เนื้อเพลง More คำอ่านไทย Tamia

Mmhmm mmhmmm [giggle] I loved you,
(Mmhmm mmhmmm [ กิ๊กเกิล ] ไอ ลัฝ ยู ,)
I loved you [more] when you had no money [more] use to say I love you [more] baby all I need
(ไอ ลัฝ ยู [ โม ] เว็น ยู แฮ็ด โน มั๊นนี่ [ โม ] ยู๊ส ทู เซย์ ไอ ลัฝ ยู [ โม ] เบ๊บี้ ออล ไอ นี๊ด)
Is, More time and more mind, I loved you [more] every day was sunny [more] use to think about
(อีส , โม ไทม์ แอนด์ โม ไมนด์ , ไอ ลัฝ ยู [ โม ] เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ วอส ซันนิ [ โม ] ยู๊ส ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท)
You [more] baby all I need is more time and more mind
(ยู [ โม ] เบ๊บี้ ออล ไอ นี๊ด อีส โม ไทม์ แอนด์ โม ไมนด์)

Just another day im not being in your way so im all alone.. all alone ooh yea, just another
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ แอม น็อท บีอิง อิน ยุร เวย์ โซ แอม ออล อะโลน ออล อะโลน อู้ เย , จั๊สท อะน๊าเทร่อร์)
Week we dont hardly speak but im holding on stop treating me so wrong, Give me your loving,
(วี๊ค วี ด้อนท์ ฮาดลิ สพี๊ค บั๊ท แอม โฮลดิง ออน สท๊อพ ทีทดิง มี โซ รอง , กี๊ฝ มี ยุร ลัฝอิง ,)
Give me your mind, Give me your kissing, give me some time, cuz I cant live my life if my heart
(กี๊ฝ มี ยุร ไมนด์ , กี๊ฝ มี ยุร คิสซิง , กี๊ฝ มี ซัม ไทม์ , คัซ ไอ แค็นท ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท)
Walks out your life, Give me your loving, Give me some eason, Give me your kissing, Give me a
(ว๊อล์ค เอ๊าท ยุร ไล๊ฟ , กี๊ฝ มี ยุร ลัฝอิง , กี๊ฝ มี ซัม eason , กี๊ฝ มี ยุร คิสซิง , กี๊ฝ มี อะ)
Reason, to make me wanna stay wanna go back to the day I loved you,
(รี๊ซั่น , ทู เม้ค มี วอนนา สเทย์ วอนนา โก แบ็ค ทู เดอะ เดย์ ไอ ลัฝ ยู ,)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[more] when you had no money [more] use to say I love you [more] baby all I need is,
([ โม ] เว็น ยู แฮ็ด โน มั๊นนี่ [ โม ] ยู๊ส ทู เซย์ ไอ ลัฝ ยู [ โม ] เบ๊บี้ ออล ไอ นี๊ด อีส ,)
More time and more mind, I loved you [more] every day was sunny [more] and I was thinking of
(โม ไทม์ แอนด์ โม ไมนด์ , ไอ ลัฝ ยู [ โม ] เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ วอส ซันนิ [ โม ] แอนด์ ดาย วอส ติ้งกิง อ็อฝ)
You [more] baby all I need is more time and more mind
(ยู [ โม ] เบ๊บี้ ออล ไอ นี๊ด อีส โม ไทม์ แอนด์ โม ไมนด์)

Dont make me twist your arm to stay alittle me will be okay, Walk out the door,
(ด้อนท์ เม้ค มี ทวิสท ยุร อาร์ม ทู สเทย์ alittle มี วิล บี โอเค , ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์ ,)
Ohh-Woahhh-Ohh, I think its time I found that guy, I can rely on day and night, To be by my
(โอ้ Woahhh โอ้ , ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ไอ เฟานด แดท กาย , ไอ แคน รีลาย ออน เดย์ แอนด์ ไน๊ท , ทู บี บาย มาย)
Side baby, And be a real man to his lady, Give me your loving, give me your mind, Give me your
(ไซด์ เบ๊บี้ , แอนด์ บี อะ เรียล แมน ทู ฮิส เล๊ดี้ , กี๊ฝ มี ยุร ลัฝอิง , กี๊ฝ มี ยุร ไมนด์ , กี๊ฝ มี ยุร)
Kissing, give me some time, cuz I cant live my life if my heart walks out your life, Give me
(คิสซิง , กี๊ฝ มี ซัม ไทม์ , คัซ ไอ แค็นท ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท ว๊อล์ค เอ๊าท ยุร ไล๊ฟ , กี๊ฝ มี)
Your loving, Give me some eason, Give me your kissing, Give me a reason to make me wanna stay
(ยุร ลัฝอิง , กี๊ฝ มี ซัม eason , กี๊ฝ มี ยุร คิสซิง , กี๊ฝ มี อะ รี๊ซั่น ทู เม้ค มี วอนนา สเทย์)
Wanna go back to the day I loved you,
(วอนนา โก แบ็ค ทู เดอะ เดย์ ไอ ลัฝ ยู ,)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[more] when you had no money [more] use to say I love you [more] baby all I need is,
([ โม ] เว็น ยู แฮ็ด โน มั๊นนี่ [ โม ] ยู๊ส ทู เซย์ ไอ ลัฝ ยู [ โม ] เบ๊บี้ ออล ไอ นี๊ด อีส ,)
More time and more mind, [i loved you] [more] every day was sunny [more] use to think about you
(โม ไทม์ แอนด์ โม ไมนด์ , [ ไอ ลัฝ ยู ] [ โม ] เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ วอส ซันนิ [ โม ] ยู๊ส ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู)
[more] baby all I need is, more time and more mind
([ โม ] เบ๊บี้ ออล ไอ นี๊ด อีส , โม ไทม์ แอนด์ โม ไมนด์)

