เนื้อเพลง Something I Wanna Give You คำอ่านไทย Sunshine Anderson

[Intro:]
([ อินโทร : ])
Sunshine come on
(ซันชาย คัมมอน)
Oh oh oh oh oh yeah
(โอ โอ โอ โอ โอ เย่)
I wanna give you something
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ซัมติง)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
Listen Baby
(ลิ๊สซึ่น เบ๊บี้)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
We hung tough like new kids on the block
(วี ฮัง ทั๊ฟ ไล๊ค นิว คิด ออน เดอะ บล๊อค)
I stayed down like Luth stayed jukebox
(ไอ สเทย์ เดาน ไล๊ค Luth สเทย์ จยูคบ็อคซ)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
And I did everything that you asked me you lousy so and so
(แอนด์ ดาย ดิด เอ๊วี่ติง แดท ยู อาสคฺ มี ยู เลาซอิ โซ แอนด์ โซ)
But you took advantage and now I wanna let you know
(บั๊ท ยู ทุค แอดแฝ๊นเทจ แอนด์ นาว ไอ วอนนา เล็ท ยู โนว์)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
I know it maybe hard for you to understand
(ไอ โนว์ อิท เมบี ฮาร์ด ฟอร์ ยู ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
But these days I dont really think of you as my man
(บั๊ท ฑิส เดย์ ซาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ทริ๊งค อ็อฝ ยู แอส มาย แมน)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])

So do me a favor and get your coat get yo hat
(โซ ดู มี อะ เฟเฝอะ แอนด์ เก็ท ยุร โค๊ท เก็ท โย แฮ็ท)
Get yo knapsack
(เก็ท โย แนพแซ็ค)
Get ya lazy ass up off of my couch
(เก็ท ยา เล๊ซี่ อาซ อั๊พ ออฟฟ อ็อฝ มาย เคาช)
I want you out
(ไอ ว้อนท ยู เอ๊าท)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
Cause we had…
(ค๊อส วี แฮ็ด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cause we had a long run but now its ova [Its ova]
(ค๊อส วี แฮ็ด อะ ลอง รัน บั๊ท นาว อิทซ โอฝะ [ อิทซ โอฝะ ])
You wasnt believing what I said last night but I told ya[But I told ya]
(ยู วอสซึ้น บีลีฝวิง ว๊อท ไอ เซ็ด ล๊าสท ไน๊ท บั๊ท ไอ โทลด ยา [ บั๊ท ไอ โทลด ยา ])
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
Im giving it to you no he-he-hesitations
(แอม กีฝวิง อิท ทู ยู โน ฮี ฮี เฮสิเทฌัน)
Im giving you freedom boy, to go
(แอม กีฝวิง ยู ฟรีดัม บอย , ทู โก)
Im outta patience
(แอม เอ๊าตา เพเฌ็นซ)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Listen to me you took me back, forth, south, and north
(ลิ๊สซึ่น ทู มี ยู ทุค มี แบ็ค , โฟธ , เซ๊าธ , แอนด์ น๊อร์ธ)
And I put up with that temper of yours ohh but now
(แอนด์ ดาย พุท อั๊พ วิธ แดท เท๊มเพ่อร์ อ็อฝ ยุร โอ้ บั๊ท นาว)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
And I know you wont like it but I just cant stomach
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู ว็อนท ไล๊ค อิท บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท สโท๊มัช)
Tryna give you my all and getting nothing from it CUZ I DONE IT
(ทายนา กี๊ฝ ยู มาย ออล แอนด์ เกดดดิ้ง นัธอิง ฟรอม อิท คัซ ไอ ดัน อิท)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
It was no walk in the park being yo girl
(อิท วอส โน ว๊อล์ค อิน เดอะ พาร์ค บีอิง โย เกิร์ล)
I would of given anything in the whole world
(ไอ เวิด อ็อฝ กีฝเอ็น เอนอิธิง อิน เดอะ โฮล เวิลด)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
And one more thing, you were only so so in bed
(แอนด์ วัน โม ทริง , ยู เวอ โอ๊นลี่ โซ โซ อิน เบ๊ด)
I had to fake it more times then I can count on both of my hands
(ไอ แฮ็ด ทู เฟ้ค อิท โม ไทม์ เด็น นาย แคน เค้าทํ ออน โบทรฺ อ็อฝ มาย แฮนด์)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
Cause we had…
(ค๊อส วี แฮ็ด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cause we had a long run but now its ova [Its ova]
(ค๊อส วี แฮ็ด อะ ลอง รัน บั๊ท นาว อิทซ โอฝะ [ อิทซ โอฝะ ])
You wasnt believing what I said last night but I told ya[But I told ya]
(ยู วอสซึ้น บีลีฝวิง ว๊อท ไอ เซ็ด ล๊าสท ไน๊ท บั๊ท ไอ โทลด ยา [ บั๊ท ไอ โทลด ยา ])
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
Im giving it to you no he-he-hesitations
(แอม กีฝวิง อิท ทู ยู โน ฮี ฮี เฮสิเทฌัน)
Im giving you freedom boy, to go Im outta patience
(แอม กีฝวิง ยู ฟรีดัม บอย , ทู โก แอม เอ๊าตา เพเฌ็นซ)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])

[Break:]
([ เบร๊ค : ])
[Boy you had it made]
([ บอย ยู แฮ็ด ดิท เมด ])
You had it made
(ยู แฮ็ด ดิท เมด)
You could of stayed
(ยู เคิด อ็อฝ สเทย์)
[You really could of but you had to change
([ ยู ริแอ็ลลิ เคิด อ็อฝ บั๊ท ยู แฮ็ด ทู เช้งจํ)
the way you treat me
(เดอะ เวย์ ยู ทรี๊ท มี)
You couldnt do what it takes to please me]
(ยู คูดซึ่น ดู ว๊อท ดิธ เท้ค ทู พลีซ มี ])
Its not a game [No its not a game]
(อิทซ น็อท ดา เกม [ โน อิทซ น็อท ดา เกม ])
Now its too late
(นาว อิทซ ทู เหลท)
[Yes it is
([ เย็ซ ซิท อีส)
cause it took you way too long to get yo mind right
(ค๊อส อิท ทุค ยู เวย์ ทู ลอง ทู เก็ท โย ไมนด์ ไร๊ท)
noow I want you out of my life]
(noow ไอ ว้อนท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cause we had a long run but now its ova [Its ova]
(ค๊อส วี แฮ็ด อะ ลอง รัน บั๊ท นาว อิทซ โอฝะ [ อิทซ โอฝะ ])
You wasnt believing what I said last night but I told ya[But I told ya]
(ยู วอสซึ้น บีลีฝวิง ว๊อท ไอ เซ็ด ล๊าสท ไน๊ท บั๊ท ไอ โทลด ยา [ บั๊ท ไอ โทลด ยา ])
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])
Im giving it to you no he-he-hesitations
(แอม กีฝวิง อิท ทู ยู โน ฮี ฮี เฮสิเทฌัน)
Im giving you freedom boy, to go [go] Im outta patience
(แอม กีฝวิง ยู ฟรีดัม บอย , ทู โก [ โก ] แอม เอ๊าตา เพเฌ็นซ)
[Theres something that I wanna give you]
([ แดร์ ซัมติง แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู ])

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])
To all my ladies
(ทู ออล มาย เลดิส)
YEAH!
(เย่ !)
If you feel me, let him go
(อิ๊ฟ ยู ฟีล มี , เล็ท ฮิม โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something I Wanna Give You คำอ่านไทย Sunshine Anderson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น