เนื้อเพลง Life Won’t Wait คำอ่านไทย Rancid

Jesus and his ? wage a final war
(จีสัซ แซน ฮิส เว้จ อะ ไฟ๊น่อล วอร์)
Religious self-prestigious keep the quest for the holy grail
(ริลีจอัซ เซลฟ์ พเร็ซทีจเอียซ คี๊พ เดอะ คเว็ซท ฟอร์ เดอะ โฮ๊ลี่ กเรล)
The eye atop the pyramid is open and awake
(ดิ อาย อะทอพ เดอะ พีระมิด อีส โอ๊เพ่น แอนด์ อะเว้ค)
The Pagans hold the rituals and the fire won’t begin to say:
(เดอะ เพแก็น โฮลด์ เดอะ รีชอวล แซน เดอะ ไฟเออะร ว็อนท บีกิน ทู เซย์ :)

Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Come along and tell your sister and your brother.
(คัม อะลอง แอนด์ เทลล ยุร ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ ยุร บร๊าเท่อรํ)

The force of war, dynamite blast
(เดอะ ฟอร์ซ อ็อฝ วอร์ , ไดนะไมท บลาสทํ)
Rides on the weak and the poor
(ไรด์ ออน เดอะ วี๊ค แอนด์ เดอะ พัวร์)
Don’t want to see my brother in pain when the man fights big man’s wars
(ด้อนท์ ว้อนท ทู ซี มาย บร๊าเท่อรํ อิน เพน เว็น เดอะ แมน ไฟ้ท บิ๊ก แมน วอร์)
Don’t know nothing ’bout no red, white and blue
(ด้อนท์ โนว์ นัธอิง เบาท โน เร้ด , ไว๊ท แอนด์ บลู)

Little men, big ?
(ลิ๊ทเทิ่ล เม็น , บิ๊ก)
Too many win, nobody lose
(ทู เมนอิ วิน , โนบอดี้ ลู้ส)
? choose
(ชู๊ส)

Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Come along and tell your sister and your brother.
(คัม อะลอง แอนด์ เทลล ยุร ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ ยุร บร๊าเท่อรํ)

The conscience of the public can not be put to sleep
(เดอะ คอนเฌ็นซ อ็อฝ เดอะ พับลิค แคน น็อท บี พุท ทู สลี๊พ)
The conglomerate of the nations has no bounds in which they seek
(เดอะ ค็อนกลอมเออะริท อ็อฝ เดอะ เน๊ชั่น แฮ็ส โน บาวนฺดฺ ซิน วิช เด ซี๊ค)
Was it the Mob tellin’ the CIA to install/restore this state of fear
(วอส ซิท เดอะ ม๊อบ เทลลิน เดอะ CIA ทู อินซทอล /เรสโทร์ ดิส สเทท อ็อฝ เฟียร์)
How many of us wish we were up to Kennedy’s ear?
(ฮาว เมนอิ อ็อฝ อัซ วิ๊ช วี เวอ อั๊พ ทู เคนนีดี เอียร)
Say:
(เซย์ :)

Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Come along and tell your sister and your brother.
(คัม อะลอง แอนด์ เทลล ยุร ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ ยุร บร๊าเท่อรํ)

See them try to rule the world
(ซี เด็ม ธราย ทู รูล เดอะ เวิลด)
We don’t know why
(วี ด้อนท์ โนว์ วาย)
Why they want to rule the world
(วาย เด ว้อนท ทู รูล เดอะ เวิลด)
Cuya ?
(Cuya)

Only white men and black men’s..? the white power ?
(โอ๊นลี่ ไว๊ท เม็น แอนด์ แบล๊ค เม็น เดอะ ไว๊ท พ๊าวเว่อร์)
The guns of mass destruction, them fighting about
(เดอะ กัน อ็อฝ มาซ ดิซทรัคฌัน , เด็ม ไฟท์ดิง อะเบ๊าท)
Buying the world is only so much money
(บายอิ้ง เดอะ เวิลด อีส โอ๊นลี่ โซ มัช มั๊นนี่)
Here they come ? in the knees
(เฮียร เด คัม อิน เดอะ นี)

World wide hunger ? one fear
(เวิลด ไวด์ ฮังเกอะ วัน เฟียร์)
Well gangster treaties who keep us in fear
(เวลล แกะซเทอะ ทรีททิ ฮู คี๊พ อัซ ซิน เฟียร์)
How much more cannot people deal?
(ฮาว มัช โม แคนน็อท พี๊เพิ่ล ดีล)
Need no more division
(นี๊ด โน โม ดิฝีฉอัน)

Need no more pride and I, I will keep on fighting to keep what’s mine
(นี๊ด โน โม ไพรด์ แอนด์ ดาย , ไอ วิล คี๊พ ออน ไฟท์ดิง ทู คี๊พ ว๊อท ไมน์)
We the people speaking our mind
(วี เดอะ พี๊เพิ่ล ซพีคอิง เอ๊า ไมนด์)
And once more, would you say it for me now?
(แอนด์ วั๊นซ โม , เวิด ยู เซย์ อิท ฟอร์ มี นาว)

Dynamite blast of the force of war
(ไดนะไมท บลาสทํ อ็อฝ เดอะ ฟอร์ซ อ็อฝ วอร์)
Government rides on the weak and poor
(กัฝเอินเม็นท ไรด์ ออน เดอะ วี๊ค แอนด์ พัวร์)
Don’t want to see my brother in pain no more
(ด้อนท์ ว้อนท ทู ซี มาย บร๊าเท่อรํ อิน เพน โน โม)
When the little man fights all the big man’s war
(เว็น เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน ไฟ้ท ซอร์ เดอะ บิ๊ก แมน วอร์)

? victimize
(ฝิคทิไมส)
Mental slavery with the clever disguise
(เม๊นท่อล ซแลฝเออะริ วิธ เดอะ เคล๊เฝ่อร์ ดิสไก๊ส)
Our prides on our people must rise
(เอ๊า ไพรด์ ออน เอ๊า พี๊เพิ่ล มัสท์ ไร๊ส)
Decide your fate
(ดีไซด์ ยุร เฟ้ท)

Life won’t wait!!!
(ไล๊ฟ ว็อนท เว้ท ! ! !)
Life won’t wait!!!
(ไล๊ฟ ว็อนท เว้ท ! ! !)
Oh, life won’t wait!!!
(โอ , ไล๊ฟ ว็อนท เว้ท ! ! !)

Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Come along and tell your sister and your brother.
(คัม อะลอง แอนด์ เทลล ยุร ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ ยุร บร๊าเท่อรํ)

Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Division is the new world order.
(ดิฝีฉอัน อีส เดอะ นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Come along and tell your sister and your brother.
(คัม อะลอง แอนด์ เทลล ยุร ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ ยุร บร๊าเท่อรํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life Won’t Wait คำอ่านไทย Rancid

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น