เนื้อเพลง Fly คำอ่านไทย Hilary Duff

In a moment, everything can change,
(อิน อะ โมเม็นท , เอ๊วี่ติง แค็น เชนจ ,)
Feel the wind on your shoulder,
(ฟีล เดอะ วินด ออน ยุร โฌลเดอะ ,)
For a minute, all the world can wait,
(ฟอ รา มินยูท , ออล เดอะ เวิลด แค็น เวท ,)
Let go of your yesterday.
(เล็ท โก อ็อฝ ยุร เยซเทอะดิ)

Can you hear it calling?
(แค็น ยู เฮีย อิท คอลลิง)
Can you feel it in your soul?
(แค็น ยู ฟีล อิท อิน ยุร โซล)
Can you trust this longing?
(แค็น ยู ทรัซท ที ลองอิง)
And take control,
(แอ็นด เทค ค็อนทโรล ,)

Fly
(ฟไล)
Open up the part of you that wants to hide away
(โอเพ็น อัพ เดอะ พาท อ็อฝ ยู แดท ว็อนท ทู ไฮด อะเว)
You can shine,
(ยู แค็น ไฌน ,)
Forget about the reasons why you can’t in life,
(เฟาะเกท อะเบาท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ยู แค็นท อิน ไลฟ ,)
And start to try, cause it’s your time,
(แอ็นด ซทาท ทู ทไร , คอส อิทซ ยุร ไทม ,)
Time to fly.
(ไทม ทู ฟไล)

All your worries, leave them somewhere else,
(ออล ยุร วอรีสฺ , ลีฝ เฑ็ม ซัมแวร์ เอ็ลซ ,)
Find a dream you can follow,
(ไฟนด อะ ดรีม ยู แค็น ฟอลโล ,)
Reach for something, when there’s nothing left,
(รีช ฟอ ซัมติง , ฮเว็น แฑ นัธอิง เล็ฟท ,)
And the world’s feeling hollow.
(แอ็นด เดอะ เวิลด ฟีลอิง ฮอลโล)

Can you hear it calling?
(แค็น ยู เฮีย อิท คอลลิง)
Can you feel it in your soul?
(แค็น ยู ฟีล อิท อิน ยุร โซล)
Can you trust this longing?
(แค็น ยู ทรัซท ที ลองอิง)
And take control,
(แอ็นด เทค ค็อนทโรล ,)

Fly
(ฟไล)
Open up the part of you that wants to hide away
(โอเพ็น อัพ เดอะ พาท อ็อฝ ยู แดท ว็อนท ทู ไฮด อะเว)
You can shine,
(ยู แค็น ไฌน ,)
[adsense]
Forget about the reasons why you can’t in life,
(เฟาะเกท อะเบาท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ยู แค็นท อิน ไลฟ ,)
And start to try, cause it’s your time,
(แอ็นด ซทาท ทู ทไร , คอส อิทซ ยุร ไทม ,)
Time to fly.
(ไทม ทู ฟไล)

And when you’re down and feel alone,
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ เดาน แอ็นด ฟีล อะโลน ,)
Just want to run away,
(จัซท ว็อนท ทู รัน อะเว ,)
Trust yourself and don’t give up,
(ทรัซท ยุรเซลฟ แอ็นด ด้อนท์ กิฝ อัพ ,)
You know you better than anyone else,
(ยู โน ยู เบทเทอะ แฑ็น เอนอิวัน เอ็ลซ ,)

In a moment, everything can change,
(อิน อะ โมเม็นท , เอ๊วี่ติง แค็น เชนจ ,)
Feel the wind on your shoulder,
(ฟีล เดอะ วินด ออน ยุร โฌลเดอะ ,)
For a minute, all the world can wait,
(ฟอ รา มินยูท , ออล เดอะ เวิลด แค็น เวท ,)
Let go of yesterday,
(เล็ท โก อ็อฝ เยซเทอะดิ ,)

Fly
(ฟไล)
Open up the part of you that wants to hide away
(โอเพ็น อัพ เดอะ พาท อ็อฝ ยู แดท ว็อนท ทู ไฮด อะเว)
You can shine,
(ยู แค็น ไฌน ,)
Forget about the reasons why you can’t in life,
(เฟาะเกท อะเบาท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ยู แค็นท อิน ไลฟ ,)
And start to try,
(แอ็นด ซทาท ทู ทไร ,)
Fly
(ฟไล)
Forget about the reasons why you can’t in life,
(เฟาะเกท อะเบาท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ยู แค็นท อิน ไลฟ ,)
And start to try, cause it’s your time,
(แอ็นด ซทาท ทู ทไร , คอส อิทซ ยุร ไทม ,)
Time to fly.
(ไทม ทู ฟไล)

In a moment, everything can change.
(อิน อะ โมเม็นท , เอ๊วี่ติง แค็น เชนจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น