sick about it
(แอม จัซท โซ ซิค อะเบาท ดิธ)
Can’t believe it’s ending this way
(แค็นท บิลีฝ อิทซ เอนดิง ที เว)
Just so confused about it
(จัซท โซ ค็อนฟยูส อะเบาท ดิธ)
Feeling the blues about it
(ฟีลอิง เดอะ บลู อะเบาท ดิธ)
I just can’t do without ya
(ไอ จัซท แค็นท ดู วิเฑาท ยา)
Tell me is this fair?
(เท็ล มี อีส ที แฟ)

Is this the way it’s really going down?
(อีส ที เดอะ เว อิทซ ริแอ็ลลิ โกอิ้ง เดาน)
Is this how we say goodbye?
(อีส ที เฮา วี เซ กู๊ดบาย)
Should’ve known better when you came around
(ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ ฮเว็น ยู เคม อะเรานด)
That you were gonna make me cry
(แดท ยู เวอ กอนนะ เมค มี คไร)
It’s breaking my heart to watch you run around
(อิทซ บเรคคิง ไม ฮาท ทู ว็อช ยู รัน อะเรานด)
‘Cause I know that you’re living a lie
(คอส ไอ โน แดท ยัวร์ ลีฝอิง อะ ไล)
That’s okay baby ’cause in time you will find…
(แฑ็ท โอเค เบบิ คอส อิน ไทม ยู วิล ไฟนด)

What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)
What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)
What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)
What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)

Now girl, I remember everything that you claimed
(เนา เกิล , ไอ ริเมมเบอะ เอ๊วี่ติง แดท ยู คเลม)
You said that you were moving on now
(ยู เซ็ด แดท ยู เวอ มูฝอิง ออน เนา)
And maybe I should do the same
(แอ็นด เมบี ไอ ฌูด ดู เดอะ เซม)
Funny thing about that is
(ฟันนิ ธิง อะเบาท แดท อีส)
I was ready to give you my name
(ไอ วอส เรดอิ ทู กิฝ ยู ไม เนม)
Thought it was me and you, babe
(ธอท ดิธ วอส มี แอ็นด ยู , เบบ)
And now, it’s all just a shame
(แอ็นด เนา , อิทซ ซอร์ จัซท ดา เฌม)
And I guess I was wrong
(แอ็นด ดาย เก็ซ ซาย วอส ร็อง)

Don’t want to think about it
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ธิงค อะเบาท ดิธ)
Don’t want to talk about it
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
I’m just so sick about it
(แอม จัซท โซ ซิค อะเบาท ดิธ)
Can’t believe it’s ending this way
(แค็นท บิลีฝ อิทซ เอนดิง ที เว)
Just so confused about it
(จัซท โซ ค็อนฟยูส อะเบาท ดิธ)
Feeling the blues about it
(ฟีลอิง เดอะ บลู อะเบาท ดิธ)
I just can’t do without ya
(ไอ จัซท แค็นท ดู วิเฑาท ยา)
Can you tell me is this fair?
(แค็น ยู เท็ล มี อีส ที แฟ)

Is this the way it’s really going down?
(อีส ที เดอะ เว อิทซ ริแอ็ลลิ โกอิ้ง เดาน)
Is this how we say goodbye?
(อีส ที เฮา วี เซ กู๊ดบาย)
Should’ve known better when you came around [should’ve known better that you were gonna make me cry]
(ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ ฮเว็น ยู เคม อะเรานด [ ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ แดท ยู เวอ กอนนะ เมค มี คไร ])
That you were going to make me cry
(แดท ยู เวอ โกอิ้ง ทู เมค มี คไร)
Now it’s breaking my heart to watch you run around
(เนา อิทซ บเรคคิง ไม ฮาท ทู ว็อช ยู รัน อะเรานด)
‘Cause I know that you’re living a lie
(คอส ไอ โน แดท ยัวร์ ลีฝอิง อะ ไล)
That’s okay baby ’cause in time you will find
(แฑ็ท โอเค เบบิ คอส อิน ไทม ยู วิล ไฟนด)

What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)
What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)
What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)
What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)

What goes around comes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด คัม อะเรานด)
Yeah
(เย่)
What goes around comes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด คัม อะเรานด)
You should know that
(ยู ฌูด โน แดท)
What goes around comes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด คัม อะเรานด)
[adsense]
Yeah
(เย่)
What goes around comes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด คัม อะเรานด)
You should know that
(ยู ฌูด โน แดท)

