เนื้อเพลง Why Do We Fall In Love คำอ่านไทย Lil’ Mo

Let’s talk about love
(เล็ท ท๊อล์ค อะเบ๊าท ลัฝ)
Let’s talk about love
(เล็ท ท๊อล์ค อะเบ๊าท ลัฝ)
Ooh love
(อู้ ลัฝ)

You can feel it, but you can’t see it
(ยู แคน ฟีล อิท , บั๊ท ยู แค็นท ซี อิท)
You can’t taste it, but you can hear it
(ยู แค็นท เท๊ซท อิท , บั๊ท ยู แคน เฮียร อิท)
You can say it, if you don’t mean it
(ยู แคน เซย์ อิท , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ มีน หนิด)
You can buy it, if you don’t need it
(ยู แคน บาย อิท , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
You talk so much about it, what is the meaning
(ยู ท๊อล์ค โซ มัช อะเบ๊าท ดิธ , ว๊อท อีส เดอะ มีนนิง)
It makes no sense, so what’s the reason
(อิท เม้ค โน เซ้นส , โซ ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น)
Tell me why do we fall in love?
(เทลล มี วาย ดู วี ฟอลล์ อิน ลัฝ)

They say only fool’s fall in love, but love was meant for all of us
(เด เซย์ โอ๊นลี่ ฟูล ฟอลล์ อิน ลัฝ , บั๊ท ลัฝ วอส เม็นท ฟอร์ ออล อ็อฝ อัซ)
So what we think we know we don’t, cause you can never know enough
(โซ ว๊อท วี ทริ๊งค วี โนว์ วี ด้อนท์ , ค๊อส ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โนว์ อีน๊าฟ)
Do we think love is so material so physical, and sensual
(ดู วี ทริ๊งค ลัฝ อีส โซ มะเทียเรียล โซ ฟิ๊สิคอล , แอนด์ เซนฌวล)
Cause in the war it will destroy your soul, so one really knows
(ค๊อส อิน เดอะ วอร์ อิท วิล เดสทรอย ยุร โซล , โซ วัน ริแอ็ลลิ โนว์)

It can make you laugh
(อิท แคน เม้ค ยู ล๊าฟ)
Make you cry
(เม้ค ยู คราย)
Make you tell the truth
(เม้ค ยู เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
Make you tell a lie
(เม้ค ยู เทลล อะ ไล)
It could be your life
(อิท เคิด บี ยุร ไล๊ฟ)
Or it could be your death
(ออ อิท เคิด บี ยุร เด้ท)
Figure it out, it makes no sense
(ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท , อิท เม้ค โน เซ้นส)

You can feel it, but you can’t see it
(ยู แคน ฟีล อิท , บั๊ท ยู แค็นท ซี อิท)
You can’t taste it, but you can hear it
(ยู แค็นท เท๊ซท อิท , บั๊ท ยู แคน เฮียร อิท)
You can say it, if you don’t mean it
(ยู แคน เซย์ อิท , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ มีน หนิด)
You can buy it, if you don’t need it
(ยู แคน บาย อิท , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
You talk so much about it, what is the meaning
(ยู ท๊อล์ค โซ มัช อะเบ๊าท ดิธ , ว๊อท อีส เดอะ มีนนิง)
It makes no sense, so what’s the reason
(อิท เม้ค โน เซ้นส , โซ ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น)
Tell me why do we fall in love?
(เทลล มี วาย ดู วี ฟอลล์ อิน ลัฝ)

We think love is perpetual, but the one who loves you will let you go
(วี ทริ๊งค ลัฝ อีส เพอะเพชอวล , บั๊ท ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู วิล เล็ท ยู โก)
The pleasure that is imaginable, it will make you leave a happy home
(เดอะ พเลฉเออะ แดท อีส อิแมจอินะบล , อิท วิล เม้ค ยู ลี๊ฝ อะ แฮ๊พพี่ โฮม)
But all we take is love for serious, do we really know what it means to us
(บั๊ท ดอร์ วี เท้ค อีส ลัฝ ฟอร์ ซี๊เรี๊ยส , ดู วี ริแอ็ลลิ โนว์ ว๊อท ดิธ มีน ทู อัซ)
Cause if it wasn’t for love we wouldn’t be born, but no one really ever knows
(ค๊อส อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ ลัฝ วี วูดดึ่น บี บอน , บั๊ท โน วัน ริแอ็ลลิ เอ๊เฝ่อร์ โนว์)

