เนื้อเพลง I’m Not Feeling It Anymore คำอ่านไทย Van Morrison

Have to get back, have to get back the base
(แฮ็ฝ ทู เก็ท แบ็ค , แฮ็ฝ ทู เก็ท แบ็ค เดอะ เบส)
I need to talk to somebody, I can trust
(ไอ นี๊ด ทู ท๊อล์ค ทู ซัมบอดี้ , ไอ แคน ทรัสท)
Too many cooks, are tryin’ to spoil the broth
(ทู เมนอิ คุ๊ค , อาร์ ทายอิน ทู สพอยล์ เดอะ บร็อธ)
I can’t feel it in my throat, that’s all she wrote
(ไอ แค็นท ฟีล อิท อิน มาย โธร๊ท , แด้ท ซอร์ ชี โรท)

I’m not feeling it no more, I’m not feeling it anymore
(แอม น็อท ฟีลอิง อิท โน โม , แอม น็อท ฟีลอิง อิท แอนนี่มอ)
Not feelin’ it no more, not feelin’ it anymore
(น็อท ฟีลิน หนิด โน โม , น็อท ฟีลิน หนิด แอนนี่มอ)

When I was high at the party, everything looked good
(เว็น นาย วอส ไฮฮ แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่ , เอ๊วี่ติง ลุ๊ค กู๊ด)
I was seein’ through rose coloured glasses
(ไอ วอส ซีอิน ทรู โรส คัลเออะ กลาซซิส)
Not seein’ the wood for the trees
(น็อท ซีอิน เดอะ วู๊ด ฟอร์ เดอะ ทรี)
I started out in normal operation
(ไอ สท๊าร์ท เอ๊าท อิน น๊อร์มอล ออเพอะเรฌัน)
But I just ended up in doubt
(บั๊ท ไอ จั๊สท เอ็นด อั๊พ อิน เดาท)
All my drinking buddies, they locked me out
(ออล มาย ดริงคิง บั๊ดดีสฺ , เด ล๊อค มี เอ๊าท)

I’m not feelin’ it no more, I’m not feelin’ it anymore
(แอม น็อท ฟีลิน หนิด โน โม , แอม น็อท ฟีลิน หนิด แอนนี่มอ)
No feelin’ it no more, I’m tryin’ to give you the score
(โน ฟีลิน หนิด โน โม , แอม ทายอิน ทู กี๊ฝ ยู เดอะ สคอร์)

You see me up there baby, I’m on the screen
(ยู ซี มี อั๊พ แดร์ เบ๊บี้ , แอม ออน เดอะ สครีน)
But I know better now, it’s so unreal
(บั๊ท ไอ โนว์ เบ๊ทเท่อร์ นาว , อิทซ โซ อันรีแอ็ล)
If this is success, then something’s awful wrong
(อิ๊ฟ ดิส ซิส ซัคเซสส , เด็น ซัมติง ออฟุล รอง)
`Cause I bought the dream and I had to play along
(`Cause ไอ บอท เดอะ ดรีม แอนด์ ดาย แฮ็ด ทู เพลย์ อะลอง)

I’m not feelin’ it no more, I’m not feelin’ it anymore
(แอม น็อท ฟีลิน หนิด โน โม , แอม น็อท ฟีลิน หนิด แอนนี่มอ)
I’m tryin’ to give you the score, I’m not feelin’ it no more
(แอม ทายอิน ทู กี๊ฝ ยู เดอะ สคอร์ , แอม น็อท ฟีลิน หนิด โน โม)

We all know that money, don’t buy you love
(วี ออล โนว์ แดท มั๊นนี่ , ด้อนท์ บาย ยู ลัฝ)
You just get a job and somewhere to live
(ยู จั๊สท เก็ท ดา จ๊อบ แอนด์ ซัมแวร์ ทู ไล้ฝ)
You have to look for happiness, within yourself
(ยู แฮ็ฝ ทู ลุ๊ค ฟอร์ แฮพพิเน็ซ , วิธอิน ยุรเซลฟ)
And don’t go chasin’ thinkin’ that it is somewhere else
(แอนด์ ด้อนท์ โก เช๊ซิน ติ้งกิน แดท ดิธ อีส ซัมแวร์ เอ๊ลส)

I’m not feelin’ it no more, I’m not feelin’ it anymore
(แอม น็อท ฟีลิน หนิด โน โม , แอม น็อท ฟีลิน หนิด แอนนี่มอ)
Baby I’m tryin’ to give you the score,
(เบ๊บี้ แอม ทายอิน ทู กี๊ฝ ยู เดอะ สคอร์ ,)
I’m not feelin’ it no more
(แอม น็อท ฟีลิน หนิด โน โม)

I was pretending all the time
(ไอ วอส พรีเทนดิง ออล เดอะ ไทม์)
I was givin’ everybody what they wanted
(ไอ วอส กีฝอิน เอวี่บอดี้ ว๊อท เด ว้อนท)
And I lost my peace of mind
(แอนด์ ดาย ล็อซท มาย พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
And all I ever wanted was simply just to be me
(แอนด์ ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ซีมพลิ จั๊สท ทู บี มี)
All you ever need is the truth
(ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด อีส เดอะ ทรู๊ธ)
And the truth will set you free
(แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ วิล เซ็ท ยู ฟรี)

I’m not feelin’ it no more, I’m not feelin’ it anymore
(แอม น็อท ฟีลิน หนิด โน โม , แอม น็อท ฟีลิน หนิด แอนนี่มอ)
I’m tryin’ to give you the score, just like I did before
(แอม ทายอิน ทู กี๊ฝ ยู เดอะ สคอร์ , จั๊สท ไล๊ค ไก ดิด บีฟอร์)
I’m not feelin’ it no more, I’m not feelin’ it anymore
(แอม น็อท ฟีลิน หนิด โน โม , แอม น็อท ฟีลิน หนิด แอนนี่มอ)
I’m not feelin’ it no more, baby I’m just trying to give you the score
(แอม น็อท ฟีลิน หนิด โน โม , เบ๊บี้ แอม จั๊สท ทไรอิง ทู กี๊ฝ ยู เดอะ สคอร์)
I’m not feelin’ it no more, not feelin’ it anymore
(แอม น็อท ฟีลิน หนิด โน โม , น็อท ฟีลิน หนิด แอนนี่มอ)
Not feelin’ it no more
(น็อท ฟีลิน หนิด โน โม)
Not feelin’ it no more baby.
(น็อท ฟีลิน หนิด โน โม เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Not Feeling It Anymore คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น