เนื้อเพลง For You I Will คำอ่านไทย Tata Young

When you’re feeling lost in the night
(ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง ล็อซท อิน เดอะ ไนท)
When you feel your world just ain’t right
(ฮเว็น ยู ฟีล ยุร เวิลด จัซท เอน ไรท)
Call on me, I will be waiting
(คอล ออน มี , ไอ วิล บี เวททิง)
Count on me, I will be there
(เคานท ออน มี , ไอ วิล บี แฑ)
Anytime the times get too tough
(เอนี่ไทม์ เดอะ ไทม เก็ท ทู ทั๊ฟ)
Anytime your best ain’t enough
(เอนี่ไทม์ ยุร เบ็ซท เอน อินัฟ)
I’ll be the one to make it better
(อิล บี ดิ วัน ทู เมค อิท เบทเทอะ)
I’ll be there to protect you, see you through
(อิล บี แฑ ทู พโระเทคท ยู , ซี ยู ธรู)
I’ll be there, and there is nothing, I won’t do
(อิล บี แฑ , แอ็นด แฑ อีส นัธอิง , ไอ ว็อนท ดู)

I will cross the ocean for you
(ไอ วิล คร็อซ ดิ โอแฌ็น ฟอ ยู)
I will go and bring you the moon
(ไอ วิล โก แอ็นด บริง ยู เดอะ มูน)
I will be your hero, your strength
(ไอ วิล บี ยุร ฮีโร , ยุร ซทเร็งธ)
Anything you need
(เอนอิธิง ยู เน)
I will be the sun in your sky
(ไอ วิล บี เดอะ ซัน อิน ยุร ซไค)
I will light your way for all time
(ไอ วิล ไลท ยุร เว ฟอ ออล ไทม)
Promise you, for you I will
(พรอมอิซ ยู , ฟอ ยู ไอ วิล)

[adsense]

I will shield your heart from the rain
(ไอ วิล ฌีลด ยุร ฮาท ฟร็อม เดอะ เรน)
I won’t let no harm come your way
(ไอ ว็อนท เล็ท โน ฮาม คัม ยุร เว)
Oh these arms will be your shelter
(โอ ฑิส อาม วิล บี ยุร เฌลเทอะ)
No these arms won’t let you down
(โน ฑิส อาม ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
If there is a mountain to move
(อิฟ แฑ อีส ซา เมานทิน ทู มูฝ)
I will move that mountain for you
(ไอ วิล มูฝ แดท เมานทิน ฟอ ยู)
I’m here for you, I’m here forever
(แอม เฮียร ฟอ ยู , แอม เฮียร เฟาะเรฝเออะ)
I will be your fortress, tall and strong
(ไอ วิล บี ยุร ฟอทเร็ซ , ทอล แอ็นด ซทร็อง)
I’ll keep you safe, I’ll stand beside you, right or wrong
(อิล คีพ ยู เซฟ , อิล ซแท็นด บิไซด ยู , ไรท ออ ร็อง)

For you I will, lay my life on the line
(ฟอ ยู ไอ วิล , เล ไม ไลฟ ออน เดอะ ไลน)
For you I will fight, mmm, for you I will die
(ฟอ ยู ไอ วิล ไฟท , อึม , ฟอ ยู ไอ วิล ได)
With every breath, with all my soul
(วิฑ เอฝริ บเร็ธ , วิฑ ออล ไม โซล)
I’ll give my word, I’ll give it all
(อิล กิฝ ไม เวิด , อิล กิฝ อิท ดอร์)
Put your faith in me
(พัท ยุร เฟธ อิน มี)
And I’ll do anything
(แอ็นด อิล ดู เอนอิธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For You I Will คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น