เนื้อเพลง I’m a Slave 4 U คำอ่านไทย Britney Spears

I know I may be young
(ไอ โน ไอ เม บี ยัง)
But I’ve got feelings too
(บัท อิฝ ก็อท ฟีลอิง ทู)
And I need to do what I feel like doing
(แอ็นด ดาย เน ทู ดู ฮว็อท ไอ ฟีล ไลค ดูอิง)
So let me go and just listen
(โซ เล็ท มี โก แอ็นด จัซท ลิ๊สซึ่น)

All you people look at me like I’m a little girl
(ออล ยู พี๊เพิ่ล ลุค แกท มี ไลค แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Well, did you ever think it’d be okay for me to step into this world?
(เว็ล , ดิด ยู เอฝเออะ ธิงค อิทด บี โอเค ฟอ มี ทู ซเท็พ อีนทุ ที เวิลด)
Always saying “Little girl, don’t step into the club”
(ออลเว เซอิง ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ด้อนท์ ซเท็พ อีนทุ เดอะ คลับ)
Well I’m just trying to find out why, ’cause dancing’s what I love, yeah [Now watch me]
(เว็ล แอม จัซท ทไรอิง ทู ไฟนด เอาท ฮไว , คอส แด็นซิง ฮว็อท ไอ ลัฝ , เย่ [ เนา ว็อช มี ])

Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
[This feels good]
([ ที ฟีล กุด ])

I know I may come off quiet, may come off shy
(ไอ โน ไอ เม คัม ออฟฟ คไวเอ็ท , เม คัม ออฟฟ ไฌ)
But I feel like talking, feel like dancing when I see this guy
(บัท ไอ ฟีล ไลค ทอคอิง , ฟีล ไลค แด็นซิง ฮเว็น นาย ซี ที ไก)
What’s practical? it’s logical? What the hell? Who cares?
(ฮว็อท พแรคทิแค็ล อิทซ ลอจอิแค็ล ฮว็อท เดอะ เฮ็ล ฮู แค)
All I know is I’m so happy when you’re dancing there, yeah
(ออล ไอ โน อีส แอม โซ แฮพพิ ฮเว็น ยัวร์ แด็นซิง แฑ , เย่)

I’m a slave for you
(แอม มา ซเลฝ ฟอ ยู)
I can not hold it, I can not control it
(ไอ แค็น น็อท โฮลด ดิท , ไอ แค็น น็อท ค็อนทโรล อิท)
I’m a slave for you
(แอม มา ซเลฝ ฟอ ยู)
I won’t deny it, I’m not trying to hide it
(ไอ ว็อนท ดิไน อิท , แอม น็อท ทไรอิง ทู ไฮด อิท)

Baby, don’t you want to dance up on me?
(เบบิ , ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ดานซ อัพ ออน มี)
[I just want to dance next to you]
([ ไอ จัซท ว็อนท ทู ดานซ เน็คซท ทู ยู ])
To another time and place
(ทู แอะนัธเออะ ไทม แอ็นด พเลซ)
Oh baby, don’t you want to dance up on me?
(โอ เบบิ , ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ดานซ อัพ ออน มี)
[Are you ready?]
([ อาร์ ยู เรดอิ ])
Leaving behind my name and age
(ลีฝอิงส บิไฮนด ไม เนม แอ็นด เอจ)

Let’s go
(เล็ท โก)
Like that
(ไลค แดท)
Do you like it?
(ดู ยู ไลค อิท)
Yeah? Now watch me!
(เย่ เนา ว็อช มี !)

Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
[This feels good]
([ ที ฟีล กุด ])

[adsense]

I really want to dance tonight with you
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ดานซ ทุไนท วิฑ ยู)
[I just can’t help myself]
([ ไอ จัซท แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ ])
I really want to do what you want me to
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ดู ฮว็อท ยู ว็อนท มี ทู)
[I just got to let myself go]
([ ไอ จัซท ก็อท ทู เล็ท ไมเซลฟ โก ])

I really want to dance tonight with you
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ดานซ ทุไนท วิฑ ยู)
[I want to see you move]
([ ไอ ว็อนท ทู ซี ยู มูฝ ])
I really want to do what you want me to
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ดู ฮว็อท ยู ว็อนท มี ทู)

Baby, don’t you want to dance up on me?
(เบบิ , ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ดานซ อัพ ออน มี)
[I just want to dance next to you]
([ ไอ จัซท ว็อนท ทู ดานซ เน็คซท ทู ยู ])
To another time and place
(ทู แอะนัธเออะ ไทม แอ็นด พเลซ)
Oh baby, don’t you want to dance up on me?
(โอ เบบิ , ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ดานซ อัพ ออน มี)
[Are you ready?]
([ อาร์ ยู เรดอิ ])
Leaving behind my name and age
(ลีฝอิงส บิไฮนด ไม เนม แอ็นด เอจ)

I’m a slave for you
(แอม มา ซเลฝ ฟอ ยู)
I can not hold it, I can not control it
(ไอ แค็น น็อท โฮลด ดิท , ไอ แค็น น็อท ค็อนทโรล อิท)
I’m a slave for you
(แอม มา ซเลฝ ฟอ ยู)
[It just feels right, it just feels good]
([ อิท จัซท ฟีล ไรท , อิท จัซท ฟีล กุด ])
I won’t deny it, I’m not trying to hide it
(ไอ ว็อนท ดิไน อิท , แอม น็อท ทไรอิง ทู ไฮด อิท)

Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
[Just move with me]
([ จัซท มูฝ วิฑ มี ])

Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)
Get it-get it, get it-get it, what?
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , ฮว็อท)

I’m a slave for you
(แอม มา ซเลฝ ฟอ ยู)
[Here we go now, here we go now]
([ เฮียร วี โก เนา , เฮียร วี โก เนา ])
I can not hold it
(ไอ แค็น น็อท โฮลด ดิท)
I can not control it
(ไอ แค็น น็อท ค็อนทโรล อิท)
[You like the way I move huh?]
([ ยู ไลค เดอะ เว ไอ มูฝ ฮู ])

I’m a slave for you
(แอม มา ซเลฝ ฟอ ยู)
[Here we go]
([ เฮียร วี โก ])
I won’t deny it
(ไอ ว็อนท ดิไน อิท)
[Yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ ])
I’m not trying to hide it
(แอม น็อท ทไรอิง ทู ไฮด อิท)
[Yeah, like that]
([ เย่ , ไลค แดท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m a Slave 4 U คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น