เนื้อเพลง Four little Angels of Peace คำอ่านไทย Barbra Streisand

Four little angels of peace are we
(โฟ ลิ๊ทเทิ่ล แอ๊งเจล อ็อฝ พี๊ซ อาร์ วี)
Loving our neighbors so peacefully
(ลัฝอิง เอ๊า เนเบอะ โซ พีซฟุลิ)
There’s really no harm if we do not disarm
(แดร์ ริแอ็ลลิ โน ฮาร์ม อิ๊ฟ วี ดู น็อท ดิซาม)
For we always in close harmony
(ฟอร์ วี ออลเว ซิน โคลส ฮาโมะนิ)
Four little angels of peace are we
(โฟ ลิ๊ทเทิ่ล แอ๊งเจล อ็อฝ พี๊ซ อาร์ วี)
There is one thing on which we agree
(แดร์ อีส วัน ทริง ออน วิช วี อะกรี)
With fall or with friend
(วิธ ฟอลล์ ออ วิธ เฟรน)
We will fight to the end
(วี วิล ไฟ้ท ทู ดิ เอ็นด)
Just for peace, peace, peace…
(จั๊สท ฟอร์ พี๊ซ , พี๊ซ , พี๊ซ)
Though we butchered the boss
(โธ วี บูชเออะ เดอะ บอส)
And I’ve own made the choice
(แอนด์ แอฝ โอว์น เมด เดอะ ช๊อยซํ)
And slaughter the Irish no end
(แอนด์ ซลอเทอะ ดิ ไอริฌ โน เอ็นด)
Though I’m injured and poor
(โธ แอม อิ๊นเจอร์ แอนด์ พัวร์)
Slaying hoard upon hoard
(Slayings โฮด อุพอน โฮด)
We’re but playing the part of a friend
(เวีย บั๊ท พเลนิ่ง เดอะ พาร์ท อ็อฝ อะ เฟรน)
Yes, our arms we ain’t twist
(เย็ซ , เอ๊า อาร์ม วี เอน ทวิสท)
But we’ll be elected for peace
(บั๊ท เวลล บี อิเล็คท ฟอร์ พี๊ซ)
Except in the case of the crook
(เอ็กเซ๊พท อิน เดอะ เค๊ส อ็อฝ เดอะ ครุค)
We conquered both spears
(วี คองเคอะ โบทรฺ ซเพีย)
Now we’re up to our ears
(นาว เวีย อั๊พ ทู เอ๊า เอียร)
Just trying to keep what we took
(จั๊สท ทไรอิง ทู คี๊พ ว๊อท วี ทุค)
Three little angels of peace are we
(ทรี ลิ๊ทเทิ่ล แอ๊งเจล อ็อฝ พี๊ซ อาร์ วี)
Living together so blissfully
(ลีฝอิง ทูเก๊ทเธ่อร์ โซ บลีซฟุลิ)
Oh, we never fight unless
(โอ , วี เน๊เฝ่อร์ ไฟ้ท อันเล๊ซ)
We’re on the right
(เวีย ออน เดอะ ไร๊ท)
But we’re always in the right, you see?
(บั๊ท เวีย ออลเว ซิน เดอะ ไร๊ท , ยู ซี)
Three little angels of peace are we
(ทรี ลิ๊ทเทิ่ล แอ๊งเจล อ็อฝ พี๊ซ อาร์ วี)
There is one thing on which we agree
(แดร์ อีส วัน ทริง ออน วิช วี อะกรี)
Until we are wrecks
(อันทิล วี อาร์ เร๊ค)
We’ll break each other’s necks
(เวลล เบร๊ค อีช อ๊อเธ่อร์ เน็ค)
Just for peace, peace, peace…
(จั๊สท ฟอร์ พี๊ซ , พี๊ซ , พี๊ซ)
In Japan we’ve the right
(อิน จะแพน หวีบ เดอะ ไร๊ท)
In a generous night
(อิน อะ เจ๊นเนอรั๊ส ไน๊ท)
But the Emperor knows peace is finer
(บั๊ท ดิ เอ๊มเพอเร่อ โนว์ พี๊ซ อีส ฟายเนอร์)
It isn’t our fault it’s a case of absurd
(อิท อีสซึ่น เอ๊า ฟอลท อิทซ ซา เค๊ส อ็อฝ แอ๊บเซิร์ท)
We’re picked down and buried by China
(เวีย พิค เดาน แอนด์ เบ๊อรี่ บาย ไชนะ)
Oh, how we’re deplored I glad did it for the world
(โอ , ฮาว เวีย ดิพโล ดาย แกล๊ด ดิด ดิท ฟอร์ เดอะ เวิลด)
We’re a nation of poets and thinkers
(เวีย อะ เน๊ชั่น อ็อฝ โพ๊เอ๊ท แซน thinkers)
Also, though we bound without pity
(อ๊อลโซ , โธ วี บาวนฺดฺ วิธเอ๊าท พิ๊ที่)
And lay west to his city
(แอนด์ เลย์ เว๊สท ทู ฮิส ซิ๊ที่)
It’s because all the Chinese are stinkers
(อิทซ บิคอส ออล เดอะ ไชนีส อาร์ stinkers)
Two little angels of peace are we