Why it puts us together, it tears us apart
(วาย อิท พุท อัซ ทูเก๊ทเธ่อร์ , อิท เทียร์ อัซ อะพาร์ท)
It can even mend it, or break your heart
(อิท แคน อี๊เฝ่น เม็นด์ ดิท , ออ เบร๊ค ยุร ฮาร์ท)
What we have for our self, what you say to your child
(ว๊อท วี แฮ็ฝ ฟอร์ เอ๊า เซลฟ์ , ว๊อท ยู เซย์ ทู ยุร ชายลํดํ)
But I still wonder why
(บั๊ท ไอ สทิลล วั๊นเด้อร วาย)

You can feel it, but you can’t see it
(ยู แคน ฟีล อิท , บั๊ท ยู แค็นท ซี อิท)
You can’t taste it, but you can hear it
(ยู แค็นท เท๊ซท อิท , บั๊ท ยู แคน เฮียร อิท)
You can say it, if you don’t mean it
(ยู แคน เซย์ อิท , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ มีน หนิด)
You can buy it, if you don’t need it
(ยู แคน บาย อิท , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
You talk so much about it, what is the meaning
(ยู ท๊อล์ค โซ มัช อะเบ๊าท ดิธ , ว๊อท อีส เดอะ มีนนิง)
It makes no sense, so what’s the reason
(อิท เม้ค โน เซ้นส , โซ ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น)
Tell me why do we fall in love?
(เทลล มี วาย ดู วี ฟอลล์ อิน ลัฝ)

Physical affection, emotions
(ฟิ๊สิคอล แอ็ฟเฟคฌัน , อีโม๊ชั่น)
Feelings, honest
(ฟีลอิง , อ๊อนเน็สท)
Wanting, opposites of desire
(วอนทิง , อ๊อพโพสิท อ็อฝ ดีไซรํ)
Longing, needing
(ลองอิง , นี๊ดดิง)
Craving, lusting
(เครวิง , ลัซดิง)
Baby you light my fire
(เบ๊บี้ ยู ไล๊ท มาย ไฟเออะร)
Graduation, kissing
(กแรจิวเอฌัน , คิสซิง)
Hugging, touching
(Huggings , ทัชชิง)
Yearning, sexing
(เยอนิง , เซกซิง)
Mother to her child
(ม๊าเธ่อร์ ทู เฮอ ชายลํดํ)
These are the thing that we really need
(ฑิส อาร์ เดอะ ทริง แดท วี ริแอ็ลลิ นี๊ด)
When we talk about this thing called love
(เว็น วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิส ทริง คอลลํ ลัฝ)

You can feel it, but you can’t see it
(ยู แคน ฟีล อิท , บั๊ท ยู แค็นท ซี อิท)
You can’t taste it, but you can hear it
(ยู แค็นท เท๊ซท อิท , บั๊ท ยู แคน เฮียร อิท)
You can say it, if you don’t mean it
(ยู แคน เซย์ อิท , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ มีน หนิด)
You can buy it, if you don’t need it
(ยู แคน บาย อิท , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
You talk so much about it, what is the meaning
(ยู ท๊อล์ค โซ มัช อะเบ๊าท ดิธ , ว๊อท อีส เดอะ มีนนิง)
It makes no sense, so what’s the reason
(อิท เม้ค โน เซ้นส , โซ ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น)
Tell me why do we fall in love?
(เทลล มี วาย ดู วี ฟอลล์ อิน ลัฝ)

You can feel it, but you can’t see it
(ยู แคน ฟีล อิท , บั๊ท ยู แค็นท ซี อิท)
You can’t taste it, but you can hear it
(ยู แค็นท เท๊ซท อิท , บั๊ท ยู แคน เฮียร อิท)
You can say it, if you don’t mean it
(ยู แคน เซย์ อิท , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ มีน หนิด)
You can buy it, if you don’t need it
(ยู แคน บาย อิท , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
You talk so much about it, what is the meaning
(ยู ท๊อล์ค โซ มัช อะเบ๊าท ดิธ , ว๊อท อีส เดอะ มีนนิง)
It makes no sense, so what’s the reason
(อิท เม้ค โน เซ้นส , โซ ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น)
Tell me why do we fall in love?
(เทลล มี วาย ดู วี ฟอลล์ อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Do We Fall In Love คำอ่านไทย Lil’ Mo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น