[Freck The Billonaire Rap:]
([ Freck เดอะ Billonaire แร็พ : ])
Look, Now you got your gucci groupies, good girls too, And your,
(ลุ๊ค , นาว ยู ก็อท ยุร กู๊ซชี่ กรูพพี , กู๊ด เกิร์ล ทู , แอนด์ ยุร ,)
Hoochie cuties and your hood girls who, they just wanna support their own man a strong man, She
(Hoochie คิวดี แซน ยุร ฮุด เกิร์ล ฮู , เด จั๊สท วอนนา ซั๊พผอร์ท แดร์ โอว์น แมน อะ สทรอง แมน , ชี)
Just aint in it for the bread like stroll man, And what you dont do, The next dude will, Trust
(จั๊สท เอน อิน หนิด ฟอร์ เดอะ เบร้ด ไล๊ค ซทโรล แมน , แอนด์ ว๊อท ยู ด้อนท์ ดู , เดอะ เน๊กซท ดยูด วิล , ทรัสท)
Me, You aint trying to see it the next dude will, So while you gotta [woo] you better treat her
(มี , ยู เอน ทไรอิง ทู ซี อิท เดอะ เน๊กซท ดยูด วิล , โซ ไวล์ ยู กอททะ [ วู ] ยู เบ๊ทเท่อร์ ทรี๊ท เฮอ)
Nice as hell before she never coming home like life in jail, She a yellow road she shine like
(ไน๊ซ์ แอส เฮ็ลล บีฟอร์ ชี เน๊เฝ่อร์ คัมอิง โฮม ไล๊ค ไล๊ฟ อิน เจล , ชี อะ เย๊ลโล่ว โร้ด ชี ไชน์ ไล๊ค)
Yellow gold, she got the heart and the covert like she walked in the yellow road, You on her
(เย๊ลโล่ว โกลด์ , ชี ก็อท เดอะ ฮาร์ท แอนด์ เดอะ คัฝเอิท ไล๊ค ชี ว๊อล์ค อิน เดอะ เย๊ลโล่ว โร้ด , ยู ออน เฮอ)
Bad side and the only way to make up is spend more time and two rollies and a jacob-
(แบ้ด ไซด์ แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู เม้ค อั๊พ อีส สเพ็นด โม ไทม์ แอนด์ ทู rollies แซน อะ เจคับ)
Tamia: A girl like me, is so hard to find, Hope you see before its too late, What you had in
(เทเมีย : อะ เกิร์ล ไล๊ค มี , อีส โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ , โฮพ ยู ซี บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท , ว๊อท ยู แฮ็ด อิน)
Me, Now some other guy, Will be holding me Tonight, Tonight
(มี , นาว ซัม อ๊อเธ่อร์ กาย , วิล บี โฮลดิง มี ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I loved you, [more] when you had no money [more] use to say I love you [more] baby all
(ไอ ลัฝ ยู , [ โม ] เว็น ยู แฮ็ด โน มั๊นนี่ [ โม ] ยู๊ส ทู เซย์ ไอ ลัฝ ยู [ โม ] เบ๊บี้ ออล)
I need is, More time and more mind, I loved you [more] every day was sunny [more] and I was
(ไอ นี๊ด อีส , โม ไทม์ แอนด์ โม ไมนด์ , ไอ ลัฝ ยู [ โม ] เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ วอส ซันนิ [ โม ] แอนด์ ดาย วอส)
Thinking of you [more] baby all I need is more time and more mind
(ติ้งกิง อ็อฝ ยู [ โม ] เบ๊บี้ ออล ไอ นี๊ด อีส โม ไทม์ แอนด์ โม ไมนด์)

I loved you, I loved you, I loved you, [tamia] I loved you, I loved you, I loved you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , [ เทเมีย ] ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More คำอ่านไทย Tamia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น