(ทู ลิ๊ทเทิ่ล แอ๊งเจล อ็อฝ พี๊ซ อาร์ วี)
Living together in amity
(ลีฝอิง ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน แอมอิทิ)
We’ll sign any pack saying we won’t attack
(เวลล ซายน เอ๊นี่ แพ็ค เซอิง วี ว็อนท แอทแท๊ค)
But it’s just a mere formality
(บั๊ท อิทซ จั๊สท ดา เมียร์ ฟอแมลอิทิ)
Two little angels of peace are we
(ทู ลิ๊ทเทิ่ล แอ๊งเจล อ็อฝ พี๊ซ อาร์ วี)
There is one thing on which we agree
(แดร์ อีส วัน ทริง ออน วิช วี อะกรี)
We try to keep calm
(วี ธราย ทู คี๊พ คาลํม)
When we gas, we bump
(เว็น วี แก๊ซ , วี บั๊มพํ)
Just for peace, peace, peace…
(จั๊สท ฟอร์ พี๊ซ , พี๊ซ , พี๊ซ)
Now I know that our war
(นาว ไอ โนว์ แดท เอ๊า วอร์)
Is a thing to have horror
(อีส ซา ทริง ทู แฮ็ฝ ฮอเรอะ)
And that peaceful fill out
(แอนด์ แดท พีซฟุล ฟิลล เอ๊าท)
When we hope we have
(เว็น วี โฮพ วี แฮ็ฝ)
With our love from the start
(วิธ เอ๊า ลัฝ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I atrocious did all my part
(ไอ อัทโรฌัซ ดิด ออล มาย พาร์ท)
To civilize nearly the hope we have
(ทู ซีฝอิไลส เนียลิ เดอะ โฮพ วี แฮ็ฝ)
Though you call me sadistic Imperialistic My armies required a quarry
(โธ ยู คอลลํ มี ซะดีซทิค อิมเพียเรียะลีซ มาย อาร์มีสฺ รีไควร์ อะ ควอริ)
And though we may slave
(แอนด์ โธ วี เมย์ สเล๊ฝ)
What’s a splendid day today
(ว๊อท ซา ซพเลนดิด เดย์ ทูเดย์)
After all that we’ll say that we’re sorry
(แอ๊ฟเท่อร ออล แดท เวลล เซย์ แดท เวีย ซ๊อรี่)
Though I fall for the urge
(โธ ไอ ฟอลล์ ฟอร์ ดิ เอร์จ)
Of a nice bloody purge
(อ็อฝ อะ ไน๊ซ์ บลัดอิ เพิจ)
And living my way I was carrying on
(แอนด์ ลีฝอิง มาย เวย์ ไอ วอส แคร์รี่ยิง ออน)
Though I clean up my Schmutz
(โธ ไอ คลีน อั๊พ มาย Schmutz)
Would I hear Nazi putz
(เวิด ดาย เฮียร นาสิ putz)
It is all for the sake of the Aryan
(อิท อีส ซอร์ ฟอร์ เดอะ เซ้ค อ็อฝ ดิ แอเรียน)
My ambitions are small I want nothing at all
(มาย แอมบิ๊ชั่น แซร์ สมอลล์ ไอ ว้อนท นัธอิง แอ็ท ดอร์)
My plans wouldn’t be any littler
(มาย แพลน วูดดึ่น บี เอ๊นี่ littler)
Now that Austria’s Nazi It will be hazy-gazy
(นาว แดท ออซทเรียะ นาสิ อิท วิล บี เฮสิ gazy)
To put the whole world under Hitler
(ทู พุท เดอะ โฮล เวิลด อั๊นเด้อร ฮิตเลอร์)
Four little angels of peace are we
(โฟ ลิ๊ทเทิ่ล แอ๊งเจล อ็อฝ พี๊ซ อาร์ วี)
Drinking with older of saintity
(ดริงคิง วิธ โอลเดอะ อ็อฝ saintity)
Though we slaughter the meek
(โธ วี ซลอเทอะ เดอะ มีค)
We confirm every week
(วี คอนเฟิร์ม เอ๊เฝอร์รี่ วี๊ค)
And we talk it over peacefully
(แอนด์ วี ท๊อล์ค อิท โอ๊เฝ่อร พีซฟุลิ)
Four little angels of peace are we
(โฟ ลิ๊ทเทิ่ล แอ๊งเจล อ็อฝ พี๊ซ อาร์ วี)
There is one thing on which we agree
(แดร์ อีส วัน ทริง ออน วิช วี อะกรี)
We’ll shout and we’ll shell
(เวลล เช๊าท แอนด์ เวลล เชลล์)
We’ll get each other’s hell
(เวลล เก็ท อีช อ๊อเธ่อร์ เฮ็ลล)
Just for peace, peace, peace…
(จั๊สท ฟอร์ พี๊ซ , พี๊ซ , พี๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Four little Angels of Peace คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น