เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Bro’Sis

Ha you know some people just dont know what I am talking about
(ฮา ยู โน ซัม พี๊เพิ่ล จัซท ด้อนท์ โน ฮว็อท ไอ แอ็ม ทอคอิง อะเบาท)
but I know you understand
(บัท ไอ โน ยู อันเดิซแทนด)
cause I know you believe.
(คอส ไอ โน ยู บิลีฝ)

Baby I believe that
(เบบิ ไอ บิลีฝ แดท)
you were meant for me
(ยู เวอ เม็นท ฟอ มี)
and if there`s somebody
(แอ็นด อิฟ แดสฺ ซัมบอดี้)
then Baby I believe
(เฑ็น เบบิ ไอ บิลีฝ)
that somebody is you and
(แดท ซัมบอดี้ อีส ยู แอ็นด)
Everything you do
(เอ๊วี่ติง ยู ดู)
`cos baby I believe
(คอซ เบบิ ไอ บิลีฝ)
I believe in you
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)

I walk home alone
(ไอ วอค โฮม อะโลน)
Waiting my telephone
(เวททิง ไม เทลอิโฟน)
All my girlfriends say
(ออล ไม เกลิลเฟรน เซ)
`Give it up baby give it up`
(`กีฟ อิท อัพ เบบิ กิฝ อิท อัพ`)
I know that you can see
(ไอ โน แดท ยู แค็น ซี)
This is how it`s meens to be
(ที ซิส เฮา อิทซ มีนสฺทู บี)
You`re my frequency
(ยัวอฺ ไม ฟรีคเว็นซิ)
`cos baby I believe
(คอซ เบบิ ไอ บิลีฝ)

REFRAIN:
(ริฟเรน :)
Baby I believe that
(เบบิ ไอ บิลีฝ แดท)
you were meant for me and
(ยู เวอ เม็นท ฟอ มี แอ็นด)
If there`s somebody
(อิฟ แดสฺ ซัมบอดี้)
Then baby I believe
(เฑ็น เบบิ ไอ บิลีฝ)
That somebody is you and
(แดท ซัมบอดี้ อีส ยู แอ็นด)
Everything you do
(เอ๊วี่ติง ยู ดู)
`cos baby I believe in you
(คอซ เบบิ ไอ บิลีฝ อิน ยู)
I believe in you Yeah yeah
(ไอ บิลีฝ อิน ยู เย่ เย่)
yes I do yes i do
(เย็ซ ซาย ดู เย็ซ ซาย ดู)

No they don`t understand
(โน เฑ โด๊นทฺ อันเดิซแทนด)
Dreaming up a master plan
(ดรีมมิง อัพ อะ มาซเทอะ แพล็น)
I know that you can
(ไอ โน แดท ยู แค็น)
`Give it up baby give it up`
(`กีฟ อิท อัพ เบบิ กิฝ อิท อัพ`)
and it`s a simple rule
(แอ็นด อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล รูล)
you don`t wanna play it cool
(ยู โด๊นทฺ วอนนา พเล อิท คูล)
leave me like a fool
(ลีฝ มี ไลค เก ฟูล)
`cos I believe in you
(คอซ ซาย บิลีฝ อิน ยู)

[adsense]

REFRAIN:
(ริฟเรน :)
Baby I believe that
(เบบิ ไอ บิลีฝ แดท)
You were meant for me and
(ยู เวอ เม็นท ฟอ มี แอ็นด)
If ther`s somebody
(อิฟ เดซ ซัมบอดี้)
Then baby I believe
(เฑ็น เบบิ ไอ บิลีฝ)
That somebody is you and
(แดท ซัมบอดี้ อีส ยู แอ็นด)
Everything you do
(เอ๊วี่ติง ยู ดู)
`cos baby I believe in you
(คอซ เบบิ ไอ บิลีฝ อิน ยู)
I believe in you
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)

One love is the propercy I believe
(วัน ลัฝ อีส เดอะ พรอพเพอคีไอ บิลีฝ)
without pain to past and if you came to me.
(วิเฑาท เพน ทู พาซท แอ็นด อิฟ ยู เคม ทู มี)
You say am I sure is one and one ist two
(ยู เซ แอ็ม ไอ ฌุร อีส วัน แอ็นด วัน อิซท ทู)
Yeah I believe in you
(เย่ ไอ บิลีฝ อิน ยู)
That is what I do
(แดท อีส ฮว็อท ไอ ดู)
’cause I believe in you
(คอส ไอ บิลีฝ อิน ยู)

And it seemed so real
(แอ็นด ดิท ซีม โซ ริแอ็ล)
I was dreaming did you
(ไอ วอส ดรีมมิง ดิด ยู)
come to me
(คัม ทู มี)
Hold me closer for eternity I believe
(โฮลด มี โคลเซอร์ ฟอ อิเทอนิทิ ไอ บิลีฝ)

REFRAIN:
(ริฟเรน :)
Baby I believe that
(เบบิ ไอ บิลีฝ แดท)
You were meant for me and
(ยู เวอ เม็นท ฟอ มี แอ็นด)
If there`s somebody
(อิฟ แดสฺ ซัมบอดี้)
Then baby I believe
(เฑ็น เบบิ ไอ บิลีฝ)
That somebody is you and
(แดท ซัมบอดี้ อีส ยู แอ็นด)
Everything you do
(เอ๊วี่ติง ยู ดู)
`cos baby I believe in you
(คอซ เบบิ ไอ บิลีฝ อิน ยู)
I believe in you
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)

I walked to the world an I see it all
(ไอ วอค ทู เดอะ เวิลด แอน นาย ซี อิท ดอร์)
I never looked down in case of the fallen
(ไอ เนฝเออะ ลุค เดาน อิน เคซ อ็อฝ เดอะ ฟอลเล็น)
off the wall and I still believe.
(ออฟฟ เดอะ วอล แอ็นด ดาย ซทิล บิลีฝ)
Yeah
(เย่)
And somebody is you and
(แอ็นด ซัมบอดี้ อีส ยู แอ็นด)
Everything you do
(เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Cause baby I believe
(คอส เบบิ ไอ บิลีฝ)
I believe in you
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)
Yes I do
(เย็ซ ซาย ดู)
Yes I do
(เย็ซ ซาย ดู)
I believe in you.
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Bro’Sis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น