Don’t want to think about it [no]
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ธิงค อะเบาท ดิธ [ โน ])
Don’t want to talk about it
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
I’m just so sick about it
(แอม จัซท โซ ซิค อะเบาท ดิธ)
Can’t believe it’s ending this way
(แค็นท บิลีฝ อิทซ เอนดิง ที เว)
Just so confused about it
(จัซท โซ ค็อนฟยูส อะเบาท ดิธ)
Feeling the blues about it [yeah]
(ฟีลอิง เดอะ บลู อะเบาท ดิธ [ เย่ ])
I just can’t do without ya
(ไอ จัซท แค็นท ดู วิเฑาท ยา)
Tell me is this fair?
(เท็ล มี อีส ที แฟ)

Is this the way it’s really going down?
(อีส ที เดอะ เว อิทซ ริแอ็ลลิ โกอิ้ง เดาน)
Is this how we say goodbye?
(อีส ที เฮา วี เซ กู๊ดบาย)
Should’ve known better when you came around [should’ve known better that you were gonna make me cry]
(ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ ฮเว็น ยู เคม อะเรานด [ ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ แดท ยู เวอ กอนนะ เมค มี คไร ])
That you were going to make me cry
(แดท ยู เวอ โกอิ้ง ทู เมค มี คไร)
Now it’s breaking my heart to watch you run around
(เนา อิทซ บเรคคิง ไม ฮาท ทู ว็อช ยู รัน อะเรานด)
‘Cause I know that you’re living a lie
(คอส ไอ โน แดท ยัวร์ ลีฝอิง อะ ไล)
But that’s okay baby ’cause in time you will find
(บัท แฑ็ท โอเค เบบิ คอส อิน ไทม ยู วิล ไฟนด)

What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)
What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)
What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)
What goes around, goes around, goes around
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด , โกซ อะเรานด)
Comes all the way back around
(คัม ซอร์ เดอะ เว แบ็ค อะเรานด)

[Comes Around interlude:]
([ คัม อะเรานด อีนเทิลยูด : ])

Let me paint this picture for you, baby
(เล็ท มี เพนท ที พีคเชอะ ฟอ ยู , เบบิ)

You spend your nights alone
(ยู ซเพ็นด ยุร ไนท อะโลน)
And he never comes home
(แอ็นด ฮี เนฝเออะ คัม โฮม)
And every time you call him
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู คอล ฮิม)
All you get’s a busy tone
(ออล ยู เก็ท ซา บีสอิ โทน)
I heard you found out
(ไอ เฮิด ยู เฟานด เอาท)
That he’s doing to you
(แดท อีส ดูอิง ทู ยู)
What you did to me
(ฮว็อท ยู ดิด ทู มี)
Ain’t that the way it goes
(เอน แดท เดอะ เว อิท โกซ)

When you cheated girl
(ฮเว็น ยู ชีท เกิล)
My heart bleeded girl
(ไม ฮาท บลีด เกิล)
So it goes without saying that you left me feeling hurt
(โซ อิท โกซ วิเฑาท เซอิง แดท ยู เล็ฟท มี ฟีลอิง เฮิท)
Just a classic case
(จัซท ดา คแลซซิแค็ล เคซ)
A scenario
(อะ ซิเนริโอ)
Tale as old as time
(เทล แอ็ส โอลด แอ็ส ไทม)
Girl you got what you deserved
(เกิล ยู ก็อท ฮว็อท ยู ดิเสิฝ)

And now you want somebody
(แอ็นด เนา ยู ว็อนท ซัมบอดี้)
To cure the lonely nights
(ทู คิวเร เดอะ โลนลิ ไนท)
You wish you had somebody
(ยู วิฌ ยู แฮ็ด ซัมบอดี้)
That could come and make it right
(แดท คูด คัม แอ็นด เมค อิท ไรท)

But girl I ain’t somebody with a lot of sympathy
(บัท เกิล ไอ เอน ซัมบอดี้ วิฑ อะ ล็อท อ็อฝ ซีมพะธิ)
You’ll see
(โยว ซี)

[What goes around comes back around]
([ ฮว็อท โกซ อะเรานด คัม แบ็ค อะเรานด ])
I thought I told ya, hey
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยา , เฮ)
[What goes around comes back around]
([ ฮว็อท โกซ อะเรานด คัม แบ็ค อะเรานด ])
I thought I told ya, hey
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยา , เฮ)
[What goes around comes back around]
([ ฮว็อท โกซ อะเรานด คัม แบ็ค อะเรานด ])
I thought I told ya, hey
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยา , เฮ)
[What goes around comes back around]
([ ฮว็อท โกซ อะเรานด คัม แบ็ค อะเรานด ])
I thought I told ya, hey
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยา , เฮ)

[laughs]
([ ลาฟ ])
See?
(ซี)
You should’ve listened to me, baby
(ยู ชูดดิฝ ลิ๊สซึ่น ทู มี , เบบิ)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Because
(บิคอส)
[What goes around comes back around]
([ ฮว็อท โกซ อะเรานด คัม แบ็ค อะเรานด ])
[laughs]
([ ลาฟ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Goes Around Comes Around (Interlude) คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น