เนื้อเพลง Sexy Body Girls คำอ่านไทย Shaggy

Ya ya ha ha
(ยา ยา ฮา ฮา)
Let them know, let them know
(เล็ท เด็ม โนว์ , เล็ท เด็ม โนว์)
Sexy body girls worldwide
(เซคซิ บ๊อดี้ เกิร์ล เวิรดวาย)
Let them know, let them know
(เล็ท เด็ม โนว์ , เล็ท เด็ม โนว์)
Shaggy pon dem case oh yes
(แฌกกิ pon เดม เค๊ส โอ เย็ซ)
Well
(เวลล)

Sexy body gal from NY hear me now
(เซคซิ บ๊อดี้ แก็ล ฟรอม NY เฮียร มี นาว)
Sexy body gal from Jarmone hear me now
(เซคซิ บ๊อดี้ แก็ล ฟรอม Jarmone เฮียร มี นาว)
Sexy body gal from London hear me now
(เซคซิ บ๊อดี้ แก็ล ฟรอม ลันดัน เฮียร มี นาว)
Gal if you sexy worldwide a you me a talk
(แก็ล อิ๊ฟ ยู เซคซิ เวิรดวาย อะ ยู มี อะ ท๊อล์ค)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Woman a woman how you body so sexy gal
(วู๊แม่น อะ วู๊แม่น ฮาว ยู บ๊อดี้ โซ เซคซิ แก็ล)
Chat bout you body you know me have to get musical
(แชท เบาท ยู บ๊อดี้ ยู โนว์ มี แฮ็ฝ ทู เก็ท มยูสิแค็ล)
Dem kind a woman de fe put me in a hospital
(เดม ไคนด์ อะ วู๊แม่น ดี ฟี พุท มี อิน อะ ฮ๊อสพิท่อล)
No mek me body get week and disfunctional
(โน เม็ก มี บ๊อดี้ เก็ท วี๊ค แอนด์ disfunctional)
Woman a woman how you body so sexy gal
(วู๊แม่น อะ วู๊แม่น ฮาว ยู บ๊อดี้ โซ เซคซิ แก็ล)
Chat bout you body you know me have to get musical
(แชท เบาท ยู บ๊อดี้ ยู โนว์ มี แฮ็ฝ ทู เก็ท มยูสิแค็ล)
Dem kind a woman de fe put me in a hospital
(เดม ไคนด์ อะ วู๊แม่น ดี ฟี พุท มี อิน อะ ฮ๊อสพิท่อล)
No mek me body get weak and disfunctional
(โน เม็ก มี บ๊อดี้ เก็ท วี๊ค แอนด์ disfunctional)

[verse 1]
([ เฝิซ 1 ])

Well most of all I love the way how she go
(เวลล โมซท อ็อฝ ออล ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ฮาว ชี โก)
The wiggle and the jiggle and way she a glow
(เดอะ วิกเกิล แอนด์ เดอะ จีกกล แอนด์ เวย์ ชี อะ กโล)
Perfection of your body from you head to you toe
(เพอะเฟคฌัน อ็อฝ ยุร บ๊อดี้ ฟรอม ยู เฮด ทู ยู โท)
Oh no me have to hold me head and bawl blow wow
(โอ โน มี แฮ็ฝ ทู โฮลด์ มี เฮด แอนด์ บอล โบลว์ เวา)
Well
(เวลล)
Through me a D.A.W.G. me have to bark
(ทรู มี อะ ดี อะ ดับบิว จี มี แฮ็ฝ ทู บาร์ค)
Description of your body from the way man a talk
(ดิซครีพฌัน อ็อฝ ยุร บ๊อดี้ ฟรอม เดอะ เวย์ แมน อะ ท๊อล์ค)
Well woman from you good you know say man a go
(เวลล วู๊แม่น ฟรอม ยู กู๊ด ยู โนว์ เซย์ แมน อะ โก)
Shark
(ช๊าร์ค)
You better careful gal how you walk
(ยู เบ๊ทเท่อร์ แค๊ร์ฟูล แก็ล ฮาว ยู ว๊อล์ค)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Me have to talk bout the one name Sandra
(มี แฮ็ฝ ทู ท๊อล์ค เบาท ดิ วัน เนม แซนดร้า)
A she me a call now pon de damn veranda
(อะ ชี มี อะ คอลลํ นาว pon ดี แดมนํ เฝะแรนดะ)
A gwan like she no hear me and she don’t answer
(อะ กวาน ไล๊ค ชี โน เฮียร มี แอนด์ ชี ด้อนท์ แอ๊นเซ่อร)
No true she here say me a big romancer
(โน ทรู ชี เฮียร เซย์ มี อะ บิ๊ก โระแมนเซอะ)
Well no feel no way gal a so I stay
(เวลล โน ฟีล โน เวย์ แก็ล อะ โซ ไอ สเทย์)
And when it come to gal pickiney me no play
(แอนด์ เว็น หนิด คัม ทู แก็ล pickiney มี โน เพลย์)
Me have to love them up me say night and day
(มี แฮ็ฝ ทู ลัฝ เด็ม อั๊พ มี เซย์ ไน๊ท แอนด์ เดย์)
A mek them keep coming back same way
(อะ เม็ก เด็ม คี๊พ คัมอิง แบ็ค เซม เวย์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Now move you body and roll yes me gal
(นาว มู๊ฝ ยู บ๊อดี้ แอนด์ โรลล เย็ซ มี แก็ล)
You get me out of control yes me gal
(ยู เก็ท มี เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล เย็ซ มี แก็ล)
Cause you no trouble a soul yes me gal
(ค๊อส ยู โน ทรั๊บเบิ้ล อะ โซล เย็ซ มี แก็ล)
Cause you no trouble a soul yes me gal
(ค๊อส ยู โน ทรั๊บเบิ้ล อะ โซล เย็ซ มี แก็ล)
Future trouble man the gal dem jump and roll
(ฟิ๊วเช่อร์ ทรั๊บเบิ้ล แมน เดอะ แก็ล เดม จั๊มพ แอนด์ โรลล)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[verse 1]
([ เฝิซ 1 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy Body Girls คำอ่านไทย Shaggy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น